fbpx

De aankoop van een woning in Spanje welke in aanbouw is, heeft geen bijzondere moeilijkheden wanneer men heel de periode wordt begeleidt door een advocaat.

Er zijn reeds moeilijke jaren achter de rug waarin men geen controle had over de verkopers met betrekking tot het nakomen van de rechten van de kopers, maar deze situatie is zo veranderd dat heden ten dage het moeilijker is om problemen te hebben bij aankoop uit eerste hand, steeds wanneer men rekent op de bijstand van een ervaren advocaat.

De aankoop van een woning uit eerste hand, wanneer deze in de bouwfase is, eist men van de verkoper dat men de aangebrachte bedragen waarborgt en dit is een wettelijke verplichting zodoende dat geen enkele bank zal akkoord gaan wanneer dit niet zo is daar hij anders hiervan verantwoordelijk is.

De waarborgen of verzekeringen hebben tot doel garantie te leveren aan de koper dat er in de overeengekomen periode de woning niet wordt opgeleverd, het contract kan beëindigd worden met teruggave van zijn geld. Dit is reeds een realiteit.

Op het moment van ondertekening van het contract van woning in aanbouw, dient men speciaal oplettend te zijn op het vastleggen van de termijn of datum van aflevering van de woning en vooral bij opstelling van deze clausule daar hier veel problemen kunnen voorvallen.

Het zal belangrijk zijn om eerstelijk om in een contract vast te leggen dat een woning de bewoonbaarheidsvergunning heeft alvorens men de woning aflevert aan de koper en de woning laat beschrijven. Het bestaan van een vaste afleveringstermijn, geeft een zekerheid welke niet dubbelzinnig noch aan voorwaaren is gekoppeld, en dit is een basisrecht van de koper.

Ook is het zo dat men deze vergunning eist daar dit zal toelaten dat de woning electriteit en water op een officiële wijze kan hebben.

Het is overbodig te zeggen dat het noodzakelijk zal zijn om ook de overige aanbetalingen van de aankoopprijs vast te leggen voordat de akte wordt verleden, daar deze steeds is met afgifte van de sleutels en raadzaam zoals we reeds hebben gezegd met de afgifte van de eerste bewoonbaarheidsvergunning.

Het zal ook noodzakelijk zijn om binnen een bepaalde tijdsspanne de voorlegging van de vergunning voor de werken of toelating tot bouwen aan de uitbater te vragen.

Uiteindelijk weergevend dat in het contract de eigenaar van het terrein dient te worden aangetoond, vanwege de bouwheer en men een kopie van de inhoud van de technische bouwvoorwaarden en uitrusting van de woning dient te vermelden.

Met vervulling van deze voorwaarden hebt u een zekere investering maar vergeet niet om steeds een advocaat te raadplegen, en  reken op zijn bijstand voor de investering, zijnde om van het begin af zijn hulp te gebruiken en dit voordat er ook maar één document wordt ondertekend, en dit met zekerheid tot op het einde zijnde de registratie van de aankoopakte.

Een laatste raad maar niet minder belangrijk is om er een gewoonte van te maken om bij afgifte van een aanbetaling voor de aankoop, nooit iets te ondertekenen of geld te overhandigen vooraleer een advocaat te hebben gecontacteerd.

U mag er zeker van zijn dat het u veel problemen zal besparen daar vele malen men overeenkomsten of voorwaarden wil laten tekenen die de koper niet begrijpt en welke nadien zijn gevolg kunnen hebben gedurende het hele koopproces.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven