Naar aanleiding hiervan zijn er veel dossiers lopende in de Rechtbanken, waarbij de consumenten zien hoe de Rechtshoven en Rechtbanken ingaan op hun vragen, hun aanklachten.

Op basis van enkele uitspraken gedaan door het Europees Hof van Spaanse Rechtbanken staan deze voor een extreme hoge aantal aanklachten van eigenaars van hypotheken die hun herziening willen, op basis van juridische uitspraken door alhier vermelde uitspraken.

De polissen van de hypotheken worden nagekeken als gevolg van de juridische aanklachten tot op de hoogte dat op de dag van vandaag de bankeenheden, starten met het niet opnemen van deze meest problematische clausules in de nieuwe aktes van hypotheekleningen.

 

Buitensporige Clausules

 

Vele clausules worden als buitensporig beschouwd en in dit artikel sommen we U deze op, het gaat hier niet om een perfecte opsomming, en moedigen we U aan om met ons contact op te nemen om bepaalde twijfels weg te nemen, ondermeer vermelden we volgende :
* Nietigheid van de clausule borgtocht of borg
* Fouten opgesteld in de officiële aktes van hypotheken
* Problemen bij de taxatie
* het soort van intresten, variabel IRPH
* de bodem/plafond clausule
* Aangerekende commissie voor het werk van aanklagen van het niet-betalen
* Achterstandsrente
* Voorafgaandelijk opheven van het contract
* Clausule tot verbod tot verhuren
* Clausule tot verbod van verkoop van het in hypotheek gestelde goed
* Clausule waarbij de kredietnemer afziet dat hem wordt ingelicht bij overdracht van het krediet
* Clausule van het voorafgaandelijk vervallen van de lening wegens het niet nakomen van bijkomstige diensten
* Clausule van het voorafgaandelijk vervallen van de lening indien deze niet wordt ingeschreven in het Register van Eigendommen om eender welke reden.

Scroll naar boven