In de  Rechtbank van Eerste Instantie nº 2 van Alcoy heeft een uitspraak laten noteren in een Gewone Zitting met nummer 353/2014 ten gunste van een klant van dit kantoor, advocatenkantoor Baño León van turkse nationaliteit akkoord gevend aan de vraag en veroordelend de spaanse firma ter betaling van de bestaande schuld als gevolg van het niet betalen van het volledige bedrag die compleet overeenkwamen met de facturen van de afgeleverde goederen.

De rechter beschouwde dat de redevoeringen van het spaanse bedrijf niet konden aangetoond worden zijnde dat de goederen gebreken of defecten hadden en zodoende nadat onze klant aantoonde dat de goederen waren afgeleverd en hij het contract had vervult,  er geen reden was voor de niet-betaling , zodoende werd het spaanse bedrijf veroordeeld ter betaling van de schuld aan onze klant van turkse nationaliteit.

Internationale Verkoop

Scroll naar boven