fbpx

AANKLACHTEN VAN SCHADES EN GEVOLGEN WEGENS NALATIGHEDEN WEGENS DE COVID19

negligencias-medicas-abogado-carlos

De niet in verhouding zijn en niet-verklaarbare schades welke voor de gezondheid en de volledige fysieke integriteit van heel wat personen veroorzaakt zijn door Covid19, heeft ervoor gezorgd dat men veel nadenkt met betrekking tot het feit of deze schades konden verminderd worden tot een minimum, en in dit debat zijn er heel wat tekortkomingen aan de oppervlakte gekomen van centrums of verzorgingstehuizen, zoals deze van het niet-bestaan van preventieve voorzorgende maatregelingen om te ontwijken of verminderen van het risico welke men kan voorzien bij het beginstadium van een pandemie.

De ernstige voorzieningsfouten, de eigen tekortkomingen van deze Centrums heeft ertoe geleid dat er vele blikken zijn gericht op degenen die men denkt verantwoordelijk te zijn, zijnde de protagonisten van het gebeuren in de rusthuizen of verzorgingstehuizen voor ouderen waar er een zeer hoog aantal van overledenen zijn geweest, welke niet verklaarbaar zijn, buiten andere scenario’s waar er schades zijn voorgevallen bevoorbeeld in gezondheidscentra, waarvan men beschouwd dat deze hadden kunnen vermeden worden.

Zoals men kan lezen in de afdeling Schades in welke we dit korte comentaar vermelden, is er een voorwaarde of vereiste die er moet zijn opdat men een verantwoordelijkheid vastlegt, met de consequente herstelling.

Bij elke jurische aanklacht die men wil formuleren dient men de feiten te overwegen daar zonder dit correct te doen, de klacht van schade en gevolg geen gunstig resultaat zal hebben.

Zoals we reeds weergaven, het bestaan van een reden van overmacht of toeval, sluit de samenloop van verantwoordelijkheid uit maar wanneer men kan aantonen dat het niet gaat om overmacht of toeval,kunnen we voor een veronderstelling van verantwoordeljkheid staan, steeds wanneer de veronderstellingen overeenkomen om deze verantwoordelijkheid vast te leggen.

Zonder twijfel beschikt men momenteel nog niet over de complete informatie, goed gedocumenteerd, nagetrokken, en gesystematiseerd met betrekking tot alles wat er is voorgevallen, zodat de casuïstiek van de nalatige handelingen nog niet kan bepaald worden. Men is daarom verplicht om voorzichtig te zijn met betrekking tot de materie van nalatigheden en strafrechterlijke verantwoordelijkheden met inbegrip van uitvoeringen van onze autoriteiten, maar wel kan er geschetst worden, nu met duidelijkheid van het bestaan van een klaar en duidelijk terrein van verantwoordelijkheid baserend op de instellingen van verzorgingstehuizen voor ouderen, bij welke het overlijden het gevolg is geweest van een gebrek aan voorzienigheid en middelen en zodoende had kunnen vermeden worden.

De rusthuizen of verzorgingstehuizen voor ouderen ziin wegens de grote hoeveelheid van overlijdens van personen welke verblijven in deze instellingen, het oogpunt en zodoende dat men nu de aandacht richt op het bestaan van verantwoordelijkheid, voor de gebeurde feiten. Gezien een groot deel publieke instellinen zijn zodoende dat de verantwoordelijkheid bij het bestuur van de  staat ligt daar deze de eigenaar ervan is.

Het is overbodig om te vermelden dat deze instellingen welke privaat zijn ook onderwerp kunnen zijn van toerekening van verantwoordelijkheid, of het nu wordt aangeklacht via burgelijke of strafrechterlijke weg, terwijl men moet eisen dat het aanklagen van de overheid of staat zijn natuurlijke weg gaat via administratieve geschillen of contencioso administrativa buiten deze gevallen welke kunnen ondergebracht worden onder strafrechterlijke verantwoordelijkheid.

coronavirus-negligencias

Er is heel wat informatie aan de oppervlakte gekomen met betrekking tot de status van verlatenheid van de residenties van hun bewoners komend inclusief tot extreme gevallen van handelingen van verantwoordelijken, pijnlijk strafbaar, op deze hoogte wetende wat er gebeurde en wilden ze de problemen niet kenbaar maken aan de familieleden van hun bewoners.

Er zijn velen, teveel familieleden, die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun dierbaren en welke tot op het laatste moment de medische situatie van hun familieleden niet kenden wegens de verplichte opsluiting en de onmogelijkheid tot bezoeken.

We willen er op aandringen dat de advocaten specialisten van juridische aanklachten wegens schades van Carlos Baño León, op dit moment juridische aanklachten aan het klaarmaken zijn en dat ze de verantwoordelijkheden aan het uitzoeken zijn zodoende dat terwijl de dagen voorbij gaan, ze over heel wat informatie beschikken welke hen toelaat om een jurische aanklacht te doen tegen de verantwoordelijken van deze schades.

We hebben ons momenteel geconcentreerd op het uitbrengen van comentaar op de rusthuizen of verzorgingstehuizen van ouderen daar dit een overgroot voorbeeld is van wat er is gebeurd en hoe het gebrek aan competentie en toewijding een onnodig nummer van overlijdens van personen kan veroorzaken welke volledig onverdedigbaar zijn zoals deze van bewoners van verzorgingstehuizen van ouderen.

Insgelijks dient men hieraan toe te voegen de veroorzakingen aan talrijke familieleden aan wie tot op het laatste moment was ontkent , al hetgeen wat er aan het gebeuren was aa wie steeds de twijfel blijft bestaan of men niet had kunnen helpen bij het redden van levens in geval ze n hun dierbaren.  Zodoende dat zij zonder mogelijkheid waren om te helpen en aan op een correcte wijze waren geïnformeerd geworden. Dit is een essentieel recht van deze familieleden die schade hadden aan hun geliefden en aan wie nooit correct was ingelicht geworden.

We willen niet eindigen met deze opmerkingen zonder voorafgaandelijk weer te geven dat ze de wegen aan het bestuderen zijn om juridische aanklachten te doen voor de schades welke veroorzaakt zijn aan het verpleegkundig personeel van onze Medische centrums waar spijtiggenoeg levens zijn verloren gegaan terwijl ze werkten om levens te redden van anderen.

Het gebrek aan personeel, tussenkomst,  gebrek aan duidelijke normen van handelen, het tekort aan materiaal van de organisatie, enzovoort hebben geleid tot  de oorzaak van deze enorme schades aan degenen die al hun energie hebben gegeven voor anderen.

Hieromtrent is men de correcte wegen van aanklagen in de rechtbanken aan het bestuderen.

Twijfel niet om in contact te treden met ons advocatenkantoor van Carlos Baño León experten in het aanklagen van schades, voor eender welke vraag u heeft omtrent dit besproken tema.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven