De Rechtbank van Primer instancia nº 8 van Alicante heeft een positieve uitspraak laten noteren in de Rechtzitting van Echtscheiding nº 652/2016, met de nederlandse klant die een eschtscheiding had aangevraagd ten op zichte van zijn partner met wie hij een huwelijk had aangegaan in Nederland.

Gezien onze Nederlandse klant hier in Spanje woonde en dit  meer dan 1 jaar en desondanks dat hij niet was getrouwd in Spanje, de Spaanse rechtbanken competent zijn om de echtscheiding uit te spreken en zo hadden ook onze advocaten dit voorgelegd  ten opzichte van de Spaanse rechtbank.

De vraag met de documentatie werd aangetekend en met bewijs van ontvangst opgestuurd en werd daar ontvangen door de Nederlandse partner van onze klant, te Nederland.

Geoordeeld

Dit is een interessant feit om U te melden daar voorheen de kennisgevingen en verplaatsingen dienden gebeuren via de Rechtbanken wat nu niet meer is en het nu voldoende is om via ongeacht welke weg het bewijs voor te leggen welke garantie geeft van het recht van aanmelding en de snelheid van aanmelding wordt verzekert.

Het verzenden via aangetekend per post met ontvangstbewijs is voldoende en voldoet aan beide punten die  hierboven vermeld staan in het proces en dit alles is heel snel kunnen gaan.

Vele malen vragen onze buitelandse klanten of de Spaanse rechtbank een echtscheiding kunnen erkennen welke is aangegaan buiten Spanje en het antwoord is steeds positief wanneer men aan bepaalde voorwaarden voldoet, ondermeer is één hiervan is dat men in Spanje woont en dit dient minima 1 jaar te zijn voor de aanvraag van de echtscheiding.

Voor eender welke vraag hieromtrent kan U met ons kantoor in contact treden.

laat een reactie achter

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven