fbpx

De licentie van eerste bewoonbaarheid is een administratieve voorwaarde dat men wettelijk eist voor de goedkeuring van bouwen.

Zoals gezegt dient men de licentie van eerste bewoonbaarheid te vragen welke de correctheid van de bouw aantoont volgens de bouwnormen waarvoor toendertijd goedkeuring is voor gegeven ter bekoming van licentie van eerste bewoonbaarheid.

De toekenning van de licentie van Eerste bewoonbaarheid geeft de koper de garantie dat de woning is afgewerkt in overeenstemming met het technisch project waarvoor de gemeente voorafgaandelijk akkoord heeft gegeven en zodoende wettelijk is goedgekeurd om te bewonen.
Ook is dit een voorwaarde in bijna alle gemeenten om water en electriciteit te kunnen  bekomen van de desbetreffende toeleveringsbedrijven.

De vraag nu is en de polimiek is heel groot hieromtrent wanneer de promoter de wens heeft om zo gauw de woning klaar is, deze te laten onderschrijven en het restante van de prijs te nemen met de garanties die de koper wil hebben wanneer hij betaalt en onderschijft opdat hij geen problemen zal hebben.

Soms gebeurt het ook en dit komt bij veel voor bij onze klanten dat zij de eersten zijn die in de woning willen bekomen daar ze er eerder gebruik van willen maken en dikwijls dient er een oplossing te komen waarmee beide partijen tevreden zijn.

Steeds duidelijk hebbend dat de promoter zich verantwoordelijk stelt voor het leveren van water en electriciteit via de werken die er nog zijn, voor deze kopers welke willen genieten van de woning, esit dit kantoor steeds langs één kant dat de nieuwe constructie van de woning is ingeschreven in het register van eigendommen evenals de promoter bewijs levert van het indienen in de gemeente van een verantwoordelijkheidsverklaring waar wordt aangetoond dat het einde van de werken  samen met verslagen van techniche architecten en technische experten welke zijn tussengekomen bij de werken.

Promoter

Trouwens dat zij weergeeft aan de gemeente dat deze zijn gebeurt volgens het project en zij zich hiervoor verantwoordelijk stellen.

Deze verantwoordelijkheidsverklaring veronderstelt het begin van het dossier van de licentie van eerste bewoonbaarheid te zijn opgestelt en normaalgezien vanaf wanneer men dit indient kunnen er enkele maanden overgaan, maar dit is afhankelijk van elk gemeentehuis.

Wat belangrijk voor ons is, is dat hiermee aan de minima voorwaarde is voldaan waaraan de promoter dient te voldoen opdat men de akte kan verlijden en dit dient te worden geëist door de koper.

Op deze manier is dit in het voordeel van beiden maar de waarheid is dat dit enkel is in deze gevallen waar de koper wil of deze haast heeft om in de woning in te trekken.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven