Advocaten van Alicante

Carlos Baño León

ADVOCATEN ALICANTE CARLOS BAÑO LEÓN

C

arlos Baño León, Advocaten van Alicante, welke meer dan 36 jaar actief hun zetel hebben in de Stad Alicante, welke de vijfde provincie is op de nationale ranking, op basis van de PIB en met een aanmerkelijke gewicht op de vastgoedmarkt, toeristische en comerciële activiteiten en  zijn activiteit vooral op de sectoren van vastgoed en diensten, niet enkel op het gebied van relaties buiten de grenzen maar ook op het strikte nationale gebied.

Wanneer we Alicante vermelden, is dit ondermeer Benidorm, La Nucia, Torrevieja, Rojales, Orihuela, Calpe, Altea, Denia, enzovoort, zijnde alle dichtbijzijnde gemeentes aan Alicante en waarbij dit advocatenkantoor van Alicante, Carlos Baño León hun activiteit ontplooien gezien hun nabijheid.

Gezien de enorme belangrijkheid van toerisme, bouw en dienstensector, aangedreven door de economie van Alicane, werkt reeds vele jaren het advocatenkantoor van Carlos Baño León met klanten van verschillende nationaliteiten welke zich intresseren om te investeren in Spanje, gewoonlijk in de vastgoedsector.

Dit contact met het internationale ambite maakt dat de Advocaten van Alicante van Carlos Baño León een veel gevraagd advocatenkantoor is ter opstelling van internationale contracten welke heel regelmatig voorkomen in de provintie van Alicante, niet enkel wegens het toerisch belang maar ook wegens de heel belangrijke bestaande diensten met als gevolg dat er een belangrijk volumen is van grensoverschrijdende zaken.

Onze activiteit als advocaten in de vastgoed is opmerkelijk en een goed voorbeeld van dezen zijn terug te vinden in de paginas van deze web van zowel de activiteit op gerechterlijk, als buitengerechterlijk vlak, op gebied van vastgoedrecht.

Het resultaat van ons werk is de ervaring die we aanbieden aan onze klanten vooral in materie van vastgoed en woning, burgerzaken, schuldvorderingen, contracten en strafrecht, zonder de belangrijke specialiteit in het Internationaal Recht en Zakenrecht te vergeten.

Advocaten van Alicante van Carlos Baño León, is een advocatenkantoor en lid van het prestigeuze internationale vereniging World Jurist Asociation.

Kijk dit na in onze vele artikels, welke gevolg zijn van vele jaren van werk en waarbij de gerechterlijke activiteit heel belangrijk is.

Maar verlies niet uit het oog de andere specialiteiten van de Advocaten van Alicante van Carlos Baño León, benadrukkend deze van Burgerrecht, Strafrecht, Zaken -en internationaal Recht.

We zijn er van overtuigd dat we u kunnen helpen en dit aan de beste economische en professionele voorwaarden.

Waarom kan u vertrouwen in de Advocaten van Alicanten van Carlos Baño León?

Advocaten in Alicante

Het advocatenkantoor van Carlos Baño León oefent reeds meer dan 36 jaar zijn beroep uit te Alicante en ook over heel Spanje, waar onze professionelen werkzaam zijn.

Zonder overdrijving of valse bescheidenheid, zeggen we u dat als u onze diensten aangaat, u tevreden gaat zijn alhoewel men moet erkennen dat op het gebied van het recht het de Rechtbanken en Gerechtshoven zijn die het oordeel vellen.

Het is duidelijk dat met het vragen tot Recht welke de Rechtbanken en Gerechtshoven behartigen, men dit doet met de bedoeling om steeds positieve resultaten te bekomen welke men niet altijd bekomt.

Het Recht is geen exacte wetenschap maar men dient hier wel een professioneel te eisen tot wie men zich richt en waarvan men een minima aan vereisten oplegt, zijnde zoals ernstigheid, professionaliteit, deskundigheid, eerlijkheid, en natuurlijk vertrouwelijkheidsgarantie met de persoonlijke gegevens of de informatie van de klant.

Het is hier dat we ons sterk maken voor onze klanten.

Wat maakt het advocatenkantoor van Carlos Baño León verschillend?

De volledige toewijding en de hoeveelheid van degenen die deel uitmaken van dit advocatenkantoor te Alicante, welke niet enkel wordt aangetoond met onze ruime werkuren van 8 tot 19 uur van maandag tot vrijdag maar ook met betrekking tot de chat die we ter beschikking hebben in onze pagina web waar we alle dagen trachten oplossingen te geven aan de vragen die men ons voorlegt en via welke we de klant voorafgaandelijk oriënteren met betrekking tot zijn zaak voordat hij bij ons op het kantoor komt.

De bijstand van dit kantoor is de vier talen (spaans, engels, nederlands en duits) dat ons personeel beheerst zodat dit de voortdurende garantie geeft van bijstand aan de klant zodat er geen enkel probleem is, welk echter regelmatig voorkomt met betrekking tot talen.

Het gebruik van deze talen vergemakkelijkt de vertaling welke bijna onmiddellijk gebeurd wanneer we de documentatie hebben ontvangen en niet enkel is het de klant die mondeling of schriftelijk hierdoor geen communicatieprobleem heeft,  maar ook vertalen we steeds alle documentatie met inbegrip van deze die wordt gebruikt in de aanklacht bij de Rechtbanken en Gerechtshoven welke veel de kost drukt voor onze klanten.

Voordat de klant een beslissing hier omtrent neemt, wat hij gaat doen, stellen we steeds een verslag op zonder enige kost voor onze klant, op deze manier dat we schriftelijk zijn zaak behandelen en we hem onze raad en opinie geven en dit zonder dat maar enige kost voor hem, wat het immers vergemakkelijkt opdat de klant onafhankelijk een beslissing kan nemen.

Steeds gaat u onze advocaten bereidt vinden om zich ter plekke te begeven waar u het probleem heeft daar we begrijpen dat het noodzakelijk is voor de opstelling van de gerechterlijke aanklacht men ter plaatse dient te gaan om het scenario van de feiten te zien daar dit helpt bij een duidelijk begrip van de zaak, en gezien men bij aanklagen de fisieke realiteit dient te zien van het onroerend goed, of het nu gaat om een terrein of eender welke eigendom.

Gewoonlijk spreken we met de klanten persoonlijk af, steeds en wanneer dit mogelijk is, daar we hen graag persoonlijk leren kennen en we hebben geen enkel probleem om ons te begeven naar de plaats welke maar noodzakelijk is voor de klant.

We staan de klant bij, de vele malen die de klant ons kantoor contacteert en wij op onze beurt hem onmiddellijk antwoorden door middel van schriftelijke mail en telefonische oproepen.

We proberen zo goed mogelijk de klant op de hoogte te houden van zijn zaak, en zodoende verbinden we ons ertoe om steeds een follow-up te doen van zijn zaak in de Rechtbank.

Wat gaat men aan wanneer men in contact treedt met de Advocaten Alicanten Carlos Baño León?

Bij de uitvoering van onze professionele activiteit, is onze activiteit geïnspireerd op de grondrechten en verplichtingen die er zijn vastgelegd met de deontologische beginselen.

De verantwoordelijke van het kantoor, de Heer Carlos Baño León behoort tot de orde van advocaten van Alicante sinds het jaar 1982.

We verdedigen deze rechten welke staan in de Verklaring van de Mensenrechten en we zijn ondermeer lid van de Vereniging van World Jurist Association, buiten natuurlijk de Beginselen van deontologia welke geldig zijn in Spanje en welke samengaan met onze professionele werkwijze, met de bedoeling om bij de uitvoering van onze activiteit de waarheid en eerlijkheid overheerst en het niet enkel gaat om  de verdediging van de rechten en interesses van onze klanten als ons enige doel en objectief zijnde.

Wat rekent men aan voor de diensten?

De advocaten van Alicante van Carlos Baño León hebben een politiek met betrekking tot heel toegankelijke prijzen waarbij men probeert om deze maximaal aan te passen opdat deze zo goed mogelijk in verhouding staat met de belangrijkheid van de zaak en de complexheid en dit op basis van de persoonlijke economische omstandigheden van de klant.

We maken een uitgebreide prijsofferte op, welke aangepast is en gesloten, voor onze diensten en wat heel belangrijk is, is dat we betalingsfaciliteiten verschaffen aan de klant.

U dient niet verontrust te zijn wanneer u niet persoonlijk in Alicante bent en indien uw zaak behoort tot een Rechtbank in een stad of andere provincie van Spanje, daar onze prijzen nooit wijzigen.

Soms vraagt men zich af of het feit zich niet in dezelfde stad van de klant te bevinden, dit op één of andere vorm gevolg heeft op een prijsverhoging, en op een duidelijke en resolute wijze geven we steeds hetzelfde antwoord, zijnde dat er nooit verschillen optreden. De adocaten van Carlos Baño León in Alicante rekenen steeds dezelfde prijzen aan voor heel Spanje.

Het is algemeen bekend dat de specifieke regels van ereloon van vele jaren geleden niet meer van tel zijn, met betrekking tot de politica van erelonen van advocaten in Spanje.

Heden ten dage zijn de juridische beroepen niet verschillend van de overige vrije professionele beroepen waar er geen regulerende beginselen van ereloon zijn wegens de vrije competentie op de markt en dit steeds ten voordele van de consument, daar deze materie gebaseerd is op het vrij aangaan van een akkoordscontract van ereloon maar men wel rekening moet houden met de diensten en kwaliteitsbijstand en het uitoefenen van het beroep in vrijheid en onpartijdigheid, zodoende dient de betaling van vergoeding van een advocaat correct te zijn en aangepast aan de omstandigheid van elke specifiek geval.

Het advocatenkantoor van Carlos Baño León geeft u steeds voorafgaandelijk een prijsofferte met heel goede prijzen en geeft een hoge kwaliteit in het afleveren van diensten.

Bufete de Abogado
Bufete de Abogado - sala
Bufete de Abogado - sala

EERSTE CONSULTATIE IS GRATIS

Call us now without any obligation

× ¿Cómo puedo ayudarte?
Scroll naar boven