Sleutels voor de registratie van de bedrijfsnaam

De registratie van de bedrijfsnaam is een van de belangrijkste elementen bij de oprichting van een vennootschap. Het is immers de naam waaronder de entiteit bekend zal staan. Vanuit dit advocatenkantoor delen wij met u het beste advies om het succesvol te kunnen verwerken.

Registratie van de bedrijfsnaam

De registratie van de bedrijfsnaam is een document dat bewijst dat geen enkel ander bedrijf dezelfde naam heeft. Elke entiteit die onder de bepalingen van de wet wil werken, moet worden geregistreerd.

De reden is heel eenvoudig. De gekozen naam zal voor formele, juridische en administratieve doeleinden worden gebruikt. Vandaar het belang van één enkele benaming. Het is met andere woorden door registratie dat de rechtspersoon wordt geïdentificeerd met een naam die vatbaar is voor wettelijke rechten en verplichtingen.

Registratiesleutels

De instantie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de bedrijfsnaam is het Handelsregister. Zodra het document is opgesteld, kan het aan de notaris worden voorgelegd om de nieuwe onderneming op te richten. Of om de vorige naam van een reeds geregistreerde entiteit te wijzigen. De beste manier om het proces te versnellen is:

Nadenken over de naam

De keuze van de naam kan een beetje moeilijk zijn. En er zou al een bedrijf op deze manier geregistreerd kunnen zijn. De volgende aanbevelingen moeten in overweging worden genomen voor een doeltreffender aanwijzingsprocedure:

  • 1. Gebruik twee of meer woorden. De kans is groot dat door er slechts één te kiezen, deze al geregistreerd is.
  • 2. Officiële namen en namen van dorpen, gemeenten, steden, provincies of autonome gemeenschappen worden niet beschouwd als onderscheidende elementen.
  • 3. Het is niet toegestaan bekende merknamen op te nemen.
  • 4. Het is onvoldoende om de benaming op basis van een letter of cijfer te onderscheiden van een andere bestaande benaming.
  • 5. Het is niet toegestaan internetdomeinen (.com, .net .cat…) op te nemen.
  • 6. Indien aan de naam een nummer wordt toegevoegd, dient dit een onderscheidend element te zijn en informatie te vermelden zoals straatnummer, stichtingsjaar, enz.

Het is mogelijk een aanvraag in te dienen met maximaal vijf verschillende naamsvarianten. Idealiter worden de mogelijkheden in één keer uitgeput, zodat de procedure niet hoeft te worden herhaald.

Bedrijfsnaam en handelsnaam

Bedrijfsnaam en handelsnaam
Voor veel mensen zijn de bedrijfsnaam en de handels- of merknaam één en dezelfde. De waarheid is dat de twee redenen niet noodzakelijkerwijs samenvallen. Dit komt omdat zij verschillende werkingsgebieden hebben.

De bedrijfsnaam wordt uitsluitend gebruikt bij alle juridische transacties. De handelsnaam of merknaam daarentegen wordt gebruikt in reclame- en marketingelementen.

Afkortingen van de belangrijkste sociale vormen

Alle bedrijfsnamen worden geschreven in een combinatie van de gewenste naam gevolgd door de bedrijfsvorm. Sommigen gebruiken liever afkortingen dan de volledige benaming. De belangrijkste bestaande sociale vormen zijn:

  • S.A., kort voor naamloze vennootschap.
  • S.L. of S.R.L., afkorting van limited liability company.
  • S.C. of S.R.C., kort voor partnerschap.
  • S. Coop., afkorting voor coöperatieve vereniging.

Alvorens de aanvraagprocedure voor het certificaat te starten, is het belangrijk te weten welk type bedrijf u wilt registreren. Als dit niet duidelijk is, kan het ontbreken van deze informatie het hele proces vertragen.

Controleer de beschikbaarheid

Het al dan niet beschikbaar zijn van de bedrijfsnaam kan worden gecontroleerd op de zetel van het handelsregister. De instantie geeft een eenvoudige informatienota uit. Het document vermeldt of de naam al dan niet in het register voorkomt.

Bij Carlos Baño León Abogados kunnen we u helpen. Wij bieden u advies bij de registratie van de bedrijfsnaam en elke andere procedure met betrekking tot het handelsrecht in Alicante. Neem contact met ons op!

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven