Hoe wordt de kadastrale waarde van een eigendom berekend?

De kadastrale waarde hangt samen met de aan- en verkoop van grond en ander onroerend goed, en zelfs het bedrag van diverse belastingen hangt af van deze waarde. Het is dus belangrijk deze taxatie te kennen om een juiste schatting van de prijs van een onroerend goed te hebben.

In het volgende zullen wij zien wat deze waarde is, hoe zij wordt berekend en hoe belangrijk zij is bij het zakendoen met een nalatenschap.

Kadastrale waarde: wat is het?

Om de kadastrale waarde te begrijpen, moet eerst duidelijk zijn dat het kadaster verwijst naar een algemeen register, beheerd door de staat, meer bepaald door het ministerie van Financiën.

Dit overheidsorgaan is belast met de registratie van alle onroerende goederen op het nationale grondgebied. En elk van deze activa krijgt een code en een waardering, die bekend staat als de kadastrale waarde.

Elke gemeente is, in overleg met het ministerie van Financiën, verantwoordelijk voor de aanpassing van de waardering volgens bepaalde factoren. Deze omvatten ontwikkelingen in het gebied en huizenprijzen. Deze waarde kan dus van jaar tot jaar en per gemeente verschillen.

Concreet wordt aan het begin van elk jaar de bovengenoemde aanpassing uitgevoerd. Om de laatste bijwerking van het kadaster van elke gemeente in Alicante in het jaar 2023 te kennen hoeft u alleen maar hier te klikken.

De waarde van een onroerend goed volgens het Kadaster

De kadastrale waarde wordt uitsluitend bepaald door het in deze taak gespecialiseerde personeel, op basis van het door het directoraat-generaal kadaster opgestelde waardeverslag.

Dit zijn de basiscriteria die de overheid gebruikt om de waarde van een onroerend goed te bepalen:

 • Ligging van de boerderij
 • Voorwaarden voor instandhouding
 • Mate van eigendom
 • Anciënniteit
 • Stedelijk niveau van het gebied
 • Bouwmaterialen
 • Grond en marktwaarde
 • Geschiedenis van de boerderij

In het algemeen zijn dit de parameters waarmee het kadaster rekening houdt om de waarde van een onroerend goed te bepalen, ongeacht of het om een stedelijk, rustiek of bijzonder goed gaat.

Hoe de kadastrale waarde van een eigendom in Alicante te berekenen

kadastrale waarde van een woning in Alicante

Aangezien dit een zeer gebruikelijk juridisch gegeven is, zijn er verschillende manieren om de kadastrale waardering van een onroerend goed te achterhalen. De berekening wordt gemaakt door het bevoegde bestuursorgaan, op basis van bovengenoemde criteria. Het kadasterbureau van elke gemeente heeft verschillende contactkanalen:

 • Persoonlijk
 • Per telefoon (902 373 635)
 • Via de onlinedienst(e-Office)
 • In elk van de modaliteiten moeten de persoonsgegevens en het kadastrale referentienummer van het onroerend goed worden gepresenteerd. Dit is een code bestaande uit 20 cijfers tussen cijfers en letters die de digitale vingerafdruk van elk eigendom vertegenwoordigt, aangezien het een unieke code is.
  Een ander alternatief om de kadastrale waarde te kennen is gebaseerd op het IBI. In dit geval moeten wij het jaarlijkse quotum van deze belasting delen door de heffing op het onroerend goed in elke gemeente. Voor Alicante is het percentage 0,59% voor stedelijk, en 0,30 voor rustiek.
  Bijvoorbeeld, voor een onroerend goed dat 140 euro per jaar aan IBI betaalt, wat overeenkomt met een belastingtarief van 0,59%, zou de kadastrale waarde 140/0,59%= 23,729 euro zijn.
 • Het brede nut van de kadastrale waarde

 • Registratie van onroerend goed in het kadaster is verplicht en gratis. Deze overheidsbepaling heeft een gemeenschappelijk voordeel voor zowel de staat als de eigenaars.
 • Deze taxatie dient als referentie wanneer een pand te koop wordt aangeboden. Op basis van de berekening van de kadastrale waarde wordt de handelswaarde aan het onroerend goed toegekend.
 • Er moet altijd rekening mee worden gehouden dat de kadastrale waardering lager moet zijn dan de commerciële waardering. Indien dit niet het geval is, en met een hoog percentage verschil, is het noodzakelijk een vordering in te stellen bij het Kadaster en is het raadzaam advies te vragen aan een deskundige op het gebied van onroerend goedrecht.
Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven