Ontbinding van mede-eigendom: hoe gebeurt dat?

Juridische geschillen kunnen door hun ernst lang aanslepen. Deze omvatten de ontbinding van gemeenschappelijke eigendom. Er is een gezegde: “Elk hoofd is een wereld op zich”, en hier is dat duidelijk. Met anderen afspreken om een partnerschap aan te gaan, een bedrijf te starten of onroerend goed te verkopen kan leiden tot conflicten.

De bovengenoemde factoren spelen een rol bij de ontbinding van de gezamenlijke eigendom. Alvorens dieper in te gaan, wordt het woord proindiviso gedefinieerd als een goed of eigendom dat wordt gedeeld door 2 of meer personen, het is een begrip dat verband houdt met het eigendomsrecht. Een voorbeeld van mede-eigendom is de mede-eigendom van een onroerend goed.

Dit soort juridische procedures kan worden verergerd wanneer, om verschillende redenen, geen consensus kan worden bereikt tussen de mede-eigenaars. Een ander voorbeeld is de vererving van eigendom. In dit geval kan elk van de partijen zijn eigen gedifferentieerde standpunt innemen.

De ontbinding van de gezamenlijke eigendom is het proces waarbij de gezamenlijke eigendom van een goed wordt beëindigd. Het kan gaan om bezittingen zoals een woning, een geldelijke erfenis, een partnerschap in onroerend goed, enz. Het doel van deze rechtsweg is dat elke eigenaar zijn of haar deel van het eigendom kan verkrijgen, waardoor verdelingen tussen de partijen worden voorkomen.

Wettelijke regelingen die voorzien in de ontbinding van mede-eigendom

Elke natie heeft een juridisch kader nodig waarop de burgers kunnen vertrouwen om hun conflicten vreedzaam op te lossen. Spanje is geen uitzondering, want het heeft meerdere wetten over dit onderwerp. Sommige instrumenten voorzien rechtstreeks in de ontbinding van een gemeenschappelijke eigendom. Hieronder vindt u de specifieke artikelen die een oplossing voor dit probleem bevorderen.

  • Artikel 402 van het Burgerlijk Wetboek. “De verdeling van de gemeenschappelijke zaak kan geschieden door de belanghebbenden, of door arbiters of beminnelijke compositeurs, benoemd naar de wil van de deelnemers. In geval van uitvoering door arbiters of beminnelijke compositeurs vormen zij delen naar evenredigheid van ieders recht, waarbij toeslagen in geld zoveel mogelijk worden vermeden”.

 

  • Artikel 404 van het Burgerlijk Wetboek. “Wanneer de zaak in wezen ondeelbaar is en de mede-eigenaars niet overeenkomen dat zij aan een van hen wordt toegekend ter compensatie van de anderen, wordt zij verkocht en de prijs ervan verdeeld”.

De bovengenoemde artikelen hebben als kern de figuur van de overeenkomst, waarbij het belang wordt ingezien van een open en constructieve dialoog tussen de partijen om tot een oplossing te komen. Wanneer het gaat om materiële goederen zoals een huis of zelfs hectaren land, is doeltreffende communicatie noodzakelijk.

Het is vermeldenswaard dat de verordening de figuur van de verkoop van het gemeenschappelijk eigendom benadrukt indien de partijen geen bevredigende overeenkomst kunnen bereiken. Er zijn echter andere wegen die kunnen worden bewandeld, afhankelijk van de ernst van de situatie, hoewel dit tijdrovend en financieel schadelijk voor de partijen kan zijn.

Ontbinding van mede-eigendom

Oorzaken van de ontbinding van de gezamenlijke eigendom

Er zijn enkele oorzaken voor de ontbinding van de gezamenlijke eigendom. Dat kan door consolidatie, waarbij het goed volledig aan een van de mede-eigenaars wordt gegeven, terwijl deze laatste de andere mede-eigenaars financieel moet compenseren voor hun aandeel.

Een andere oorzaak voor de ontbinding van de mede-eigendom kan de verdeling van de mede-eigendom zijn. In dit geval worden de voordelen van eigendom gelijkelijk verdeeld tussen elke eigenaar. Dit geldt onder meer voor onroerend goed, geldelijke erfenissen en grote stukken land.

Manieren om een belang in mede-eigendom te ontbinden

Er zijn twee manieren om de ontbinding van een gemeenschappelijke eigendom tot een goed einde te brengen. De eerste is op vreedzame en minnelijke wijze met een mondelinge en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. De tweede manier is via de rechter, waar een rechtbank de oplossing van de zaak bepaalt, altijd op basis van de wettelijke voorschriften.

Als u hulp zoekt op dit gebied of op andere gebieden die verband houden met het recht, kunt u terecht op de volgende link.

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven