Burgelijk Recht

ADVOCAAT

ADVISERING IN BURGERLIJK RECHT

B

rede en belangrijke tak van het recht die de regulering bevat van een groot deel van de kwesties of zaken die van invloed zijn op de privésfeer van mensen en die zowel in hun relaties van economische aard als in hun persoonlijke sfeer naar voren komen.

Het burgerlijk recht dat onder de invloed blijft van het Romeinse recht, waar het tot stand is gekomen, omvat alle casuïstiek die kan ontstaan rond zaken die betrekking hebben op de persoonlijkheid, het gezin en het gezin.

Zaken als handelingsbekwaamheid, rechtspersoonlijkheid, wettelijke leeftijd, voogdij; zaken die van belang zijn voor het familierecht, zoals afstamming (afstamming), ouderlijk gezag, ouderlijk gezag, alimentatie, huwelijk, echtscheiding, etc.; en zaken die te maken hebben met het economische of patrimoniale wachten op mensen zoals zakelijke rechten, hypotheken, bezit, eigendomsrechten, vruchtgebruik, erfenissen, erfdienstbaarheden, verplichtingen en contracten, aankopen, erfenissen, etc., zijn in dit specialisme geregeld.

Zoals kan worden afgeleid uit wat we hebben gezegd, concentreert een groot deel van de gerechtelijke activiteiten van de rechtbanken zich op dit soort zaken, en laten we op deze manier denken aan de enorme casuïstiek over allerlei soorten overeenkomsten, in het bijzonder de koopovereenkomst, over het onderwerp van hypotheken, over verbintenissen, over nalatenschappen en erfenissen, enzovoorts. Het is mogelijk dat iemand ooit betrokken is geweest bij of betrokken is geweest bij de zaak van deze rechterlijke beslissing.

En hoe zit het met het verplichte en contractuele gebied, van een zo gevoelig gebied als dat van schuldvorderingen, vóór situaties van niet-betaling, van wanbetaling, een kwestie die een goed percentage van de geschillen bij rechtbanken en gerechtshoven veronderstelt.

Naast de zaken die op dit gebied van het burgerlijk recht door het burgerlijk wetboek worden geregeld, zijn er nog vele andere zaken op dit gebied of van deze aard die worden geregeld door speciale regels zoals verenigingen, coöperaties, stichtingen, het condominiumrecht, officiële bescherming van huisvesting, intellectuele eigendom, industriële eigendom, enz. tot een lange tijd, enz.

Burgelijk recht in Spanje

Ons werk vanuit een buitengerechtelijk oogpunt omvat zowel het advies als het opstellen van alle soorten contracten, waarbij wij optreden namens cliënten bij notarissen, registers en andere instanties of openbare lichamen.

Vanaf het begin van de activiteiten van dit kantoor is het burgerlijk recht één van de meest bezochte rechtsgebieden, wat heeft geresulteerd in een groot aantal gerechtelijke procedures en vonnissen die u op onze website kunt raadplegen.

BLOG

Aanverwante artikelen

De afstandsclausule en de geldigheid van de schuldvernieuwingsclausule van de bodemclausule zijn niet geldig in hetzelfde contract.

Voor hypothecaire leningen is altijd juridische ondersteuning nodig, waarin de voorwaarden tussen de bankinstelling en de cliënt worden vastgelegd. Dit contract weerspiegelt tegelijkertijd de nationale wetten die aan de transactie ten grondslag liggen en deze regelen, ten einde problemen in de toekomst te voorkomen. Hoewel de staat bepaalde regels en wetten voor hypothecaire leningen vaststelt, zijn er enkele acties die…

Is de nieuwe regeling voor voorwaardelijke invrijheidstelling echt gunstig?

Voorwaardelijke invrijheidstelling is een voorwaardelijke invrijheidstelling die aan een gedetineerde wordt verleend wegens goed gedrag. Dit betekent dat de duur van uw straf wordt verminderd, maar dit kan alleen worden toegepast op het laatste deel van de straf die u voor uw misdrijven had moeten uitzitten. In alle gevallen wordt de voorwaardelijke invrijheidstelling verleend door de rechter voor het toezicht…

Recht om te worden vergeten: dit is wat u erover moet weten

Recht om te worden vergeten bij zoekmachines Wanneer deze informatie echter persoonsgegevens betreft, kan zij worden beschouwd als een schending van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van de betrokkene, indien hij of zij daarmee niet heeft ingestemd. Om deze negatieve situaties te voorkomen, zijn er wetten die de verspreiding van persoonlijke informatie reguleren, en deze regelgeving biedt iemand ook…

Heimelijke reclame op Instagram: waarom zijn sportweddenschappen zo populair bij influencers?

Instagram is een van de meest visuele en esthetisch aantrekkelijke sociale netwerken tot nu toe. Daarom werd het al snel een perfect platform voor bedrijven en digitale reclame. Alle gebruikers van dit platform zijn advertenties tegengekomen in de feed en in verhalen, en genieten ook van de catalogi die bedrijven in hun bedrijfsprofielen aanbieden. Deze reclameactiviteiten worden op Instagram als…

Belasting van Influencers: dit zijn de fiscale verplichtingen van dit digitale beroep

Belasting van beïnvloeders Voor sommige mensen zijn sociale netwerken niet langer amusement, maar een middel om te werken. De jongeren die vroeger video’s van zichzelf maakten voor de lol van interactie met anderen, staan nu bekend als professionele influencers, vandaar het belang van kennis over Influencer Taxation. Zoals elk beroep gaat er een economische activiteit achter schuil die inkomsten genereert…

Er zullen geen minimumtarieven voor advocatenhonoraria zijn.

En het maximum is vastgesteld op 75.000 euro. De ministerraad heeft gisteren zijn goedkeuring gehecht aan de wijziging van het koninklijk besluit tot goedkeuring van het tarief van de griffierechten. Volgens de regering wordt met deze nieuwe verordening, die de inhoud van Koninklijk Besluit 1373/2003 van 7 november actualiseert, “het Spaanse rechtsstelsel geharmoniseerd met de Europese regelgeving”. De wijziging van…

Niet-verplicht dragen van gelaatsmaskers wordt van kracht

Gisteren heeft de ministerraad het koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het verplichte gebruik van maskers tijdens de door COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis. De maatregel zal in werking treden op de dag van zijn bekendmaking in het BOE, d.w.z. vandaag, 20 april 2022. Artikel 6 van wet 2/2021 van 29 maart betreffende urgente preventie-, beheersings- en coördinatiemaatregelen ter bestrijding van de…

Wat zijn de juridische gevolgen van ontrouw in een huwelijk?

Sommige echtparen komen naar ons kantoor en vertellen ons dat een van de belangrijkste redenen om te willen scheiden is dat hun partner ontrouw is geweest. Sommigen vragen zich zelfs af of het mogelijk, of in dit geval passend, is om hiervoor een schadevergoeding te krijgen of zelfs gerechtelijke stappen te ondernemen, maar… Is dit mogelijk? Ontrouw en het Huwelijk…

Wilt u een vraag stellen?

Eerste aanvraag is altjid gratis

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven