fbpx

In het eigendomsregister worden de aktes ingeschreven van de eigendom of de werkelijke rechten over een onroerend goed, of deze nu een publieke eigendom zijn of privé.

Het Eigendomsregister voorziet juridische zekerheid met betrekking tot de ingeschreven rechten, bevorderend de veiligheid en het vermakkelijken van juridisch verkeer en het besparen in kosten bij verhandeling.

Het Eigendomsregister maakt publiek de feiten, aktes en rechten ingeschreven voor degenen welke wettelijk recht hebben om deze te kennen.

Het Eigendomsregister

Bij de inschrijving in het Eigendomsregister komen volgende zaken voor:

Rechtmatig registratie: Met betrekking tot alle wettelijk effecten worden veronderstelt dat hierin zijn alle wettelijke rechten ingeschreven die er zijn en behoren tot het goed in de wettelijke vorm die hiervoor bestaat.

Aansprakelijkheidsverantwoordelijkheid: de eigendomstitel of andere wettelijke rechten over een onroerend goed welke niet staan ingeschreven og genoteerd in het Eigendomsregister en welke niet ten nadele zijn van derden.

Ter goedertrouw genoteerd: Een persoon die ter goedertrouw een bezwarend goed bekomt met recht van iemand die in het Register voorkomt met de bevoegheid tot overdracht eens dat zijn recht werd ingeschreven, alhoewel nadien het recht van de doorgever blijkt niet geldig te zijn daar deze niet genoteerd staat in het Register.

Het vermoeden van waarheid: De noteringen welke werden ingeschreven in op een eigendom in het Eigendomsregister hebben allen zijn gevolg zolang deze niet incorrect worden verklaard.

De Juridische bescherming:  De noteringen in het Register staan onder de bescherming van de Rechtbanken en hebben zijn volle effect zolang er niet wordt verklaard dat het incorrect is volgens de normen vastgelegd in de Wet.

Juridische bescherming voor de ingeschreven rechten: de reële handelingen voorvloeiend uit rechten ingeschreven kunnen uitgevoerd worden via een rechtszitting vastgelegd in het Wetboek van burgelijke rechtsvordering tegen dezen die zonder een goed ingeschreven verzetten tegen de rechten of ingaan tegen het uitvoeren ervan.

– Het Eigendomsregister is publiek voor degenen welke erkende interesses hebben en de staat willen nakijken van de onroerende goederen of wettelijke rechten van het ingeschrevene.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven