BURGELIJKE ADVOCATEN

Bouwschade

De gevallen van schades in de bouw en in de verkochte woning is een heel belangrijk hoofdstuk welk niet ontsnapt aan onze kennis, bestrijkend tesamen met andere diensten in de inmobilieëen, welke we aanbieden zijnde een enorm gebied welke alles omvat met betrekking tot de vastgoedsector.

Wanneer we verwijzen naar de woningen in constructie en zodoende deze woningen welke de klant nieuw koopt of recent gebouwd zijn, bestaat er wel een wettelijke aanpassing in de verzekeringen welke dekking geven voor de schades aan deze woningen.

Desondanks dat deze verzekeringen bestaan, betekent dit niet dat de koper wanneer voor een geval van schade komt te staan, dit tema is opgelost, want dat is niet zo.

In het bouwproces komen niet enkel de Promoter/bouwheer in tussen maar ook de technische hoofdarchitecten en technische architecten en andere professionelen en wanneer er zich een schade voorvalt, vele keren zijn er problemen met betrekking tot de vraag wie deze schade op zich dient te nemen.

Dat alhoewel de verzekeringen die de Wet verplicht duidelijk zijn, er vele keren deze met andere verantwoordelijkheden samenhangen en het is op dat moment waarbij de eigenaar voor een probleem komt te staan, wie deze schade gaat dekken.

Het zijn vele juridische aanklachten die zijn ingediend door dit kantoor in gevallen waarbij we dienen aan de promotor/bouwheer maar ook aan de technici aanklagen.

Pas aangekochte woningen of welke enkele jaren oud zijn, komen er schades voor waarvoor men zich moet richten tot een advocaat om technisch gezien te bepalen samen met een expert welke de ernstigheid en reden van de schades zijn, en van hieruit te handelen.

Het is duidelijk dat we spreken over belangrijke schades daar ingeval de schades beperkt zijn met een klein bedrag, en dit wordt zo technisch weergegeven , is het beter en dit steeds wanneer heel weinig is, dat U het zelf in orde brengt, maar dit steeds natuurlijk wanneer er geen verzekerign is daar wanneer ere en veerzekering is, U het aan hen de herstelling moet vragen.

We herinneren U de wettelijke geëiste verzekeringen:

1. Structurele defecten, zijn de materiele schades veroorzaakt in het gebouw door gebreken of fouten die te maken hebben met fundering, pielaren, balken, smeedijzer, steunmuren of structurele elementen en die rechtstreeks de stabiliteit van het gebouw garanderen. Deze defecten hebben een garantietermijn van 10 jaren, het is te zeggen om aan te klagen welke zijn aan de oppervlakte gekomen in de eerste tien jaren vanaf de aflevering van de woning.

2. Stabiliteitsdefecten, zijn deze schades welke het niet-nakomen van de voorwaarden van de bewoonbaarheid van de woning (hygiëne, gezondheid en bescherming van het milieu) zoals een slechte waterdichtheid van de buitenmuur, de dekking of problemen bij de akoestisch isolatie, termisch, enkele verborgen gebreken welke men kan aanklagen wanneer deze in de eerste drie jaren voorkomen, vanaf zijn aflevering.

3. Afwerkingsfouten, zijn deze materiële schades door tekortkomingen of fouten van uitvoering welke gevolg hebben op elementen van de afwerking of afsluiten van de werken: schilderwerken, vloeren, welke kunnen aangeklaagd worden gedurende het eerste jaar.

Buiten deze aanpassing van de verzekeringen, de Spaanse Wet verwijst zowel naar Nieuw-bouwwoningen als reeds bestaande voor juridische actie voor de genoemde saneringsmaatregelingen van verborgen tekortkomingen en welke plaatsvinden binnen de 6 maanden om deze aan te klagen aan de verkoper voor de aankoop van een onroerend goed wanneer deze binnen de 6 maanden voorkomen en deze verborgen waren en welke men niet zag bij de aankoop.

Zodoende is het heel belangrijk wanneer men een bestaande woning gaat aankopen en vooral wanneer deze reeds een aantal jaren van antiguëdad heeft, om verschillende keren de staat van de woning n ate kijken, door deze bezoeken en als dit kan met een expert, nog veel beter; dat het niet zo is date r vele jaren vorobijgaan en U deze schades niet meer kan aanklagen of niet zag.

Echter soms komt voor het, buiten het vorige, dat de schades voor zulk een bedrag zijn en belangrijk dat alhoewel de 6 maanden voorbij zijn, de rechter inziet dat de fouten die verborgen waren van zulke aard zijn dat de rechter oordeelt dat er een misleiding heeft plaatsgevonden, en er sprake is van niet-nakoming van het verkoopscontract en zodoende handelingen onderneemt tot het opheven de verkoop en voor welke de koper kan handelen alhoewel er 6 maanden voorbij zijn.

De hoeveelheid van zaken welke men kan hebben is heel belangrijk maar wat gebruikelijk is, is dat het om een groot economisch bedrag gaat. Daarom indien U denkt voor voor zulk geval te staan zoals het eerste, dient U te handelen en in contact te treden met een ervaren advocatenkantoor in dit soort gevallen en dit geval zijn we heel verheugd indien U dit toevertrouwd aan ons kantoor. Twijfel niet met ons contact op te nemen.

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven