Aankoop En Verkoop Woning

Aankoop En Verkoop Woning

Reeds sinds vele jaren begeleiden we deze personen die een woning wensen aan te kopen in Spanje. Onze diensten starten vanaf het eerste moment tot aan het eindstadium bij de inschrijving van de woning in het Eigendomsregister.

Het is heel belangrijk te vermelden dat van het begin af, dat het wettelijke spaanse systeem honderd percent de veiligheid garandeert van de personen die een onroerend goed willen aanschaffen in Spanje daar het wettelijke systeem hen beschemt.

Echter dringen we er steeds op aan bij de koper om nooit zich rechtstreeks te laten begeleiden door het inmobilieëen die de verkoop doet maar bevelen we aan om steeds een onafhankelijke begeleiding te zoeken.

Heden ten dage zijn er gelukkig waarborgen voor de kopers met betrekking tot de nieuwe woningen, welke heel belangrijk zijn opdat er geen twijfel komt voor deze personen welke een woning op plan gaan kopen. Deze welke wordt gegarandeerd via waarborgen of een verzekering voor de bedragen die zijn aangebracht op een rekening voor de aankoop daar in het geval dat het gaat om vaste datum van aflevering die is vastgelegd, wanneer men de woning niet overhandigd, dient dit geld terug gegeven te worden aan de koper en de garantie hiervoor is een borg.

De koper dient te weten dat in Spanje de nieuwe woningen een tien-jarige bouwverze-kering hebben waarbij de verkoper een dekking geeft van Tien jaar voor alle gebreken of deugden die te maken hebben met de funderingen, steunpilaren, smeedijzer, enz. welke de mecanische resistentie en stabiliteit van het gebouw veilig stellen; een garantie van 3 jaren welke dekking geeft voor gebreken of deugden van constructieve elementen of installaties die een niet-vervulling veroorzaken van de bewoonbaarheids-eisen; en een garantie van één jaar voor schades welke zich voortdoen in de elementen van de afwerking of de einde van de werken.

Zodoende wanneer een persoon een woning gaat aankopen op plan, weet deze dat hij deze dekkingen heeft voor mogelijke schades welke er zijn op het moment van aflevering van de eigendom.

Dit kantoor staat in, vanaf het moment dat de koper met ons in contact treedt, voor heel de afwikkeling van de aankoop en staan we borg met een wettelijke studie van deze operatie met nazicht van de registratie en wettelijkheid van de woning en wettelijke situatie in de Gemeente.

Wanneer het gaat om een nieuwe woning, staan we in om de promoter-bouwheer op te volgen, om te checken dat hij de periodes nakomt en natuurlijk kijken we na dat de ondertekening van de contracten legaal zijn.

We geven de klanten raad met betrekking tot alle documenten die ze maar ook dienen te tekenen, of dit nu het contract van arras, verkoopsovereenkomst of de notariële akte is.

We staan borg gedurende de periode tot aan de inbezitname die men doet bij de notaris, waar men geen enkel onverwacht probleem gaat hebben en wanneer er iets onvoorziens voorvalt, staan we de klant onmiddellijk bij.

Men kan zeggen dat bij het aangaan van onze diensten, de klanten gerust kunnen zijn daar we alles opvolgen, zijnde van de eerste handtekening tot aan het handtekenen van de officiële akte.

Indien U het ons vraagt, sturen we u een detail van onze komplete diensten en een prijsofferte welke we steeds proberen zo economisch mogelijk te houden van de klant.

Met de inschrijving in het Eigendomsregister na de afwikkeling van de officiële aankoopakte, eindigen hierbij onze diensten.

We geven fiscale raad bij de aankoop of het nu gaat om een nieuwe woning of een tweedehands woning, we houden toezicht opdat wanneer onze klant naar de notaris gaat, deze zeker is dat er geen schulden zijn wegens de verkoper op de woning en zodoende niet voor verrassingen komt te staan.

Alle kosten van de woning worden aangetoond zoals deze van de Gemeenschap van eigenaars en deze geven natuurlijk waarborg dat de klant nooit iets dient te betalen, wat hij niet dient te doen.

Raadpleeg onze diensten en vraag een prijsofferte en op het moment dat U zich tot ons richt, vergeet niet weer te geven of U een nieuwe woning of een tweedehands woning gaat kopen; of het gaat om een appartement of een villa; de woonplaats waar het goed zich bevindt en geschatte prijsofferte van de waarde van de aankoop.

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven