Invordering Handelsschulden

Advocatenkantoor Carlos Baño León Alicante schuldinvordering in Spanje is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in deze vorderingen in heel Spanje.

We werken momenteel in heel Europa regelmatig als partner samen met advocatenkantoren en ondernemingen die gespecialiseerd zijn in vorderingen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Portugal en Nederland.

Reeds meer dan 38 jaren leveren we efficiënte diensten van ining van commerciële schulden en we moedigen u we aan met ons contact op te nemen ter bekoming van meer informatie.

We bieden een allesomvattend dienstenpakket om uw geld in te vorderen in Spanje, gaande van een kosteloze inzage in de documentatie, tot de gerechtelijke vordering en incasso van uw geld, en dit alles aan uiterst betaalbare prijzen voor de cliënt.

We starten met werken met een voorafgaandelijke prijsofferte en een professioneel dienstencontract, opdat u alles duidelijk, doorzichig en met zekerheid hebt van hetgeen u het aangegaan. Wanneer de buitenrechterlijke handelingen geen resultaat geven, geven we de verzekering het het aanklagen via rechterlijke weg binnen de 48 uren vanf we de documentatie in ons bezit hebben. We houden u op de hoogte van de actuele staat van uw zaak. Sinds 38 jaren werken we over heel Spanje en onze erelonen zijn heel competitief.

 

 

Als u op ons vertrouwt om naar de rechtbank te stappen om een schuld in te vorderen in Spanje, moet allereerst de juiste keuze worden gemaakt voor de ideale gerechtelijke procedure.

Op het gebied van schuldinvorderingsprocedures in Spanje deelt de Spaanse wetgeving de gerechtelijke procedures in op basis van het geldelijke belang van de schuld en gelden er voor andere soorten vorderingen andere criteria.

De meest voorkomende gerechtelijke procedures zijn de Gewone Procedure (Juicio Ordinario) en de Vereenvoudigde Procedure (Juicio Verbal).

Deze procedures worden beslecht voor de rechter en hiervoor moet u op de dag van de terechtzitting alleen in Spanje aanwezig zijn als de debiteur dit verzoekt. Doorgaans gebeurt dit niet, om de duidelijke reden dat u tegen de debiteur gaat getuigen.

Bij een uitspraak in uw voordeel, wordt de debiteur ook veroordeeld tot de betaling van alle gerechtskosten.

Nog een procedure waarin de wetgeving voorziet als alternatief voor een schuldinvordering in Spanje, is het Betalingsbevel (Juicio Monitorio).

Deze procedure wordt gebruikt om een schuld te vorderen door facturen of hieraan gelijkgestelde documenten in te dienen; de Rechtbank maant de gedaagde hierbij aan om zich binnen de termijn van 20 dagen te verzetten of zich akkoord te verklaren. Als hij niet antwoordt of als hij zich akkoord verklaard, wordt een onmiddellijk uitvoerbaar vonnis uitgesproken. Als hij zich verzet, wordt de zaak verder behandeld volgens de overeenkomstige procedure op basis van het geldelijke belang, m.a.w. via de Gewone Procedure of de Vereenvoudigde Procedure.

Op basis van de ervaring van dit Advocatenkantoor Carlos Baño Leon in Alicante, levert deze invorderingsprocedure voor schulden of achterstallen in Spanje uiterst goede resultaten op.

Het enige nadeel van deze gerechtelijke procedure is dat bij een uitspraak in uw voordeel de debiteur niet wordt veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten. Daarom zijn onze honoraria uiterst betaalbaar, zodat de cliënt voor deze gerechtelijke procedure kiest.

Tegenover dit kleine nadeel staat het enorme voordeel dat de behandeling van deze gerechtelijke procedure veel sneller verloopt dan de andere.

Aanvankelijk was deze vorm van schuldvordering enkel mogelijk voor schulden die niet hoger waren dan een bepaald bedrag, maar door het succes dat deze gerechtelijke procedure in de praktijk met zich mee heeft gebracht, heeft de wetgever besloten die limiet af te schaffen. Het Betalingsbevel kan vandaag dus voor elke schuldvordering worden gebruikt, ongeacht het geldelijk belang.

Toch adviseren wij deze procedure enkel aan te wenden voor schuldvorderingen tot een bepaald bedrag.

Het percentage positieve resultaten dat dit advocatenkantoor tot nu toe heeft geboekt bij deze gerechtelijke vorderingen, is uiterst hoog.

Wat moet u nog meer weten?

  1. Voor elke gerechtelijke procedure die een handelsonderneming instelt, moeten eerst gerechtelijke rechten worden betaald, waarvan het bedrag niet hoog oploopt (betalingsbevel € 100; gewone procedure € 300; vereenvoudigde procedure € 150). Als de gerechtelijke procedure wordt ingesteld door een natuurlijke persoon, zijn er geen gerechtelijke rechten van toepassing.
  2. Voor alle gerechtelijke procedures (behalve in veel gevallen het betalingsbevel) moet de crediteur bij de rechtbank worden vertegenwoordigd door iemand anders dan zijn advocaat, namelijk de procureur. De voornaamste functie die deze vertegenwoordiger vervult, is dat de rechtbank hem in kennis stelt van alle handelingen die in de gerechtelijke procedure worden verricht, alsof de rechtbank de cliënt persoonlijk op de hoogte zou stellen.

De procureur wordt doorgaans gekozen door de advocaat, hoewel de cliënt instaat voor zijn honoraria.

Dit Spaanse advocatenkantoor in Alicante werkt samen met procureurs in heel Spanje dankzij onze gerechtelijke activiteit in de rechtbanken van het hele land, waardoor we onze cliënten uiterst scherpe prijzen kunnen aanbieden.

  1. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de procureur ten aanzien van de cliënt wordt gegeven aan de hand van een notariële volmacht, die naar behoren moet worden vertaald en geapostilleerd, tenzij deze volmacht in Spanje of in de Spaanse Ambassade in het buitenland wordt opgesteld.

Het Spaanse advocatenkantoor Carlos Baño León beschikt voor deze volmacht over talrijke standaard teksten met de overeenkomstige vertaling, zodat u hier gewoon mee naar de notaris in uw land kunt gaan en de kosten voor u zo laag mogelijk blijven.

  1. Alle documenten die bij de Spaanse rechtbanken worden ingediend, moeten in het Spaans zijn opgesteld. Advocatenkantoor Carlos Baño León in Alicante beschikt over vertalers in dienst die deze vertalingen kosteloos voor u verzorgen, uiteraard op voorwaarde dat het geen overvloedige documentatie betreft.

 

Wat kunt u vorderen?

De Wet 3/2004 van 29 december houdende maatregelen tegen wanbetaling bepaalt de oplegging van een hogere rente dan gewoon de wettelijke rente. Daarom is het belangrijk om bij een handelsvordering de rente goed te berekenen om de oplegging ervan te verzoeken.

Naast de rente, moeten ook de gerechtskosten worden betaald zodat de klant kan worden schadeloos gesteld voor de kosten die hij aanvankelijk moet maken.

Termijn om te vorderen

Enkele jaren geleden werd in Spanje de termijn om te vorderen gewijzigd. In príncipe geldt momenteel een verjaringstermijn van 5 jaar. Gerechtelijke vorderingen met betrekking tot transportkosten verjaren na één jaar. Aangezien dit niet erg lang is, adviseren we de cliënt de zaak serieus te nemen en toe te vertrouwen aan een advocatenkantoor. Als u te lang wacht of twijfelt, loopt u namelijk het risico uw geld niet meer te kunnen invorderen. Doe gerust een beroep op advocatenkantoor Carlos Baño Leon voor schuldinvordering in Spanje.

 

En als de debiteur failliet is verklaard?

Uiteraard is dit geen gunstige situatie. Het enige wat we dan kunnen doen is ons aanmelden als crediteur in de hoop dat de onderneming tot een akkoord komt met de crediteurs om de betaling uit te stellen of te spreiden, met eventuele kwijtscheldingen of verminderingen.

Als er geen akkoord tot stand komt, wordt de onderneming vereffend en op basis van de ervaring als gespecialiseerd advocatenkantoor in faillissementsrecht in Alicante recupereert de cliënt in dit geval nooit iets.

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

Gerelateerd bericht

Banken veroordeelt bij Inbreuk Contracten Verzekeringspolis Niet-betalen Hypotheek

De handelingen van de banken is tot op zulke hoogte gekomen van misbruik in de afgelopen jaren dat eender welk gedrag van dezen hoe irrationeel deze ook maar is, een goed voorbeeld hiervan is het geval dat we hieronder vermelden. De advocaten van Carlos Baño León hebben een belangrijke beslissing gewonnen waarbij een belangrijke bankinstelling wordt veroordeeld, gedicteerd door de…

Waarborg Bij Verkoop Onroerend Goed verantwoordelijk Bedrijfsleider

Heel positief nieuws voor de kopers die jaren geleden van woningen te Spanje die hun geld hebben verloren wegens het niet hebben van een waarborg van de Bouwheer/promoter. Vele engelse burgers waren hiervan de duppe. Lees daarom dit artikel en heb terug hoop. Er is in de rechtbank Mercantil nº3 van Madrid een rechtszitting geweest om een beslissing te vellen…

Comerciële Ondernemingen, Verantwoordelijkheid Van Bestuurder

De Afdeling Vijf van de Provinciale Audencia van Zaragoza heeft een uitspraak laten noteren op datum van 22/03/2017 met het Hoger beroepnummer 53/2017, hiermee bevestigend het strafvonnis aan een alleenbestuurder van een commerciele firma voor het niet nakennen van zijn verplichtingen, terwijl het zich bedrijf in de wettelijke regeling van ontbinding bevond. De bestuurder dient schadevergoeding te betalen, voor een…

Internationale Verkoop Van Goederen Spaanse Geldschuld Turkije

In de  Rechtbank van Eerste Instantie nº 2 van Alcoy heeft een uitspraak laten noteren in een Gewone Zitting met nummer 353/2014 ten gunste van een klant van dit kantoor, advocatenkantoor Baño León van turkse nationaliteit akkoord gevend aan de vraag en veroordelend de spaanse firma ter betaling van de bestaande schuld als gevolg van het niet betalen van het…

Waarborgen Bij Aankoop Aanklacht Aan Verantwoordelijken Van Promoters

De Spaanse advocaten van het advocatenkantoor Baño León zijn begonnen met het indienen van de eerste aanklachten tegen de verantwoordelijken van bedrijven Promotors, welke niet hun verplichting nakomen als bedrijf om te waarborgen de bedragen die werden aanbetaald als reserve voor aankopen van woningen in Spanje. We hebben reeds ingelicht over de terugvordering die erkent worden voor deze aanklachten, steeds…

Verkoopsschuld In Spanje , Internationale Verkoop, Bedrijf Van Turkije

In de Rechtbank van Eerste instantie nº 2 van Alcoy heeft er een rechtszitting plaatsgevonden op de dag van vandaag en dit met procedurenummer van Gewoon Rechtsproces nº 353/2014, waarbij de spaanse advocaten een bedrijf van turkse nationaliteit vertegenwoordigden tegen een spaans bedrijf dat producten had aangekocht en schuld had voor een gedeelte van de aankopen.  Verkoopsschuld In Spanje. Voor de…

Misbruik Van De Markt Vertrouwelijke Informatie Vastgelegd Met Sanctie Ue

De Europese Unie zet limieten op het gebruik van voorwetenschap met boetes die kunnen oplopen tot vier jaar gevangenisstraf voor de inbreukmaker. Europ heeft de oorlog verklaart aan het misbruik van de markt en gebruik van vertrouwelijke of voorwetenlijke  informatie in de financiele wereld. Morgen, 3 juli, treedt in werking de wet 596/2014 betreffende het misbruik in de markt en…

Contract Van Agentschap Uitbetaling Voor Klantenaanbreng

In de Sala van de Civil van het Hooggerechtshof heeft men Brugal & Co veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding voor de klantenaanbreng voor een bedrag van 28,6 miljoen euros aan een spaans bedrijf (welke we in dit artikel gaan vermelden als de aanklagende firma om geen verwarring teweeg te brengen met de andere firma vermeld in dit artikel)…

Annulering Van Aandelenverkoop Bankia

Het Hooggerechtshof van Civil, heeft in acht genomen en beslist, om de twee opwerpingen van BANKIA tegen de annulatie van het bekomen van hun aandelen met Publiek overname van aandelen van 2011, te verwerpen. Annulering Van Aandelenverkoop. De Rechtbank bekeek alle redenen van de opwerping, en weigerde zeggende dat de reden van strafrechterlijk voorgelegt aan de Nationale Audiencia kan het stilleggen…

Verantwoordelijkheid Van Directeur Filiaal, Een Groep Van Bedrijven Bevoordeeld De Groep

In de uitspraak van 11/12/2015 van de Zaal 1 van Burgelijke Rechtbank, beschouwde men dat de beslissing of handeling van de verantwoordelijke van een filiaal van een bedrijf van een groep die, in voordeel was voor een groep van bedrijven samen, welke in het nadeel was van zijn eigen firma. Zelfs, als deze handeling is gegeven in opdracht van de verantwoordelijken…

Scroll naar boven