Bankvorderingen

Reeds geruime tijd verwijzen we naar voortdurende overwinningen die we bekomen hebben op het gebied van het aanklagen van de banken met betrekking tot de hypotheken.


In dit kantoor en als gevolg van de verdicten die er zijn voorgevallen, zijn we verschillende aanklachten aan het doen voor onze belgische en nederlandse klanten, welke we nu vermelden en waarbij er belangrijke uitspraken bekomt waarbij de banken zijn veroordeeld en waarbij deze aan onze klanten teruggave van belangrijke bedragen dienen te doen, in de meeste gevallen.


BODEMCLAUSULE-IRPH-TERUGGAVE VAN HYPOTHEEKKOSTEN
In de meeste gevallen gaan de drie redenen tot aanklacht samen ofwel twee hiervan maar steeds de teruggave van hypotheekkosten.


Het normale is dat in de aankoopakten er een bodemcalusule en hypotheekkosten is vastgelegd ofwel inhouding (irph) en hypotheekkosten alhoewel we erop aandringen dat vele keren het deze drie redenen zijn welke reden geven om aan te klagen, welke meer dan gerechtvaardigd is.


Bij eender welke lening welke twee of drie jaar heeft, gaat het bedrag om aan te klagen minima tussen de 6.000 en 7.000 euros liggen en hoe meer jaren de hypotheek heeft zal enkel dit bedrag verhogen en dit zeggen we uit ervaring.


Bodemclausule.- In uw hypotheekakte heeft U bijna met zekerheid een clausule waar men aangeeft dat wat ook de intrestvoet is men deze niet lager kan brengen dan een concreet percentage, bevoorbeeld 5,6%.
Wat als illegaal wordt beschouwd is dat U geen beroep kan doen op de verlaging van de intrestvoet welke is vastgelegd op elk moment van de markt en in concreet de Euribor.
De banken door deze clausule hebben hiermee grote winsten bekomen daar dit hen de mogelijkheid gaf om ver de hoge intresten toe te passen ondanks dat de actuele intresten op de markt veel lager waren.


De rechtbanken hebben deze clausule illegaal verklaart en zijn de banken aan het veroordelen tot annulering van deze calusule en teruggave van al het geld dat ze teveel hebben geïnd en eisen dat voor het lopende gedeelte van de lening men de minima toepast.


Indien U ons uw akte bezorgt, kijken we deze zonder kost na voor U en checken we of U deze bodemclausule heeft en indien dit zo is dan vragen we meer informatie en doen we een studie van het geld dat teveel is geïnd door de bankinstelling en dit alles zonder enige kost voor U.


Teruggave van hypotheekkosten.- Voor de Rechtbanken en Tribunales is men het geld aan het opeisen aan de banken welke ze hebben aangerekend voor de hypotheek, zoals deze van notaris, administratie, het register, belastingen enzovoort. Kijk na wat U heeft betaald voor deze onderwerpen en hun teruggave kan gevraagd worden.


IRPH.- In de meeste hypotheekaktes is een soort van intrest vastgelegd die toegepast wordt welke wordt IRPH genoemd en welke is de regelgevende intrest bij hypotheekleningen bekomen in een gemiddelde van de banken.


Nu zijn het reeds verschillende Provinciale  Rechtbanken van Spanje, zoals Madrid, Alava, Vizcaya, enzovoort, hebben ze het illegaal beschouwd deze clausule, begrijpende dat deze clausule een onevenwicht brengt en de periode van de feiten, de bankeenheden waren ervan bewust dat het”beter” was om de leningen aan te passen aan de Euribor “voor het weinige dat het verschil was”.


Bij deze aktes voor deze IRPH is genoteerd geworden, kan gezegd worden dat de teveel geïnde intresten redelijk hoog zijn dat indien er verschillende jaren zijn voorbijgegaan U belangrijke bedragen kan aanklagen.


Indien U ons uw akte bezorgt, kijken we deze zonder kost na voor U en checken we of U deze clausule heeft en indien dit zo is dan vragen we meer informatie en doen we een studie van het geld dat teveel is geïnd door de bankinstelling en dit alles zonder enige kost voor U.

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

Scroll naar boven