Leningen van banken

Bankvorderingen

In deze website hebben reeds lange tijd deze afdeling met betrekking tot bankaanklachten ter beschikking.

Eén van de rechterlijke aanklachten die zich in de Rechtbanken bevinden zijn deze met betrekking to het aanklagen van teveel betaalde intresten welke er zijn in de hypotheekakte van de genaamde clausule IRPH, welke men berekent op basis van het gemiddelde van leningen over drie jaren, uitgegeven door banken en spaarkassen, en de IRPH heeft betrekking op het geheel van de instanties. De Banco de España is de verantwoordelijke tot het uitrekenen van dit gegeven, welke nadien wordt genoteerd in de BOE, zijnde staatsblad van Spanje.

In de praktijk, de toepassing van deze clausule heeft gedurende de laatste jaren aan de klanten schade veroorzaakt daar ze intresten hebben betaald welke hoger liggen dan deze van gemiddelde rentevoet of Euribor, welke gebruikelijk wordt toegepast. Deze laatste was meer variabel dan de eerste maar op lange termijn was de IRPH kiezen, het beste daar deze de meest stabiele was, maar een opmerkelijke verhoging met zich meebracht.

Nu heeft de advocaat van het Europees Hof gelijk gegeven aan dezen die aangeklaagd haddden in de Rechtbanken wegens de buitensporigheid van deze clausule.

Wat de advocaat zegt van EHvJ is dat het gaat om een clausule die niet doorzichtig is, het is te zeggen dat deze verwarrend is en dat de bankinstelling dient aan te tonen dat klant wanneer deze tekende met betrekking tot deze clausule, volledig bewust was van hetgeen hij tekende en de gevolgen die deze voor hem kon hebben.

Dit wordt in de rechtzittingen waaraan we hebben deelgenomen, als volgt vertaalt:

  1. Dat de schuldenaar niet de correcte opleiding had om met alle duidelijkheid te kunnen begrijpen hetgeen men tekende
  1. Dat men niet hem had uitgelegd in dit geval het gevolg dat de evolutiegaat hebben van de IRPH
  1. Dat men geen simulaties had overhandigd van hoe hun cuota varieërt in functie van de voorziene variatie van de IRPH4
  2. Dat ze geen alternatieven hadden voorgesteld zijnde bevoorbeeld, een vaste  rentevoet, een andere referentie ten opzichte van IRPH of Euribor
  1. Dat men niet voldoende vooraf de desbetreffende offerte met betrekking tot de lening had overhandigd ( in vele gevallen hebben de banken deze zelfs niet laten aftekenen)

De voorwaarden van één van deze redenen gaat er voor zorgen dat zonder twijfel de rechter beschouwd dat de klant niet ingelicht was en zodoende, zijnde voor een clausule komt te staan welke verwarrend is als deze van IRPH, zodat men gaat beslissen tot annulering van deze clausule en aan de bankinstelling gaat verplichten, om ofwel het geld terug te geven wat teveel is aangerekend, ofwel de hypotheken te annuleren, maar dit laatste valt nog te bekijken hoe.

Als we grondig de meest belangrijke aspecten onderzoeken van de Wet van Krediet van Vastgoed die van kracht kwamen in juni, welke op extreme duidelijke manier het perfiel van de gebruiker of consument omschrijft die men dient te beschermen en vanuit dit oogpunt ik het perfiel van de klant ga omschrijven die a priori veel mogelijkheden zal geven tot het winnen van een proces.

Welke zullen ondermeer de volgenden zijn:

  1. Een natuurlijke persoon (consument of zaakvooerder) die een lening aanvraagt, ter bekoming van een woning als vaste woonplaats of bouwen ervan.
  1. Op formatief of profesioneel gebied welk niets te maken heeft metde financiële sector, vastgoed, rechterlijke, enz. (alhoewel men weet heeft van aanklachten ingediend door notarissen en werknemers van banken welke zijn gewonnen, weerleggend dat “men niet op de hoogte was” van hetgeen men had getekend).
  1. Dat men niet nadien een vernieuwing van de eerstelijke lening had onder-handeld met betrekking tot de referentie IRPH

Er zijn onzekerheden die nog open staan op het moment van bepaling van verdediging, bevoorbeeld, welk soort van intresten als vervanging zal worden gekozen ten opzichte van de geannuleerde IRPH, of men gaat beslissen dat men geen enkele gaat toepasssen, of, om het kort te maken, dient alles bekeken te worden, en wat u dient te weten is, dat het tema volledig bestudeerd in uw voordeel en dat de rechterlijke aanklacht niet enkel een besparing in betaaltermijnen gaat opleveren maar ook een teruggave van belangrijke bedragen die teveel zijn betaald geweest door u.

Als u in dit geval bent, twijfel dan niet om met dit advocatenkantoor in contact te treden, waar u ook maar verblijft in Spanje daar dit advocatenkantoor zijn juridische activiteit in heel Spanje uitoefent.

ANDERE AANKLACHTEN

Sinds ruime tijd maken we vermelding van de constante successen die we hebben bekomen op het gebied van bankaanklachten voortkomend uit hypotheken.

Dit kantoor, en dit als gevolg van de beslissingen die zijn vastgelegd, zijn we een verschillende rechterlijk aanklachten voor onze klanten aan het doen, buiten deze van de IRPH welke we reeds hebben vermeld in het eerste gedeelte van dit artikel, zijnde bevoorbeeld de aanklacht van de bodemclausule en de teruggave van de hypotheekkosten.

Bodenclausule,- In de hypotheekakte is het bijna zeker dat u een clausule heeft waar men weergeeft, welke ook maar de variatie van de rentevoet is, deze niet lager mag zijn dan een bepaalde rentevoet in concreet, bevoorbeeld 5%, 6% enz.

Wat men als illegaal bestempelt is dat u niet deze verlaging in rentevoet kan toepassen die is vastgelegd en er op dat moment is op de markt, zijnde in concreet de Euribor.

De banken hebben grote winsten bekomen met deze clausule daar werd toegestaan om hoge intresten te blijven toepassen ondanks dat de intresten op de markt veel lager waren.

De rechtbanken zijn nu deze clausule als illegaal aan het verklaren en zijn de banken aan het veroordelen ter annulering van de clausule en het teruggeven van te veel geïnde gelden en voorkomend dat men deze buitensporige clausule nog verder toepast in de lening.

Als u uw akte doorstuurt, gaan we deze nakijken zonder enige kost voor u en bekijken we of u de bodemclausule heeft en als dit zo is, vragen we informatie en doen we een studie van het teveel aan gelden die de bankinstelling heeft geïnd en dit alles zonder enige kost voor u.

Teruggave van hypotheekkosten,- De Rechtbanken en gerechtshoven zijn aan het eisen dat de banken het geld dat ze hebben geïnd voor het opmaken van de hypotheek, deze zoals de notaris, administratie, register, belastingen, enz, teruggeven. Kijk na wat u heeft betaald voor deze concepten en dat u weet dat u teruggave hiervoor kan vragen.

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven