Burgelijk Recht

ADVOCAAT

ADVISERING IN BURGERLIJK RECHT

B

rede en belangrijke tak van het recht die de regulering bevat van een groot deel van de kwesties of zaken die van invloed zijn op de privésfeer van mensen en die zowel in hun relaties van economische aard als in hun persoonlijke sfeer naar voren komen.

Het burgerlijk recht dat onder de invloed blijft van het Romeinse recht, waar het tot stand is gekomen, omvat alle casuïstiek die kan ontstaan rond zaken die betrekking hebben op de persoonlijkheid, het gezin en het gezin.

Zaken als handelingsbekwaamheid, rechtspersoonlijkheid, wettelijke leeftijd, voogdij; zaken die van belang zijn voor het familierecht, zoals afstamming (afstamming), ouderlijk gezag, ouderlijk gezag, alimentatie, huwelijk, echtscheiding, etc.; en zaken die te maken hebben met het economische of patrimoniale wachten op mensen zoals zakelijke rechten, hypotheken, bezit, eigendomsrechten, vruchtgebruik, erfenissen, erfdienstbaarheden, verplichtingen en contracten, aankopen, erfenissen, etc., zijn in dit specialisme geregeld.

Zoals kan worden afgeleid uit wat we hebben gezegd, concentreert een groot deel van de gerechtelijke activiteiten van de rechtbanken zich op dit soort zaken, en laten we op deze manier denken aan de enorme casuïstiek over allerlei soorten overeenkomsten, in het bijzonder de koopovereenkomst, over het onderwerp van hypotheken, over verbintenissen, over nalatenschappen en erfenissen, enzovoorts. Het is mogelijk dat iemand ooit betrokken is geweest bij of betrokken is geweest bij de zaak van deze rechterlijke beslissing.

En hoe zit het met het verplichte en contractuele gebied, van een zo gevoelig gebied als dat van schuldvorderingen, vóór situaties van niet-betaling, van wanbetaling, een kwestie die een goed percentage van de geschillen bij rechtbanken en gerechtshoven veronderstelt.

Naast de zaken die op dit gebied van het burgerlijk recht door het burgerlijk wetboek worden geregeld, zijn er nog vele andere zaken op dit gebied of van deze aard die worden geregeld door speciale regels zoals verenigingen, coöperaties, stichtingen, het condominiumrecht, officiële bescherming van huisvesting, intellectuele eigendom, industriële eigendom, enz. tot een lange tijd, enz.

Burgelijk recht in Spanje

Ons werk vanuit een buitengerechtelijk oogpunt omvat zowel het advies als het opstellen van alle soorten contracten, waarbij wij optreden namens cliënten bij notarissen, registers en andere instanties of openbare lichamen.

Vanaf het begin van de activiteiten van dit kantoor is het burgerlijk recht één van de meest bezochte rechtsgebieden, wat heeft geresulteerd in een groot aantal gerechtelijke procedures en vonnissen die u op onze website kunt raadplegen.

BLOG

Aanverwante artikelen

Banken veroordeelt bij Inbreuk Contracten Verzekeringspolis Niet-betalen Hypotheek

De handelingen van de banken is tot op zulke hoogte gekomen van misbruik in de afgelopen jaren dat eender welk gedrag van dezen hoe irrationeel deze ook maar is, een goed voorbeeld hiervan is het geval dat we hieronder vermelden. De advocaten van Carlos Baño León hebben een belangrijke beslissing gewonnen waarbij een belangrijke bankinstelling wordt veroordeeld, gedicteerd door de…

Niet Aangegeven geld Aan Grens, Abusive Inhouding, Teruggave

In de Nationale Audencia van Madrid, Afdeling Contencioso Administrativo de advocaten van Carlos Baño León hebben een klant verdedigd van dit advocatenkantoor van Nederlandse nationaliteit en van arabische afkomst, welke was aangehouden aan de grens tussen Spanje en Marroko en na de wagen te hebben doorzocht, men een bedrag van 26.000 euros hadden gevonden welke niet was aangegeven zodat dit geld…

Clausules Hypotheken, Teruggave Buitensporige Kosten

De Provinciale Audencia van Murcia, in een uitspraak gedicteert deze week, wijst men gedeeltelijk de verdediging af van een spaarbank tegen de uitspraak van de rechtbank van Eerste Aanleg Nº 11 van Murcia, welke gespecializeerd is in de buitensporige clausules en veroordeelt tot het teruggeven van 1.252 euros. De desbetrefende Rechtbank verklaarde nietig de aanpassingsclausule voor kosten, inhoud in de…

Aanklacht Van Schades Veroordeling Ongeval Door Gasontploffing

De Rechtbank van la Sala Primero de Tribunal Supremo heeft een uitspraak laten noteren tegen de Tegenopwerping van de procedurele aanklacht en de ingediende cassatie door de benadeelden voor een schadegeval dat plaats had gehad in Tarragona in het jaar 2005. Dit was wegens een opeenhopigng van gas in een woning, met als gevolg het overlijden van vijf personen, vier…

Nietigheid Van Massale Verkopen Onroerend goed Via Aasgierfondsen

Het recht doet een nieuwe ommekeer aan de verkoop van bijna 3.000 publieke woningen van de Gemeenschap van Madrid aan Golman Sachs-Azora in 2013. De Rechtbank van contencioso-administrativo nummer 29 van de hoofdstad heeft de twee resoluties van de IVIMA (nu Agentschap van de sociale woning) nietig verklaart waarbij werd toegelaten het doorgeven van 32 promoties van beschermende woningen voor…

Verantwoordelijke Veroordeeld Bij Gebrek Waarborg Voor Kopers Woningen

Een nieuwe uitspraak is er bekomen door de advocaten van Carlos Baño León, deze keer in Elche (Alicante) waar de rechter heeft uitgesproken  de veroordeling van een verantwoordelijke van een promoter tot teruggave van geld aan de kopers die deze op voorhand hadden aanbetaald en waarbij de promoter hiervoor geen waarborg had. De laatste tijd kan men in onze paginas…

Ongeval In Een Supermarkt, Bedrijf Veroordeelt

De Rechtbank van Eerste Aanleg nº10 heeft een nationale keten veroordeelt wegens het niet drooghouden van de toegang en het hebben van vloertegels zonder dat deze voorzien zijn tegen het uitglijden. Rechtbank van Eerste Aanleg nº10 van Oviedo heeft een nationale keten veroordeelt ter betaling van 23.000 euros als schadevergoeding aan een vrouw die uitgleedt aan de ingang van hun…

Betaling Belastingen Voor Hypotheeklening Koper

Betaling Belastingen Voor Hypotheeklening Koper. Volgens de informatie van Carlos Baño Leon Abogados heeft kunnen bekomen bij de Tribunal Supremo welke is uitgeproken door een uitspraak bij het Pleno de la Sala Primera. Met betrekking hebbend tot twee aanklachten, meer bepaald tot de betaling van de Belastingen, Erfgoedtransmissies en Juridische Aktes voortkomend uit hypothecaire leningen welke vaststelt dat voor de opstelling van…

Wilt u een vraag stellen?

Eerste aanvraag is altjid gratis

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven