fbpx

De Rechtbank van Instructie Nº3 van Torrevieja, met Vooronderzoek nº1861/2018, hebben beslist ten voordele van de advocaten strafrecht van Carlos Baño León, die tussen beide kwam, bij het Vooronderzoek,  in een Strafrechterlijk proces dat we opvolgen, tegen een gekend vastgoedkantoor op multi-nationaal gebied en welk een sterke geografisch implantatie heeft werkend via franchise, wegens vermeend misdrijf van onterecht eigen maken wegens een franchise vastgoedagentschap.

De feiten gebeurden verleden jaar wanneer de klant van Duitse nationaliteit naar ons kantoor van Advocaten van Alicante kwam, daar hij een belangrijke som had overhandigd aan een vastgoedagenschap van Guardamar del Segura ter aanbetaling van huur van een woning gelegen te Algorfa, Alicante en welke eigendom was van een russische burger, daar wanneer hij de overeengekomen dag zich naar de woning begaf ter in ontvangstneming van de sleutels en  ingebruikneming van de woning, er niemand kwam opdagen op de afspraak en zonder dat hij zodoende zijn rechten als huurder kon uitvoeren.

contrato con inmobiliaria - Onterecht eigen maken

Volgens hetgeen de eigenaar van de woning hem had ingelicht, had deze geen geld ontvangen van de vastgoedmakelaar en alhoewel hij vroeg en aandrong bij deze ter afgifte van het geld voor de eigendom, het vastgoedagentschap steeds als smoes weergaf dat ze het hadden afgegeven, bewijs leverend van een kopie van het ontvangstbewijs, en het is daarom dat we een strafrechterlijke aanklacht voor vermeend misdrijf van onterecht eigen maken hebben ingediend tegen de eigenaar van het makelaarskantoor, daar de eigenaar van de woning ons verzekerde dat dit document vals was en had hij het nooit iets had ondertekend.

Bij de jurische handelingen uitgevoerd door onze strafrechterlijke advocaten bleek dat het aangeklaagde agentschap handelde als franchise van een heel belangrijk multinational makelaarskantoor welke door de aangeklaagde was erkent en ook bleek uit de documentatie die men had aangebracht.

De kwestie welke beslecht wordt in deze jurische procedure is,of de onderzochte het geld uiteindelijk had afgedragen aan de eigenaar van de woning zoals hij beweerde, of omgekeerd het geld eigen had gemaakt, gezien onze klant, dit de versie is waaraan de eigenaar van de woning zich houdt.

Het toevoegen van dit artikel in onze website, heeft te maken met de aanvraag, welke de rechtbank heeft behartigd, die de advocaten van strafrecht van Alicante van Carlos Baño León hadden gedaan in de Rechtbank dat deel uitmaakte van een strafrechterlijke procedure en als wettelijke aansprakelijke partij, het in franchise gevende bedrijf de burgelijke gevolgen op zich dient te nemen met betrekking tot het plegen van een misdrijf van hun franchise bedrijven, zijnde franchisenemer.

Het Parket ondersteunde de aanvraag van onze advocaten strafrecht, en gaf akkoord tot het strafrechterlijke proces tegen dit vastgoedbedrijf, gezien het resultaat van de jurische handelingen die men aan het doen is, men aantoont dat de franchisenemer, weldegelijk, het geld heeft eigen gemaakt van onze klant, is het duidelijk dat deze zal veroordeeld worden als verantwoordelijke van een misdrijf van het onterecht eigen maken en de burgelijke verantwoordelijkheid op zich neemt voortkomend uit dit misdrijf; maar ook verantwoordelijk zal zijn subsidiair op de burgelijke toepassing voor het franchise gevende bedrijf, gezien het feit dat het franchise kantoor niet betaalt.

Het Strafboek legt in het artikel 120 de subsidiaire burgelijke verantwoordelijkheid vast voor de natuurlijke of rechtspersonen hierover en begrijpen dat de toepassing ook geldig is in dit geval, de criminele handeling van hun vertegenwoordigers en met dit idee het franchise nemend kantoor handelde in naam van het franchise gevend bedrijf zoasl het contract weergaf en de ondertkende documenten waar steeds vermeld stond dat de handeling als vertegenwoordiging was het kantoor, en het is daarom dat voor deze handeling in vertegenwoordiging, dat de franchise gever gevolg moet geven aan de burgelijke gevolgen van het gepleegd misdrijf voor dit geval waarbij uiteindelijk men het franchise kantoor veroordeelt.

De belangrijkheid voor onze klant, van Duitse nationaliteit, van een jurische uitspraak tegen het franchise gevend bedrijf is bijzonder, daar na deze feiten die we toendertijd hebben aangeklaagd, de aangeklaagde zijn kantoren sloot, en zodoende de economische situatie van de aangeklaagde minima is en daardoor we onze twijfels hebben, rederlijkerwijs, dat men aan onze klant gaat vergoeden voor de geleden schades, in het geval als men veroordeeld wordt, waarbij men veroordeelt als burgelijke verantwoordelijkheid aan een heel economisch solvabel bedrijf welke garantie geeft dat men vergoedt gaat worden voor de opgelopen schades.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven