Kernpunten in de wettelijke aansprakelijkheid van verenigingen van huiseigenaren

Wettelijke aansprakelijkheid van verenigingen van huiseigenaren

Eigenaren van landgoederen of woonwijken zijn wettelijk aansprakelijk als zij door wanbeheer van gemeenschappelijke ruimten helaas schade toebrengen aan derden. In die zin is het de plicht van de eigenaars om te zorgen voor de goede werking en het behoud van de constructieve elementen.
Deze aansprakelijkheid houdt in dat schade aan zaken die deel uitmaken van de gemeenschap of persoonlijk letsel, inclusief overlijden, kan worden veroorzaakt. Met dit in gedachten is het het verstandigst om een verzekering af te sluiten, hoewel dit niet wettelijk verplicht is. En als er geen verzekering is, zijn gemeenschappen niet vrijgesteld van een antwoord.

Inzicht in burgerlijke aansprakelijkheid

Wat de burgerlijke aansprakelijkheid betreft, hebben wij reeds opgemerkt dat de wetgeving inzake horizontale eigendom niet vereist dat een polis wordt gesloten, met uitzondering van sommige autonome gemeenschappen. Daarom zijn gemeenschappen, zelfs zonder verzekering, aansprakelijk voor schade in gemeenschappelijke of private ruimten.

Schade kan ontstaan doordat een pand geheel of gedeeltelijk in verval raakt omdat er niet tijdig voor is gezorgd. Om te bepalen of de gemeenschap aansprakelijk is, volstaat het in dergelijke gevallen om het bestaan van de schade en het niet tijdig herstellen ervan vast te stellen.

Schade kan worden veroorzaakt door handelen of nalatigheid, bijvoorbeeld de aanwezigheid van water in gemeenschappelijke ruimten waar het water kan vallen. Ook het ontbreken van borden die aangeven dat een reparatie wordt uitgevoerd. De aansprakelijkheid berust derhalve op belangrijke punten.

Oorsprong

Vaststelling van de oorzaak van de schade is van fundamenteel belang, want als er particuliere elementen zijn, ligt de verantwoordelijkheid bij de mede-eigenaar en niet bij de gemeenschap.

Waterschade

Gebroken leidingen of verstopte regenpijpen zijn de meest voorkomende ongevallen in gemeenschappen. In deze gevallen is het noodzakelijk een verzekering af te sluiten die dit soort reparaties dekt. Er zijn polissen die dat niet doen, en die dat wel doen, doen dat met een eigen risico.

Vorderingen

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor verenigingen van huiseigenaren dekt onvoorziene gebeurtenissen die zich in een eigendom voordoen en schade veroorzaken aan derden. Zij zijn verantwoordelijk voor het betalen van schadevergoeding in geval van letsel. Anderzijds dekken de meeste van deze verzekeringen schade door blikseminslag, brand, explosies, schade door abnormale elektrische spanningen en zelfs overstromingen.

Verzekerd kapitaal

Het is heel belangrijk om hiermee rekening te houden, want bij een schadegeval met extra kosten zal de verzekeraar deze niet dekken. Het is aan de gemeenschap om deze kosten te dragen, die overigens zeer gebruikelijk zijn bij brand.

Deadlines

De aansprakelijkheidswetgeving voorziet in verjaringstermijnen wanneer een gemeenschap wordt aangesproken voor schade. Het is dus raadzaam om vóór het verstrijken van de termijn te letten op storingen van welke aard ook in de gebouwen.

Antwoord

Bedenk dat, hoewel het normaal en gebruikelijk is dat een gemeenschap een rechtszaak ontvangt, er uitzonderingen zijn. Als bijvoorbeeld het noodzakelijke onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten niet is uitgevoerd en de buren daardoor schade lijden, is de beheerder aansprakelijk.

burgerlijke aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid vloeit voort uit het niet bestellen of uitvoeren van de voor dit onderhoud vereiste werkzaamheden. Daarom is het van cruciaal belang dat de beheerder(s) op de hoogte zijn van dit soort werkzaamheden en ernstige overlast voorkomen.

Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat

Gezien het bovenstaande is het raadzaam een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ter bescherming tegen gebeurtenissen die derden of de gehele gemeenschap schade kunnen berokkenen. Er moet naar worden gestreefd alle diensten te verlenen en onvoorziene gebeurtenissen te voorkomen.

Idealiter zou de gemeenschap kennis moeten maken met de verschillende verzekeringsmogelijkheden die bij hun realiteit passen. Dit biedt garanties voor aansprakelijkheidsdekking in geval van een gebeurtenis.

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven