fbpx

De aankoop in Spanje van een woning welke recentelijk is gebouwd of welke nooit is bewoond geweest, is makelijker in zijn behandeling dan deze van een aankoop in aanbouw maar er zijn enkele voorwaarden die dienen vervult te worden en daarom dat er steeds een tussenkomst van een ervaren advocaat in het vastgoedrecht nodig is.

Het eerste waar rekening mee dient te worden gehouden is dat voorafgaandelijk aan de ondertekening van het aankoopcontract er een verkoopsovereenkomst of reserve-overeenkomst, welke door het agentschap de bouwheer of verkoper dient opgesteld te worden.

Het gaat om een beknopt document waarbij de partijen hun beslissing tot aankoop vastleggen door middel van vastlegging van de prijs en het geven van een korte periode ter ondertekening van het contract en wanneer dit niet gebeurd ten gevolge heeft het verlies van het aanbetaalde bedrag door de koper of betaling van het dubbele door de verkoper.

Dit document alhoewel het eenvoudig is, is niet onbelangrijk daar het kan misbruikt worden door één of andere clausule toe te voegen welke ons achteraf het leven moeilijk kan maken.

Voorafgaand aan de ondertekening van dit document dient men steeds het bewijs van eigenaar te eisen van degene die gaat verkopen evenals de aantoning van vertegenwoordiging van degene die verkopen in naam van de eigenaar, en hier verwijzen we steeds naar de agentschappen van de eigendom of gelijkaardigen.

Er dient rekening mee gehouden te worden dat het niet hetzelfde is om een vertegenwoordiger of een agentschap te betalen, dan rechtstreeks aan de eigenaar te betalen zodoende dat men heel voorzichtig dient te zijn aan wie we geld gaan overhandigen om nadien niet voor onaangename verrassingen te komen te staan.

Wanneer de aankoop verdergaat, tekent men nadien een privé-aankoopcontract en een raad die ik steeds aan mijn klanten geef, is om voorafgaandelijk minima eenmalig de woning te bezoeken om zijn staat te kennen en vast te stellen dat het datgene is wat we kopen. Misschien dat u hierover verbaasd bent maar meerdere keren hebben we klanten gehad die op het ogenblik van aankoop voor de verrassing kwamen te staan dat ze iets verschillend hadden gekocht.

Het privé-contract eist de tussenkomst van een advocaat daar in dit document men de voorwaarden van een aankoop gaat vastleggen.

Vóór de ondertekening dient er een aantal documenten geëist te worden van de verkoper , de eigenaar, het agentschap of bouwheer. Eis ondermeer de eerste bewoonbaarheidsvergunning, het is een document dat cruciaal is en heel belangrijk zonder welke men niet mag tekenen.

Wat natuurlijk ook cruciaal is, is de aantoning van dat degene die verkoopt de eigenaar is door middel van het Eigendomsregister en ook dient dit document opdat de koper weet hoe de wettelijke staat van de woning is, beslagen, hypotheken , verhuurcontracten, enzovoort.

Komend aan de datum van onderschrijving is het noodzakelijk om te rekenen op een advocaat die toeziet dat het einddocument overeenkomt met hetgene dat is overeengekomen en dat natuurlijk de officiële akte alle wettelijke verplichtingen gaat opnemen om te voorkomen dat de koper nadien voor verrassingen komt te staan met betrekking tot mogelijke schulden.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven