Strafeisers van CBL Spaanse advocaten hebben het voor elkaar gekregen om de Provisionele Hoorzitting van Tarragona, door middel van uitspraak met datum 05/09/2014, besloten in het Hoger Beroep nr. 386/2014, de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank nr. 1 van Tarragona te verwerpen, Strafrechtelijke Vooronderzoeken nr. 4576/2013, een Strafrechterlijke Aanklacht ingediend door dit advocatenkantoor, tegen een groep oplichters via internet, waarvan de aanklacht incompetent verklaard werd en onze client doorverwezen werd naar Rechtbanken in Italië aangezien hij hier vandaan kwam.

Een client met de Italiaanse nationaliteit heeft onze advocaten in dienst genomen om een strafeis uit te voeren tegen enkele oplichters welke vertrouwen probeerden te winnen via Internet, door middel van het zenden van documenten, uiteraard geen echte documenten, waarin werd gezegd dat ze een prijs van de loterij hadden gewonnen en hen ervan overtuigend dat ze enkele geldoverschrijvingen moesten doen; overschrijvingen welke gedaan werden naar Spanje op Spaanse rekeningen.

Strafeisers van Spaans advocatenbureau CBL wisten de beslissing van de Rechter terug te draaien hierbij claimend, aangezien het gaat over een oplichtingsmisdrijf, dat de Spaanse tribunalen wel geschikt zijn voor de aangeklaagde feiten in de aanklacht waarbij deze werd gepresenteerd aangezien twee van de bankrekeningen van de verdachte personen van de criminele feiten daar waren; bankrekeningen waarop ze geld ontvingen van onze cliente welke gevolg waren van de oplichting en de plaats van het genoemde bedrag, en daarom dit de plaats is waar de overtreding heeft plaatsgevonden.

Denk eraan dat dit besluit in de Provisionele Hoorzitting vaststelt dat de plaats delict van oplichting wordt bepaald door de plaats waar de voltrekking plaatsvindt, dat wil zeggen dat waar de beschikking plaats vindt, gezien de problemen bij een dissociatie tussen het tijdstip van aankomst van het strafbare middel, zoals het geval waarin de overdracht van het geld plaatsvindt via bankoverschrijvingen .

Daarom, concludeert het Provisionele Hof, dat het geld ontvangen is via een bankoverschrijving aan twee bankrekeningen in Spanje, concreet in Tarragona, dus de feiten behoren tot de Spaanse jurisdictie, wegens de uitvoering op nationaal grondgebied voor de aanklacht tegen de beklaagden, in principe hebben we het dan dus over de plaats waar de verdachten hun activiteiten hebben uitgevoerd en waar de bankrekeningen zijn geopend.

Internationale Oplichters Loterijen Op Internet

Dit heeft tot gevolg dat de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank verworpen wordt en dat ze verplicht worden om de afhandeling van de juridische procedure te doen zoals vanaf het begin is aangevraagd door de strafpleiters van CBL Spaanse Advocaten.

Scroll naar boven