fbpx

We willen de aandacht hebben van de eigenaar van een terrein die wenst een nieuwe bouw te plaatsen op zijn terrein.

Het is waar dat voor het uitvoeren van eender welke bouw er gevraagd wordt om een bouwtoelating te hebben van de gemeente maar we willen uitleggen dat men voorzichtig dient te handelen hiermee, gezien het feit dat men een aanvraag van bouwvergunning aanvraagt en een overenkomstige licentie betaalt, dit niet gelijk staat dat men de goedkeuring hiervoor krijgt.

De gemeentes hebben de autoriteit met betrekking tot de grond in hun eigen gemeente, en hierdoor over eender welke bouw die er wordt uitgevoerd in hun gemeente, dienen deze de goedkeuring te hebben van hen.

Wanneer men een aanvraag tot vergunning doet, dient de gemeente  na te kijken of er mag gebouwd worden op het terrein; of de oppervlakte die men wil bebouwen niet wordt overschreden de maximale die men mag bebouwen in het terrein; of waar men wil bouwen een gedeelte is van een terrein dat beschermd terrein is, enzovoort.

Bouwen Op Een Terrein

Normaalgezien vragen eigenaar aan kleine bouwheren te bouwen en ze deze overtuigen om bepaalde werken te doen die ze willen, met de misleiding dat de aanvraag van bouwen is aangevraagd zonder de noodzaak om de werken te omschrijven van de daadwerkelijke bouw noch met het indienen van het desbetreffende project, en dat het hiermee volstaat; maar weet dat dit niet zo is.

Dikwijls hebben we  gevallen gehad waarbij dat er aanvragen voor bouwvergunningen zijn gedaan waar men weergeeft aan de gemeente voor een bepaalde bouw die men wil uitvoeren, maar welke niet overeenkomen met de werkelijkheid.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven