fbpx

Een werknemer van Mercadona – met een gediagnosticeerd rugprobleem – welke zich in ziekteverlof bevond voor tijdelijke onbekwaamheid tot werken wanneer deze een schrijven van onslag ontving. Hierin, verdedigde het bedrijf dat “alhoewel de situatie was gerechtvaardigd met bewijzen van medische documenten van arbeidsongeschiktheid, de arbeider niet bijdroeg aan de productiviteit van het bedrijf” en het ontslag om deze reden verklaart men als onterecht.

De rechbank verklaart het ontslag als nihil en verzekert dat het bedrijf inbreuk doet op zijn rechten van “discimineren van een werknemer voor discapaciteit.”

De rechter verklaart het ontslag nihil voor de reden van “discriminatie voor discapaciteit.” Trouwens bevestigt man dat het een inbreuk is op het artikel 14 van de Grondwet waarbij wordt gesteld dat alle spanjaarden gelijk zijn voor de wet, zonder men mag discrimineren op basis van ras, geslacht, religie, opinie, of eender welke conditie zijnde persoonlijke of sociale omstandigheid.

De onderneming, van zijn kant, weigert dat ze een inbreuk doen op de rechten van de werknemer en voert aan dat “ze de juridischprudentiële doctrine hebben gevolgd”, volgens het genoteerde verslag.

Ontslag

De rechter van dienst veroordeelt Mercadona tot het terug in dienst nemen van de werknemer met dezelfde voorwaarden als voor het ontslag, met het betalen van het loon dat men niet meer betaalde vanaf de datum van zijn ontslag tot de terug in dienstneming, onafhankelijk van de vergoeding die de werknemer ontvangt voor de werkonbekwaamheid.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven