DESLOYAAL BEHEER EN VERVALSING VAN DOCUMENTEN

Succes behaald door de strafrechterlijke advocaten van Carlos Baño Leon van Alicante ten voordele van een klant van Belgische nationaliteit tegen een andere belgische burger maar beiden met vaste woonplaats in Spanje, Calpe, Alicante, en aldaar wonend sinds vele jaren; waarvan de strafrechterlijke handelingen lopende zijn in de Rechtbank van Instructie nº 2 van Denia met Diligentienummer 1666/2018.

De persoon tegen wie we de strafrechterlijke handelingen richten is een gekend persoon op social gebied bij de belgische burgers in Calpe en Benidorm en onze klant van belgische nationalitieit welke ook resideert in Calpe, Alicante, maakte een akkoord met hem, enkel op basis van een vriendschappelijke relatie die ze hadden, om een belangrijk bedrag te geven, die zijn vriend nodig had om een hotel te Calpe te activeren, welke niet in werking was, en om zo winst te bekomen na zijn uitbating.

Dit hotel bevindt zich in Calpe en is eigendom van een derde persoon, welk hotel inactief was en de vriend van onze klant, welke veel ervaring had in de activiteit van hotels, had de bedoeling om het hotel te activeren en uit te baten.

Hiervoor sprak hij onze klant aan, welke enkel wegens hun vriendschap overeenkwam om een belangrijk bedrag uit te lenen met de belofte vanwege zijn vriend, dat eens het hotel geactiveerd was, het geld zou teruggeven worden met een winstvoordeel welke niet werd vastgelegd wegens het blind vertrouwen van onze klant in zijn vriend.

Deze operatie vanwege onze klant zouden we nooit hebben aangeraden, zeker niet wanneer er geen document wordt getekend van lening.

reclamar-abogado - Valsheid in geschrifte

De reden hiervan welke later onze klant weergaf aan de strafrechterlijke  advocaten van Carlos Baño Leon was dat ze hem hadden overtuigd van fiscale redenen, welke onze klant niet verstond, zijnde om de verkoop van een handelsvennootschap welke eigendom was van zijn vriend en via bekoming van zijn volledige maatschappelijke aandelen, zijnde verkoop van het maatschappelijk kapitaal.

Onze klant, welke door geen enkele advocaat was begeleidt, ging akkoord en kocht het volledige maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van zijn vriend, hierbij de enige houder te zijn van de maatschappelijke aandelen echter zijn vriend bleef de bestuurder de vennootschap zodoende dat zijn vriend het hotel bleef uitbaten en hij zijn geld zou teruggeven.

Op deze manier bekwam onze klant de vennootschap en werd hij de eigenaar van de vennootschap maar de bestuurder bleef zijn vriend, en deze fungeerde als  de verantwoordelijke van de uitbating van het hotel.

Wanneer men de advocaten van het strafrecht van Carlos Baño Leon hierover had geraadpleegd, zouden we nooit deze oplossing hebben aanvaard daar in werkelijkheid onze klant zich blindelings in handen van zijn vriend gaf die de enige was die kennis had van het werkzaam zijn van het hotel en welke zijn volledige verantwoordelijkheid was.

Wat te voorzien was, gebeurde en zijn vriend deed waar hij zin in had zonder ook maar uitleg te geven over de uitbating van het hotel gedurende twee jaren, welke zwaar bleken te zijn.

Na twee jaren, onze klant kwam te weten dat het hotel was overgegeven aan een derde voor een mooi bedrag en ondanks dat hij zijn geld terugvroeg aan zijn vriend, het enige dat hij als antwoord verkreeg, was dat de zaak heel slecht ging en dat er verliezen waren en dat enige oplossing was het verkopen zonder winst om meer verlies te vermijden en met gevolg dat hij zijn geld niet kon teruggeven.

abogado - Valsheid in geschrifte

Daar de klant dit verhaal niet geloofde, kwam hij naar ons kantoor en onze advocaten van Alicante van het strafrechterlijke van Carlos Baño León, na bestudering van de zaak raden aan om naar de rechtbank te gaan daar ze van in het begin beschouwden dat er een misdrijf van desloyaal beheer was en ook gingen ze ervan uit dat er een misdrijf was van valsheid van geschrifte.

Buiten de situatie waarin onze klant zich bevond, was hij volledig zonder verdediging als gevolg van de misleiding, welke bijna niet kon aangetoond worden daar de operatie door zijn vriend zo was ontworpen om hem te misleiden en hiermee de mogelijkheid tot reactie ontnam op zodanige manier dat het heel moeilijk was op het moment van aanklagen via rechterlijke weg.

De vraag was via welke rechterlijke weg dit aan te klagen, zijnde de burgelijke of strafrechterlijke, beiden zijn niet eenvoudig wegens de hoeveelheid van hindernissen vanwege zijn vriend opdat men kon aantonen dat er oplichting was, of dit van valsheid in geschrifte.

Bij deze situatie dit advocatenkantoor van het strafrechterlijke van Carlos Baño Leon en na een moeizaam afnemen van getuigenissen en documentatie welke helemaal niet makkelijk te bekomen was met inbegrip van het Handelsregister en een expertenverslag, buiten nog andere bewijzen, werd deze kwestie bekeken vanuit het strafrechterlijke oogpunt en na verschillende bewijzen te hebben ingediend, hebben we groot succes behaald en dit ondanks de verdediging gedaan door de onderzochtte, hebben we rechter kunnen overtuigen dat er misdrijf van desloyaal beheer en  valsheid van geschrifte zijn.

De essentiële vraag van in het begin bestond erin om correct te handelen op het moment van de kwalificatie van de feiten en gezien dat werkelijk de gevolgen van het gedrag van de beheerder zich hadden voorgedaan bij de tenuitvoerlegging van de vennootschap, was het duidelijk dat deze feiten de noemer of kwalificatie van desloyaal beheer dienden te hebben.

Eens dit duidelijk en de bewijzen hebbend dat de beheerder van de vennootschap, gedurende deze jaren de jaarrekeningen van de vennootschap in het Handelsregister van Alicante had ingediend en waarbij onze klant nooit was van ingelicht daar hij de enige houder was van de maatschappelijke aandelen, was het duidelijk volgens de beoordeling van de advocaten van Alicante van Carlos Baño Léon dat het misdrijf van valsheid van geschrifte ook te maken had met de onderzochte beheerder van de vennootschap die voor eigen rekening de algemene vergadering had belegd zonder hiervoor onze klant op te roepen en nadat hierbij de acten te hebben vervalst van deze vergaderingen.

Nu heeft de Rechtbank van Instructie na de desbetreffende bewijzen te hebben bekeken, de verdediging of opstelling van dit kantoor van Alicante aanvaard en de rechtszitting voor deze misdrijven vastlegd door aan de beide partijen dit in te lichten om hun verdedigingen.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven