ADVOCAAT

ADVISERING IN BURGERLIJK RECHT

B

rede en belangrijke tak van het recht die de regulering bevat van een groot deel van de kwesties of zaken die van invloed zijn op de privésfeer van mensen en die zowel in hun relaties van economische aard als in hun persoonlijke sfeer naar voren komen.

Het burgerlijk recht dat onder de invloed blijft van het Romeinse recht, waar het tot stand is gekomen, omvat alle casuïstiek die kan ontstaan rond zaken die betrekking hebben op de persoonlijkheid, het gezin en het gezin.

Zaken als handelingsbekwaamheid, rechtspersoonlijkheid, wettelijke leeftijd, voogdij; zaken die van belang zijn voor het familierecht, zoals afstamming (afstamming), ouderlijk gezag, ouderlijk gezag, alimentatie, huwelijk, echtscheiding, etc.; en zaken die te maken hebben met het economische of patrimoniale wachten op mensen zoals zakelijke rechten, hypotheken, bezit, eigendomsrechten, vruchtgebruik, erfenissen, erfdienstbaarheden, verplichtingen en contracten, aankopen, erfenissen, etc., zijn in dit specialisme geregeld.

Zoals kan worden afgeleid uit wat we hebben gezegd, concentreert een groot deel van de gerechtelijke activiteiten van de rechtbanken zich op dit soort zaken, en laten we op deze manier denken aan de enorme casuïstiek over allerlei soorten overeenkomsten, in het bijzonder de koopovereenkomst, over het onderwerp van hypotheken, over verbintenissen, over nalatenschappen en erfenissen, enzovoorts. Het is mogelijk dat iemand ooit betrokken is geweest bij of betrokken is geweest bij de zaak van deze rechterlijke beslissing.

En hoe zit het met het verplichte en contractuele gebied, van een zo gevoelig gebied als dat van schuldvorderingen, vóór situaties van niet-betaling, van wanbetaling, een kwestie die een goed percentage van de geschillen bij rechtbanken en gerechtshoven veronderstelt.

Naast de zaken die op dit gebied van het burgerlijk recht door het burgerlijk wetboek worden geregeld, zijn er nog vele andere zaken op dit gebied of van deze aard die worden geregeld door speciale regels zoals verenigingen, coöperaties, stichtingen, het condominiumrecht, officiële bescherming van huisvesting, intellectuele eigendom, industriële eigendom, enz. tot een lange tijd, enz.

Burgelijk recht in Spanje

Ons werk vanuit een buitengerechtelijk oogpunt omvat zowel het advies als het opstellen van alle soorten contracten, waarbij wij optreden namens cliënten bij notarissen, registers en andere instanties of openbare lichamen.

Vanaf het begin van de activiteiten van dit kantoor is het burgerlijk recht één van de meest bezochte rechtsgebieden, wat heeft geresulteerd in een groot aantal gerechtelijke procedures en vonnissen die u op onze website kunt raadplegen.

BLOG

Aanverwante artikelen

Welke formaliteiten moeten worden vervuld om land te kopen?

Grond kopen is vaak de droom van veel mensen. De motieven kunnen variëren van het willen aanpassen van een huis aan je voorkeuren tot het willen hebben als een methode om te sparen voor toekomstige bouw. De waarheid is dat, hoewel het een uitstekend idee en plan is, de aankoop van een stuk grond op de juiste manier moet worden…

Wat is het proces voor overtredingen?

Misschien wist je het nog niet, maar een van de belangrijkste veranderingen in de Spaanse wet is de invoering van de berechting van kleine overtredingen. Een procedure die in de plaats komt van wat voorheen bekend stond als misdrijven en het juridische landschap enigszins verandert. Ontdek wat de rechtszaak over overtredingen inhoudt Of je het nu eerder hebt gekend als…

Wat dekt de opstalverzekering?

We weten dat onvoorziene gebeurtenissen zich op elk moment en op elke plaats kunnen voordoen, maar als ze zich in ons huis voordoen, kan het lijken alsof het einde van de wereld is; gelukkig zijn er verschillende soorten verzekeringen op de markt, waaronder een opstalverzekering. Maar wat als ik niets weet over verzekeringen? Dit probleem werd enige tijd geleden aangekaart…

Is het verplicht om mijn auto te verzekeren als ik hem niet gebruik?

Veel gebruikers stellen dezelfde vraag: moet ik mijn auto verzekeren als hij nooit de garage verlaat? Het antwoord op deze vraag is ja. Elk voertuig op de weg in Spanje moet ten minste een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebben. Dit is een wettelijk opgelegde uitgave. Bij niet-naleving kun je tot maximaal 3000 euro boete betalen als de auto betrokken raakt bij een…

Hoe meld je een medische fout?

Gevallen van medische wanpraktijken in Spanje nemen met de tijd dramatisch toe. Dit is grotendeels te wijten aan de verminderde controle over particuliere gezondheidszorg en het gebrek aan verantwoordelijkheid van sommige gezondheidswerkers. In combinatie met bezuinigingen in de gezondheidszorg. Het indienen van een claim voor medische fouten is een omslachtig proces. Om een medische fout aan te geven, moet er…

Voogdij over huisdieren: wie krijgt de huisdieren bij een scheiding of echtscheiding?

Is scheiden voor iedereen een moeilijke ervaring? Natuurlijk! Maar weet je wie het meest getroffen wordt door scheidingen en echtscheidingen? Naast de kinderen zijn onze dieren een van de meest getroffen leden van het gezin in deze situatie, want wie krijgt de voogdij over de huisdieren? Een van de kwesties die zelden wordt behandeld met het belang dat het verdient,…

Medische fout: Wat is medische fout en welke soorten zijn er?

Op juridisch gebied kan medische wanpraktijken voorkomen of ontstaan wanneer er sprake is van verwaarlozing van de patiënt door personeel in de gezondheidszorg. Deze actie kan onomkeerbare schade toebrengen aan de getroffen persoon en in het ergste geval zelfs de dood tot gevolg hebben. Wanneer er sprake is van een medische fout, staat het familieleden vrij om juridische stappen te…

Welke gevolgen heeft de aankomende huisvestingswet voor mij?

Onlangs is er een nieuwe huisvestingswet aangenomen in Spanje, die verschillende nieuwe kenmerken met zich meebrengt waar we ons bewust van moeten zijn. Onder hen is de invoeging van nieuwe concepten voor de rechtsorde die we vaak zullen horen. Het is belangrijk om ze te kennen en te begrijpen om te weten hoe ze ons kunnen beïnvloeden. De eerste is…

Wilt u een vraag stellen?

Eerste aanvraag is altjid gratis

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven