De ervaring van een advocatenkantoor kan in eerste instantie van weinig belang lijken wanneer het betreft om het opstellen van een document vanwege de verantwoordelijkheid van de gemeenschap van eigenaars, welke dient vermeld te worden in de publieke aankoopakte.

Het is logisch dat op het moment van de aankoopakte er een document wordt toegevoegd te worden door de verkoper van de woning ondermeer dit van de gemeenschap van eigenaars, een certificaat waarin de verantwoordelijke bevestigt dat er geen schulden bestaan. Op die manier op het moment dat er schulden zijn, dit bedrag wordt ingehouden van het bedrag dat de koper dient te betalen.

Deze recente handelwijze is een antwoord op de noodzakelijkheid die men heel regelmatig ziet en het waren de kopers die tot de vaststelling kwamen dat ze een woning kochten en er schulden bestonden bij de gemeenschap van eigenaars zodat zij uiteindelijk hiervoor moesten instaan.

Om dit bedrog te voorkomen eiste men dit document welke zo ruim mogelijk dient te zijn maar steeds raden we aan dat in deze verklaring duidelijk wordt vermeld dat er geen prijsbestekken voor akkoord zijn gestemd, dit wil zeggen dat er dat er ook geen bedragen zijn die men nu niet schuldig zijn op het moment van de verkoop maar zijn goedgekeurd voor de zeer nabije toekomst.

In geval dit niet vermeld staat in het document, kan de koper voor onaangename verrassingen komen te staan, zijnde om te moeten instaan voor betalingen of kosten die gestemd zijn en welke nog niet zijn betaald of aangerekend aan de eigenaar maar welke wel akkoord gegaan zullen worden in de algemene vergaderingen na de verkoop.
Zodoende eisen we steeds bij de aankoop waarbij we de klanten bijstaan dat in het certificaat dit gegeven ook wordt opgenomen.

Maar hier eindigt niet alles want een paar dagen geleden kwam een koper op ons kantoor welke niet door ons was begeleid geworden in de aankoop en welke bij ons klaagde dat er een koop was gebeurd en er een certificaat bestond waarbij er was genoteerd geworden dat er geen schulden waren noch akkoorden gestemd waren in de algemene vergadering, echter wel een paar dagen later, slechts twee of drie dagen, wanneer de akte reeds was verleden, was er in een vergading van de Eigenaars een akkoord voor prijsbestek voor werken die noodzakelijk waren in het gebouw.

Dit is een extreem geval maar hieruit dient een les getrokken te worden dat op het moment dat men de diensten van een advocatenkantoor aangaat deze steeds denken aan de verschillende omstandigheden welke kunnen voorvallen.

Wij eisen weldegelijk dat de verantwoordelijken niet enkel weergeven dat er geen schuld is, maar ook dat  er geen gestemde akkoorden zijn, maar ook eisen we dat ze weergeven dat de woning geen schade heeft voor welke er een vergadering dient belegt te worden en dat er kosten kunnen komen om hiervoor een vergadering is voorzien.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven