Zich verzettend met de reden om zo het ontwijken van een annulatie van een verkoop van goederen, welke ondanks dat deze was erkend geworden dat deze was afgeleverd, echter een akkoord had bekomen tot het betalen van de schuld op basis van een nieuwe levering, is niet voldoende reden om het recht te ontkennen van de koper tot het annuleren van het aankoopcontract.
Dit werd zo erkent door de Rechtbank van Eerste Instantie nº 16 van Valencia in de Gewone Zitting nº 725/2015 welke is kenbaar gemaakt met de uitspraak van datum 19/09/2016 ten gunste van de klant Igao van dit advocatenkantoor Bufete Carlos Baño León.
Onze klant had goederen gekocht van een Spaans bedrijf  door middel van twee verschillende handelstransacties, voor welke men het grootst gedeelte van de prijs van aankoop had betaald en waarbij men op moment van de levering het Spaanse bedrijf een gedeelte van de goederen niet overhandigde, zich verdedigend dat hun leveranciers hadden gefaald en men probeerde de goederen te bekomen van anderen.
Bijna anderhalf jaar won de schuldenaar tijd en het enige dat hij deed in deze periode was bedragen aan te betalen verminderend hierdoor met kleine gedeelten de schuld en dit ontmoedigde tot op zekere hoogte onze klant om zich tot de Rechtbank te richten welke steeds verkoos om te innen ook al was het beetje bij beetje, vooraleer naar een buitenlandse Rechtbank te trekken wegens het niet kennen van de werkwijze hiervan daar dezen die niet in het land wonen om zich aldaar naar de Rechtbanken te richten.
Internationale Verkoop Van Goederen

Onze klant die het beu was om te wachten, bekwam een akkoord met de verkoper om in een korte tijdsperiode tebetalen , zodoende  was hij positief dat uiteindelijk de verkoper  dit zou nakomen, maar dit was niet zo zoals te verwachten was.

De verkoper, die niet enkel dit niet nakwam maar probeerde onze klant te verwarren belovend om een andere levering van goederen te doen, wat niet gebeurde.

Afgelopen 14 september 2016 vond de Rechtszitting in Valencia plaats en na de bewijzen hierover te hebben voorgelegd, werd deze herkent ten voordele van de advocaten van het Buffet Baño León en zodoende werd gehoor gegeven aan onze aanklacht en werd uitgesproken dat de spaanse verkoper werd veroordeeld tot aanvaarding van annulering van de verkoop en tot teruggave van al het geld dat hij ontvangen had van onze klant.
Scroll naar boven