De Audencia Provincial van Almería Afdeling 1, heeft een uitspraak laten noteren op datum van 22/03/2017 in het verzoek nº615/2016 herinnerend de nietigheid van de genoteerde uitspraak toendertijd genoteerd tegen een klant van dit advocatenkantoor van Carlos Baño León, daar deze was uitgesproken nadat een rechtszitting was gebeurd ondanks de vraag van de advocaat Carlos Baño León, tot uitstel wegens ziekte.

De Rechtbank van Eerste Instantie nº4 van Almeri had een uitspraak laten noteren in het Precair Proces nº 1666/2015 en veroordeelde onze klant tot het verlaten van de woning waar hij vertoefde zonder dat hij hiervoor in de rechtszitting was voorgekomen daar dagen voor de rechtszitting er een schrijven was ingediend geworden vanwege de advocaat tot vraag van uitstel hiervan wegens ziekte.

De Rechtbank ging hier niet op in en gaf akkoord tot het laten doorgaan van de zitting, zonder in te gaan op het verzoek van de advocaat aanvoerend dat er geen voorafgaandelijke aanduiding en in naam van de klant was ingediend, zijnde volmacht, om dit schrijven in te dienen en zodoende er geen reden was tot uitstel van de zitting.

Ten opzichte van deze uitspraak, de advocaten van Carlos Baño León , gingen hier tegenin, bij de Provinciale Audencia van Malaga aanklagend de niet-verdediging weerleggend dat ze ons niet voorafgaandelijk verwittigd hadden hierover, gezien men ons had moeten vragen naar de volmacht , welke niet was gebeurd.

Onze klant die voor een valse zet stond van zijn ex-vrouw, zag zich geconfronteerd voor een aanklacht in welke men vroeg dat hij de woning verliet die hij gebruikte weerleggend de exvrouw dat deze woning behoorde tot haar moeder en zodoende er geen reden meer was dat hij daar vertoefde daar deze toen was bekomen en daar deze geen noodzakelijkheid had om in die woning te zijn, hij eruit diende te worden gezet.

Ten opzichte van de verdedigingen van onze advocaten, gingen zij  aanbrengen dat in werkelijkheid onze klant weldegelijk eigenaar was, wat er was gebeurd is dat deze was doorgegeven samen met zijn vrouw aan zijn schoonmoeder en deze hebben een simulatie gedaan zonder dat er rekening werd gehouden met de realiteit daar hij niet zo dom is om zijn gedeelte van de woning aan de schoonmoeder te geven om nadien er te worden uitgezet.

In werkelijkheid wegens de slechte familiale toestand die er was en met betrekking tot de wettelijke concepten vanwege mijn klant en het niet-kennen van de wettelijke regelingen in Spanje gezien hij heel zijn leven had doorgebracht in de Verenigde Staten, maakten dat het makkelijk was voor de vrouw hem te misleiden.

Er dient vermeld te worden dat voorafgaandelijk beiden echtgescheiden waren in de Verenigde Staten gedurende vele jaren en onze klant besliste om terug te keren naar Spanje en in zijn woning te wonen.

Nietigverklaring Van Uitspraak

Wat hij zich niet kon inbeelden was dat ze hem zo gingen misleiden op zulk een manier en dit alles werd ingediend in de rechtbank en deze reageerde op zulk een nadelige manier ten opzichte van de rechten van onze klant op deze wijze dat er geen andere mogelijkheid was dan hier tegen in te gaan bij de Provinciale Rechtbank welke nu een positieve uitspraak heeft laten noteren voor onze klant.
Nu dient er een nieuwe rechtszitting te gebeuren door onze advocaten in Almeria ons verdedigend en alles aantonend en wachtend op een positieve uitspraak voor onze klant.

 

laat een reactie achter

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven