Invordering Handelsschulden

Advocatenkantoor Carlos Baño León Alicante schuldinvordering in Spanje is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in deze vorderingen in heel Spanje.

We werken momenteel in heel Europa regelmatig als partner samen met advocatenkantoren en ondernemingen die gespecialiseerd zijn in vorderingen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Nederland.

Reeds meer dan 38 jaren leveren we efficiënte diensten van ining van commerciële schulden en we moedigen u we aan met ons contact op te nemen ter bekoming van meer informatie.

We bieden een allesomvattend dienstenpakket om uw geld in te vorderen in Spanje, gaande van een kosteloze inzage in de documentatie, tot de gerechtelijke vordering en incasso van uw geld, en dit alles aan uiterst betaalbare prijzen voor de cliënt.

We starten met werken met een voorafgaandelijke prijsofferte en een professioneel dienstencontract, opdat u alles duidelijk, doorzichig en met zekerheid hebt van hetgeen u het aangegaan. Wanneer de buitenrechterlijke handelingen geen resultaat geven, geven we de verzekering het het aanklagen via rechterlijke weg binnen de 48 uren vanf we de documentatie in ons bezit hebben. We houden u op de hoogte van de actuele staat van uw zaak. Sinds 38 jaren werken we over heel Spanje en onze erelonen zijn heel competitief.

 

 

Als u op ons vertrouwt om naar de rechtbank te stappen om een schuld in te vorderen in Spanje, moet allereerst de juiste keuze worden gemaakt voor de ideale gerechtelijke procedure.

Op het gebied van schuldinvorderingsprocedures in Spanje deelt de Spaanse wetgeving de gerechtelijke procedures in op basis van het geldelijke belang van de schuld en gelden er voor andere soorten vorderingen andere criteria.

De meest voorkomende gerechtelijke procedures zijn de Gewone Procedure (Juicio Ordinario) en de Vereenvoudigde Procedure (Juicio Verbal).

Deze procedures worden beslecht voor de rechter en hiervoor moet u op de dag van de terechtzitting alleen in Spanje aanwezig zijn als de debiteur dit verzoekt. Doorgaans gebeurt dit niet, om de duidelijke reden dat u tegen de debiteur gaat getuigen.

Bij een uitspraak in uw voordeel, wordt de debiteur ook veroordeeld tot de betaling van alle gerechtskosten.

Nog een procedure waarin de wetgeving voorziet als alternatief voor een schuldinvordering in Spanje, is het Betalingsbevel (Juicio Monitorio).

Deze procedure wordt gebruikt om een schuld te vorderen door facturen of hieraan gelijkgestelde documenten in te dienen; de Rechtbank maant de gedaagde hierbij aan om zich binnen de termijn van 20 dagen te verzetten of zich akkoord te verklaren. Als hij niet antwoordt of als hij zich akkoord verklaard, wordt een onmiddellijk uitvoerbaar vonnis uitgesproken. Als hij zich verzet, wordt de zaak verder behandeld volgens de overeenkomstige procedure op basis van het geldelijke belang, m.a.w. via de Gewone Procedure of de Vereenvoudigde Procedure.

Op basis van de ervaring van dit Advocatenkantoor Carlos Baño Leon in Alicante, levert deze invorderingsprocedure voor schulden of achterstallen in Spanje uiterst goede resultaten op.

Het enige nadeel van deze gerechtelijke procedure is dat bij een uitspraak in uw voordeel de debiteur niet wordt veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten. Daarom zijn onze honoraria uiterst betaalbaar, zodat de cliënt voor deze gerechtelijke procedure kiest.

Tegenover dit kleine nadeel staat het enorme voordeel dat de behandeling van deze gerechtelijke procedure veel sneller verloopt dan de andere.

Aanvankelijk was deze vorm van schuldvordering enkel mogelijk voor schulden die niet hoger waren dan een bepaald bedrag, maar door het succes dat deze gerechtelijke procedure in de praktijk met zich mee heeft gebracht, heeft de wetgever besloten die limiet af te schaffen. Het Betalingsbevel kan vandaag dus voor elke schuldvordering worden gebruikt, ongeacht het geldelijk belang.

Toch adviseren wij deze procedure enkel aan te wenden voor schuldvorderingen tot een bepaald bedrag.

Het percentage positieve resultaten dat dit advocatenkantoor tot nu toe heeft geboekt bij deze gerechtelijke vorderingen, is uiterst hoog.

Wat moet u nog meer weten?

  1. Voor elke gerechtelijke procedure die een handelsonderneming instelt, moeten eerst gerechtelijke rechten worden betaald, waarvan het bedrag niet hoog oploopt (betalingsbevel € 100; gewone procedure € 300; vereenvoudigde procedure € 150). Als de gerechtelijke procedure wordt ingesteld door een natuurlijke persoon, zijn er geen gerechtelijke rechten van toepassing.
  2. Voor alle gerechtelijke procedures (behalve in veel gevallen het betalingsbevel) moet de crediteur bij de rechtbank worden vertegenwoordigd door iemand anders dan zijn advocaat, namelijk de procureur. De voornaamste functie die deze vertegenwoordiger vervult, is dat de rechtbank hem in kennis stelt van alle handelingen die in de gerechtelijke procedure worden verricht, alsof de rechtbank de cliënt persoonlijk op de hoogte zou stellen.

De procureur wordt doorgaans gekozen door de advocaat, hoewel de cliënt instaat voor zijn honoraria.

Dit Spaanse advocatenkantoor in Alicante werkt samen met procureurs in heel Spanje dankzij onze gerechtelijke activiteit in de rechtbanken van het hele land, waardoor we onze cliënten uiterst scherpe prijzen kunnen aanbieden.

  1. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de procureur ten aanzien van de cliënt wordt gegeven aan de hand van een notariële volmacht, die naar behoren moet worden vertaald en geapostilleerd, tenzij deze volmacht in Spanje of in de Spaanse Ambassade in het buitenland wordt opgesteld.

Het Spaanse advocatenkantoor Carlos Baño León beschikt voor deze volmacht over talrijke standaard teksten met de overeenkomstige vertaling, zodat u hier gewoon mee naar de notaris in uw land kunt gaan en de kosten voor u zo laag mogelijk blijven.

  1. Alle documenten die bij de Spaanse rechtbanken worden ingediend, moeten in het Spaans zijn opgesteld. Advocatenkantoor Carlos Baño León in Alicante beschikt over vertalers in dienst die deze vertalingen kosteloos voor u verzorgen, uiteraard op voorwaarde dat het geen overvloedige documentatie betreft.

 

Wat kunt u vorderen?

De Wet 3/2004 van 29 december houdende maatregelen tegen wanbetaling bepaalt de oplegging van een hogere rente dan gewoon de wettelijke rente. Daarom is het belangrijk om bij een handelsvordering de rente goed te berekenen om de oplegging ervan te verzoeken.

Naast de rente, moeten ook de gerechtskosten worden betaald zodat de klant kan worden schadeloos gesteld voor de kosten die hij aanvankelijk moet maken.

Termijn om te vorderen

Enkele jaren geleden werd in Spanje de termijn om te vorderen gewijzigd. In príncipe geldt momenteel een verjaringstermijn van 5 jaar. Gerechtelijke vorderingen met betrekking tot transportkosten verjaren na één jaar. Aangezien dit niet erg lang is, adviseren we de cliënt de zaak serieus te nemen en toe te vertrouwen aan een advocatenkantoor. Als u te lang wacht of twijfelt, loopt u namelijk het risico uw geld niet meer te kunnen invorderen. Doe gerust een beroep op advocatenkantoor Carlos Baño Leon voor schuldinvordering in Spanje.

 

En als de debiteur failliet is verklaard?

Uiteraard is dit geen gunstige situatie. Het enige wat we dan kunnen doen is ons aanmelden als crediteur in de hoop dat de onderneming tot een akkoord komt met de crediteurs om de betaling uit te stellen of te spreiden, met eventuele kwijtscheldingen of verminderingen.

Als er geen akkoord tot stand komt, wordt de onderneming vereffend en op basis van de ervaring als gespecialiseerd advocatenkantoor in faillissementsrecht in Alicante recupereert de cliënt in dit geval nooit iets.

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

Gerelateerd bericht

ILLEGALE WONINGEN ANDALUCIA

Het autonome gewest van Andalucía heeft een Wet goedgekeurd zijnde Wetsbesluit 3/2019, van 24 september, van de Raad van Andalucía, waarbij ze herzien of wat gelijk staat aan het wettelijk erkennen van een groot gedeelte van de woningen die zich in een onregelmatige situatie bevinden of illegaal zijn en zich zonder nutsvoorzieningen noch netwerk bevinden daar men toendertijd niet de…

VERENIGINGEN VAN CANNABIS

De oprichting van verenigingen voor het gebruik en eigen verbruik van cannabis hebben veel opgang in Spanje welke niet vreemd is, langs één kant, de behandeling van het gerecht is toleranter ten opzichte van het gebruik of eigen verbruik van cannabis en andere producten en langs de andere kant de toegangkelijkheid wegens de plaatselijke instellingen ter bekoming van toelatingen voor…

GEMEENSCHAP VAN EIGENAARS

De Gemeenschap van Eigenaars van de Wet van Horizontale Eigendom zijn wettelijk toegekend in recente wijzigingen, bepaalde bevoegdheden zijn toegeschreven door de Wet welke invloed kunnen hebben op het eigendomsrecht op de integrale eigenaars van deze gemeenschap. De eigendom van woningen via appartementen is een modaliteit van eigendom waar het individueel recht van elk van de woningen zich vermeerderd met…

BOUWCONTRACT

De mogelijkheid die de eigenaar van een terrein heeft bij het tekenen van een  aannemingscontract  voor bouwen, voor het afzien van deze, waarbij wel of niet de werken gestart zijn , is een optie welke voorzien is in de Wet waarbij men verbinding of link legt tussen bepaalden effecten of gevolgen welke we nauwkeurig gaan bestuderen in dit artikel. Het…

SCHADEVERGOEDING GEVANGENIS

In verschillende artikelen hebben we in het verleden melding gemaakt van de verandering in criteria die het Hooggerechtshof aanneemt met betrekking tot het recht van dezen die een situatie van voorlopige hechtenis hebben moeten ondergaan, vergoedt te worden in gevalen men onschuldig is verklaard of deze gevallen van buitenvervolgingsstelling, zijnde bij niet voldoende bewijzen of andere redenen. We hebben reeds…

ADVOCATEN VOOR MEDISCHE NALATIGHEDEN ALICANTE

MEDISCHE SCHADES MEDISCHE VERANTWOORDELIJKHEID ALICANTE Er wordt erkent dat er een wetenschap is met grote voortuitgangen gedurende de laatste jaren en dat is deze van de geneeskunde. De kennis is zodanig dat de patiënt elke dag meer zekerheid heeft met betrekking tot de effectieve en positieve resultaten met betrekking tot de medische dienstverlenning die men gaat ondergaan. Desondanks dit feit,…

Onterecht eigen maken

De Rechtbank van Instructie Nº3 van Torrevieja, met Vooronderzoek nº1861/2018, hebben beslist ten voordele van de advocaten strafrecht van Carlos Baño León, die tussen beide kwam, bij het Vooronderzoek,  in een Strafrechterlijk proces dat we opvolgen, tegen een gekend vastgoedkantoor op multi-nationaal gebied en welk een sterke geografisch implantatie heeft werkend via franchise, wegens vermeend misdrijf van onterecht eigen maken…

DESLOYAAL BEHEER EN VERVALSING VAN DOCUMENTEN

Succes behaald door de strafrechterlijke advocaten van Carlos Baño Leon van Alicante ten voordele van een klant van Belgische nationaliteit tegen een andere belgische burger maar beiden met vaste woonplaats in Spanje, Calpe, Alicante, en aldaar wonend sinds vele jaren; waarvan de strafrechterlijke handelingen lopende zijn in de Rechtbank van Instructie nº 2 van Denia met Diligentienummer 1666/2018. De persoon…

Onterecht eigen maken, oplichting en strafbare insolventie

De Rechtbank van Instructie Nº 1 van Benidorm en met de Diligencias Previas nº 4391/2014 heeft de strafrechterlijke handelingen genegeerd die er sinds drie jaren lopende waren tegen twee klanten van duitse en oostenrijkse nationaliteit, van dit advocatenkantoor van criminalisten Alicante van Carlos Baño voor een vermoedelijk misdrijf van onterecht eigen maken, oplichting en strafbare insolventie. De handelingen waren gestart…

Hoe Aanklagen Van Bouwschades Van Termijnen En Wettelijke Handelingen

Verschillende acties zijn er voorzien in de spaanse wetgeving die de koper bijstaat van een woning bij werken met fouten of gebreken na de verkoop van deze. Het is zo dat het systeem van verantwoordelijkheid voor fouten of gebreken, bij een gebouw ingewikkeld is. Er zijn schades voor werken met fouten of gebreken welke enkel overenkomen met deze in artikel…

Scroll naar boven