Een verrassende realiteit hebben we ontdekt na het bekomen van aantal rapporten dat we hadden aangevraagd ten voordele van onze klanten op het moment dat ze een aankoop van een woning  gingen doen, met betrekking tot de realiteit met betrekking tot aanliggende percelen.

Recentelijk en dankzij het bekomen van een certificaat van de gemeente, ontdekten we dat een perceel dat onze klant ging bekomen in het urbanistisch plan van de gemeente was voorzien om een vuilstortplaats te worden.
De verrassing was nog groter daar het iets was wat niet verteld geworden aan de klant bij verschillende bezoeken die hij had gerealiseerd.

Een perceel kan voorbestemd staan als stortplaats alhoewel deze nog niet in gebruik is en dat is iets dat moet gekend zijn.

In het geval dat we hier vermelden, was het stedebouwkundig voorzien in de plannen tot het aanleggen van een stortplaats op het landgoed ernaast wat tot nogtoe niet gestart was en volgens de woorden van de technische dienst ging het heel moeilijk zijn dat in de toekomst men autorizatie ging geven tot aanleggen van een stortplaats in dat landgoed.

In actualiteit is er veel veranderd in dit punt en heden de Gemeentehuizen hebben heel strikte normen op milieuvlak wat voordien niet was en het is daarom dat de technische diensten hierover inlichten en alhoewel dit stedbouwkundig voorzien is, zien ze in werlijkheid het heel moeilijk dat hiervoor ooit goedkeuring zal gegeven worden.

 

 

Scroll naar boven