ADVOCAAT

ADVISERING IN BURGERLIJK RECHT

B

rede en belangrijke tak van het recht die de regulering bevat van een groot deel van de kwesties of zaken die van invloed zijn op de privésfeer van mensen en die zowel in hun relaties van economische aard als in hun persoonlijke sfeer naar voren komen.

Het burgerlijk recht dat onder de invloed blijft van het Romeinse recht, waar het tot stand is gekomen, omvat alle casuïstiek die kan ontstaan rond zaken die betrekking hebben op de persoonlijkheid, het gezin en het gezin.

Zaken als handelingsbekwaamheid, rechtspersoonlijkheid, wettelijke leeftijd, voogdij; zaken die van belang zijn voor het familierecht, zoals afstamming (afstamming), ouderlijk gezag, ouderlijk gezag, alimentatie, huwelijk, echtscheiding, etc.; en zaken die te maken hebben met het economische of patrimoniale wachten op mensen zoals zakelijke rechten, hypotheken, bezit, eigendomsrechten, vruchtgebruik, erfenissen, erfdienstbaarheden, verplichtingen en contracten, aankopen, erfenissen, etc., zijn in dit specialisme geregeld.

Zoals kan worden afgeleid uit wat we hebben gezegd, concentreert een groot deel van de gerechtelijke activiteiten van de rechtbanken zich op dit soort zaken, en laten we op deze manier denken aan de enorme casuïstiek over allerlei soorten overeenkomsten, in het bijzonder de koopovereenkomst, over het onderwerp van hypotheken, over verbintenissen, over nalatenschappen en erfenissen, enzovoorts. Het is mogelijk dat iemand ooit betrokken is geweest bij of betrokken is geweest bij de zaak van deze rechterlijke beslissing.

En hoe zit het met het verplichte en contractuele gebied, van een zo gevoelig gebied als dat van schuldvorderingen, vóór situaties van niet-betaling, van wanbetaling, een kwestie die een goed percentage van de geschillen bij rechtbanken en gerechtshoven veronderstelt.

Naast de zaken die op dit gebied van het burgerlijk recht door het burgerlijk wetboek worden geregeld, zijn er nog vele andere zaken op dit gebied of van deze aard die worden geregeld door speciale regels zoals verenigingen, coöperaties, stichtingen, het condominiumrecht, officiële bescherming van huisvesting, intellectuele eigendom, industriële eigendom, enz. tot een lange tijd, enz.

Burgelijk recht in Spanje

Ons werk vanuit een buitengerechtelijk oogpunt omvat zowel het advies als het opstellen van alle soorten contracten, waarbij wij optreden namens cliënten bij notarissen, registers en andere instanties of openbare lichamen.

Vanaf het begin van de activiteiten van dit kantoor is het burgerlijk recht één van de meest bezochte rechtsgebieden, wat heeft geresulteerd in een groot aantal gerechtelijke procedures en vonnissen die u op onze website kunt raadplegen.

BLOG

Aanverwante artikelen

Strafbare feiten volgens het wetboek van strafrecht

Het is een misdaad zo oud als de mensheid zelf, in feite is belediging al geregeld in de Wet van de XII Tafelen van het oude Romeinse Rijk. Sindsdien heeft dit rechtsgebied veranderingen ondergaan. We zullen nu kijken naar de juridische behandeling van beledigingen volgens het in Spanje geldende wetboek van strafrecht. Belediging volgens het Spaanse wetboek van strafrecht: juridisch…

In beroep gaan tegen een parkeerboete Ja of nee?

We weten dat het krijgen van een parkeerbon een frustrerende ervaring is voor iedereen. Voordat u de boete accepteert en betaalt, is het echter belangrijk om te overwegen of het de moeite waard is om tegen de boete in beroep te gaan. De beroepsprocedure kan ingewikkeld en vervelend lijken, maar als u een goede reden hebt, kan dit ertoe leiden…

Wie moet reparaties in huurwoningen betalen?

Bepalen wie moet betalen voor reparaties in huurwoningen is waarschijnlijk een van de meest voorkomende problemen tussen huurders en verhuurders. Als u overweegt een woning te huren of dat al hebt gedaan, hebt u zich misschien afgevraagd wie verantwoordelijk is voor de reparaties. De verhuurder of de huurder? Wat zegt de wet hierover? Wat wordt beschouwd als een noodzakelijke reparatie…

Beëindiging van de mede-eigendom van de gezinswoning

De ontbinding van het condominium van een gezinswoning is een complex proces dat aanzienlijke juridische en financiële gevolgen kan hebben voor de betrokken eigenaars. In het volgende zullen wij dit proces in detail onderzoeken, met inbegrip van de wettelijke vereisten en de fiscale gevolgen die het kan hebben. In Spanje is het condominium van de gezinswoning een van de meest…

Inning van het minimumloon voor alimentatiebetalingen

Het derdenbeslag op het minimumloon voor de betaling van alimentatie is een zeer relevante kwestie op juridisch en sociaal gebied. Dit mechanisme wordt gebruikt in gevallen waarin een persoon een wettelijke verplichting heeft om een dergelijk pensioen te betalen, maar deze verplichting niet vrijwillig nakomt. Laten we eens kijken wat loonbeslag is, welke maatregelen de schuldenaar kan nemen om het…

7 tips als je betrokken bent geweest bij een mishandeling of vechtpartij

Een aanval of vechtpartij kan een traumatische ervaring zijn die uw lichamelijke en geestelijke gezondheid aantast. Het is normaal om je bang, boos, verdrietig of schuldig te voelen nadat je geweld hebt meegemaakt. Er zijn echter enkele dingen die u moet doen als u schadevergoeding wilt eisen als u het slachtoffer bent geworden van een van deze gebeurtenissen. Hier zijn…

De onbekende dekking van de opstalverzekering voor schade veroorzaakt door huisdieren

Het is van vitaal belang dat u op de hoogte bent van de dekking van de opstalverzekering voor schade veroorzaakt door huisdieren als u een huisdier heeft. Bovendien wordt dit beschouwd als een zeer belangrijke kwestie die u kan helpen om financiële bescherming te krijgen bij een ongeval. In Spanje bepaalt de wet namelijk dat eigenaars van huisdieren verantwoordelijk zijn…

Verdeling van gemeenschappelijke eigendom en gebruiksrecht

Bij gemeenschappelijk eigendom, ook wel gemeenschappelijk bezit of gemeenschappelijke eigendom genoemd, hebben verschillende personen de leiding over hetzelfde goed. Het eigendom kan op verschillende manieren worden verdeeld, maar meestal heeft elke eigenaar een percentage van het eigendom. In de volgende regels zullen wij de verdeling van de gemeenschappelijke eigendom en het gebruiksrecht bespreken. Verdeling van gemeenschappelijke eigendom Bij de verdeling…

Wilt u een vraag stellen?

Eerste aanvraag is altjid gratis

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven