De Arrondissementsrechtbank nº2 van Lleida, te Spanje, met Procesnummer Diligencias Previas nº1708/2015.
De advocaten van het Buffet van advocsaten baño león, hebben na vele maanden in de Juridsche Instructierechtbank en Ministeria Fiscal, gelijk gekregen en hebben een zaak afgesloten welke lopende was tegen een spaanse burger. Deze was werkzaam in een bedrijf die werkte voor een engelse firma die onze klant was  en welke drie dure machines had afgeleverd op gebied van landbouwontginning om deze tentoon te stellen op een agrarische Beurs in Lleida met de bedoeling om een markt te openen voor de engelse firma.

Eens de machines ontvangen en tentoongesteld waren  geweest op de Beurs gedurende verschillende dagen, hoorde onze engelse klant niet meer van de spaanse firma en na een tijd kon hij deze terugvinden en met het bericht dat men bezig was met de verkoop en men het geld ging overmaken.

Na een periode, had de engelse fabrikant weet van dat een klant  van de spaanse firma twee machines had meegenomen en hij er één had gekocht en betaald had terwijl de andere hem niet intresseerde en wachtende was dat men deze kwam ophalen.

Onze engelse klant gaf dan onmiddelijk opdracht om deze op te halen en concentreerde zich om aan de spaanse firma het ontvangen bedrag van de verkoop aan te klagen.
Hetzelfde gebeurde met de derde machine welke na een tijd mijn klant te weten was gekomen dat deze verkocht was aan een ander bedrijf, een belangrijk bedrijf van de zone en dat deze betaald had.

Daar men niet het geld bekwam van deze persoon die het had geïnd, hem hij contact met dit advocatenkantoor op, welke een strafrechterlijk process opstartte en welke gedurende vele maanden bewijzen aanvoerden om aan te toenen dat de spaanse burger aan het oplichten was dit met misleidende praktijken ten opzichte van onze klant en geld had eigen gemaakt ten gevolge van deze verkopen.

Gedurende de zitting de spaanse burger verdedigde zich door te proberen aan te tonen dat hij steeds als agent van de engelse klant handelde en met voorwaarde dat deze de machines had gevraagd en na de verkoop ervan hij belangrijke problemen had in de belastingsdienst die hem hadden aangeslagen voor schulden die hij had en alle gelden waren aangeslagen die hij had van de verkopen.

Onze advocaten hebben bekomen dat men overtuigd werd van het feit dat deze argumenten niet aantoonbaar waren en hoedanook dat de feiten er waren van het onterecht gebruik en oplichting daar er nooit wegens de onderzochte een bedoeling van teruggave van dit geld was.

× ¿Cómo puedo ayudarte?
Scroll naar boven