fbpx

Een belangrijke vraag en onderwerp van talrijke juridische aanklachten in Spanje zijn de wettelijke aanpassing geweest met betrekking tot de verplichting van waarborgen door de Promoters van de bedragen die voorafgaand werden geïnd op het moment van aankoop van een woning in Spanje op plan of in aanbouw.

Deze aanpassing is veranderd geworden door de Wet 20/2015 van 14 juli van de Ordenación de Entidades Aseguradoras en we verder vermelden zijn de belangrijkste veranderingen en deze die effect hebben op de koper van een woning in Spanje.

Deze materie werd tot voor kort vastgelgd door de Wet 54/1969 en welke door de crisis in de vastgoedsector van de laatste jaren en gevolgen die veroorzaakt werden aan de kopers van woningen welke reden gaf tot de aanvulling van deze wettelijke reglementering en samenstelling van zijn interpretatie wegens de talrijke vonissen in ons Hooggerechtshof.

De materie die men vastlegde was de verplichting van de Promoters van waarborgen van bedragen die aangebracht waren door de kopers van woningen in Spanje en de mogelijkheid tot zijn teruggave in geval dat de werken niet werden uitgevoerd en wanneer de einddatum van aflevering van de woning is verstreken zonder dat deze af is.

Aankoop op plan of in aanbouw

Evenals voordien, legt de nieuwe maatregel vast dat de koper het recht heeft dat de Promoter de teruggave waarborgt van de bedragen als voorschotten aangebracht op de aankoop, dit door middel van een verzekeringspolis ofwel door een bankaval.

Nu met de nieuwe regeling wordt duidelijk gesteld datgene dat was vastgelegd door het Hooggerechtshof in zijn vele beslissingen en dat men moet waarborgen al deze bedragen welke zijn opgenomen in het privaat aankoopcontract en dit steeds wanneer men de betaling hiervan kan bewijzen.

Niettegenstaande dit, dienen we uit te leggen dat de nieuwe regeling een beperking bevat of een beperking vastlegt met betrekking tot de verplichting tot waarborgen zijnde enkel met betrekking tot de bedragen die werden betaald eens de bouwvergunning is toegewezen. In eerste instantie zal enkel tot onderwerp van waarborg of verzekering zijn de bedragen die men betaalde eens deze Bouwvergunning is afgeleverd, terwijl in de vorige wetgeving alle bedragen die door de koper werden afgedragen, waren gewaarborgd.

Deze aanpassing leidt tot een beperking van het recht tot teruggave ten voordele van de koper en zodoende vereist meer dan ooit dat de koper perfect is geïnformeerd op deze wijze dat hij voorafgaandelijk geen belangrijke bedragen aaanbetaald enkel en wanneer de Promoter de bekoming van deze vergunning kan voorleggen welke het betrokken gemeentehuis dient af te geven

De koper dient zodoende voorzichting te zijn op het moment van ondertekening van het contract, daarom de noodzaak om begeleidt te worden door een advocaat, en niet alleen om  belangrijke veranderingen aan te brengen.

Ook is het zo, dat er een andere nieuwigheid is voor de koper welke niet zo goed is voor de koper, is deze dat men enkel een periode van twee jaren heeft voor het terugvragen van aanbetaalde bedragen wegens het niet-nakomen van de promoter, zodoende dat als men deze periode laat voorbijgaan, men het recht verliest tot het wettelijk aanklagen van de Promoter, Verzekeringsmaatschappij of Bankinstelling.

Voor het uitvoeren van eender welk soort van juridische aanklacht, is het noodzakelijk om vooraf te eisen van de Promoter, de bankinstelling of de verzekeringsmaatschappij om in een periode van 30 dagen over te gaan tot teruggave van de aanbetaalde bedragen, daar dat als dit niet gebeurt, deze indien deze eis niet vooraf is gedaan, men dit niet juridisch kan aanklagen.

Wat niet minder belangrijk is, is dat de nieuwe normen die zijn vastgelegd van de erkende rechten waarbij men vrijwillig kan afzien van deze, terwijl dat voordien dit niet zo was en zodoende dient de koper ervoor te zorgen dat wanneer men hem een contract voorlegt ter ondertekening, hij  hier niet afziet van zijn rechten.

Wanneer we spreken van rechten, verwijzen we naar deze waarbij de koper gewaarborgd ziet van de vooraf aangebrachte bedragen met reden van aankoop van een woning in Spanje.

Enkel hebben we deze veranderingen willen belichten welke het meest begrijpbaar zijn voor degenen die geen expert in de wet zijn en men dien te weten dat er andere belangrijke zaken zijn die veranderd zijn maar we besparen u deze daar deze wettelijk veel te technisch zijn maar deze kunnen wel heel belangrijk zijn zodat we u hierbij aanmoedigen dat wanneer u geïntresseerd bent om een aankoop van een woning in aanbouw of op plan, begeleidt te laten worden door een advocaat expert inzake vastgoedrecht.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven