De advocaten can Carlos Baño León hebben een akkoord bekomen met de verzekeringsmaatschappij die een tienjarige verantwoordelijkheid van een gebouw dekten, waardoor ze aan onze nederlandse klant een belangrijk bedrag uitkeerden voor de herstelling van de vele beschadigingen die er bestaan aan zijn woning.

Deze schades kwamen aan de oppervlakte na enkele jaren na het beëindigen van de bouw, en dit ten gevolge van de soord van bodem.

Voor de architect die het gebouw had gebouwd op een hellend terrein, had geen rekening gehouden met de natuurlijkheid van de samenstelling van het terrein wat ten gevolge had dat na verschillende jaren het terrein geleidelijk aan bewoog met de nodige schades die er in heel de bouw te zien waren, bestaande uit eerst scheuringen en barsten welke stilletjes aan belangrijker werden.

De verslechtering ging zijn voortgang tot op deze hoogte dat er gevaar was dat na jaren het gebouw zou kunnen instorten.
De  advocaten van Carlos Baño León dienden de desbetreffende aanklacht in, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Denia na maanden verslagen van technische specialisten en vergaderingen aan het gebouw zelf met specialisten van de verzekeringen te hebben gehad en uiteindelijk hebben we bekomen dat de verzekeringsmaatschappij zijn verantwoordelijkheid opneemt.

We maken gebruik van dit artikel om te herinneren aan de belangrijkheid van  het nakomen van de termijn tot aanklagen die er is bij zulk een aanklachten.
Wanneer de beschadigingen en schades ten gevolge van de grond en fundament is dit de verantwoordelijkheid van de verzekeringsmaatschappijen die met een tienjarige bouwsverzekering om de opgelopen schades te dekken.
Deze aanklacht kan enkel gedaan worden in de tien jaren vanaf de bouw is beëindigd en deze is overgedragen aan de koper.

Het is belangrijk te weten dat de tienjarige bouwverzekering enkel dekking geeft tot een bepaald bedrag welk is verzekerd geworden en nooit is het 100%, alhoewel het waar is dat het een redelijk hoog bedrag gaat.

In geval dat men niet het totale bedrag dekt, dient men te weten dat steeds de andere verzekerden verantwoordelijk blijven en in deze gevallen bij fouten bij de fundering en grond dit steeds is voor de architect.

In geval de verzekeringsmaatschappij niet 100 % uitbetaald, dient men verder aan te klagen voor het verschil aan de overige specialisten die kunnen verantwoordelijk zijn.

indien er een akkoord  wordt gemaakt met de verzekeringsmaatschappij, dit geen beperking brengt aan het recht tot het ontvangen van het totale bedrag van de schades door het verschil aan te klagen  aan de verantwoordelijke verzekeringen.

laat een reactie achter

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven