fbpx

De Provinciale Audencia van Murcia, in een uitspraak gedicteert deze week, wijst men gedeeltelijk de verdediging af van een spaarbank tegen de uitspraak van de rechtbank van Eerste Aanleg Nº 11 van Murcia, welke gespecializeerd is in de buitensporige clausules en veroordeelt tot het teruggeven van 1.252 euros.

De desbetrefende Rechtbank verklaarde nietig de aanpassingsclausule voor kosten, inhoud in de hypotheekakte, en veroordeelt aan de leninggever het terugbetalen aan de aanklagers van 1.581 euros.

Nu, de Provinciale Audencia heeft in een resolutie opgesteld tot vrijgeven van de beslissing van de zitting in de Provinciale Audencia en bevestigt de nietigheid van de clausule, verklarend in de uitspraak van de Instantie, en gebaseerd op rechtsgrondslag vijf, als toepassingsgebied vastgelegd.

Zodoende, beschouwd de Audencia Provincial de nietigheid van de clausule van de kosten die vastgelegd zijn in de publieke akte van een lening met hypotheekgarantie ter bekoming van een woning, of dit un een gebruiker van de lening is of een professioneel of zakenman, de leninggever “verplicht aan degene die verplicht om de kosten die veroorzaakt zijn voor het gebruiken van en niet met betrekking tot de interne Rechten.”

Clausules Hypotheken

Zodoende, bij wijze van samenvatting, in concreet dat:

-“De belastingen die dienen betaalt te worden met betrekking tot de toepasselijke belastingswetgeving, rekeninghoudend met de juridische uitpsraak van de TS, in overeenstemming met de jurische documentele aktes, met betrekking tot de oprichting van de hypotheek, het variable bedrag in functie met de hoeveelheid van de juridische handelingen en het vaste bedrag voor de kosten van de bladzijden van de akte (er hier niet specifiek een akkord is voor gemaakt) zijn deze voor de leninguitgever, voor zowel het vaste recht voor de kosten van de kopies van de akte (papier) moeten deze betaald worden door degene die er om vraagt.”
-“de notariskosten dienen elkeen de helft te betalen, door de algemene norm te handhaven dat beiden geïnteresseerden zijn.”
-“De registratiekosten zijn ten laste van de leninggever, het is in zijn voordeel dat de inschrijving gebeurd, volgens de normatieven hierop betrekking hebbend.”
-“De administratiekosten en schattingskosten dienen ten kosten te zijn van de leninggever wegens het niet bestaan van een nationaal normatief recht van wie deze moet betalen.”

 

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven