fbpx

De Rechtbank van Eerste Aanleg nº 3 van Denia heeft een positieve uitspraak gedaan ten opzichte van een koper van belgische nationaliteit welke deze had aangekocht in het jaar 2016, zijnde een woning met perceel te Benissa en welke minstens een jaar ernstige problemen had welke niet alleen de gevel en de muren maar ook aan de fundering met veel gevaar tot ineenstorting.

De kopers hadden zich gewend naar een technisch expert om de woning te bekijken en na twee of drie inspecties kochten zij de woning met een vermindering op de marktwaarde.

Schades aan woning

Daar in 2016 er hevige regenbuien waren geweest die constant en heel hevig waren, hadden deze schades teweeggebracht in de woning waardoor alles veel erger was en wat nog negatiever was, ze brachten aan het licht de vele scheuringen en barsten die waren verborgen gehouden met opzet, en dit  op een korte tijdsspanne zodat het duidelijk was dat er bedoeling van misleiding was.

Men vroeg een belangrijke som geld welke er in een prijsofferte ter herstelling van de woning was genoteerd.

De verkopers van belgische nationaliteit richtten zich tot de advocaten van CBL Carlos Baño Leon eens dat reeds een andere advocaat hen had verdedigd maar gezien wij hen beter konden verdedigen, hebben we de zaak aanvaard en is het werkelijk zo dat we bij de einduitspraak niet zo negatief was voor onze klanten.

Het punt dat werd betwist in de rechtszitting was de verantwoordelijkheid van de verkopers van een woning na de zes maanden van verkoop waarbij er zulke ernstige schade was opgetreden.

De Spaanse wet bevestigt strikt de verantwoordelijkheid  van de verkoper in deze gevallen tenzij er een clausule was opgemomen ter annulering van de verantwoordelijkheid wat niet het geval was zodat de verdediging di ewe gebruikten was deze van het bepalen van welke de eigen schades waren voor welke de verkoper verantwoordelijk is en andere schades welke ten gevolge waren van gebrek aan correct onderhoud van de woning welke als gevolg zulke schades hadden.

We blijven er op aandringen  aan onze klanten hoe ze dienen te handelen op het moment van aankoop of verkoop van een gebruikte woning als men geen nadien geen belangrijke problemen wil hebben zoals in dit geval.

Er is geen twijfel dat indien de verkoper met ons kantoor had gehandeld bij de verkoop, we hem dan  een formule haden gegeven om de verantwoordelijkhied van zulke schades te vermijden, maar door te handelen zonder begeleiding komt men tot een veroordelende uitspraak te staan welke dankzij dit advokatenkantoor minder ernstig is dan dat de kopers hadden gewillen.

Twijfel niet om met ons contact op te nemen wanneer U een aankoop of verkoop wil doen of dit nu van een nieuwbouw of bestaande woning is. Een begeleiding op de gepaste tijd verkomt mogelijke vele problemen nadien.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven