Swaps voor vastrentende hypotheken: ASUFIN waarschuwt voor verdachte praktijken

Geconfronteerd met de trend van veranderingen in vastrentende hypotheken, heeft de Vereniging van Financiële Gebruikers (
ASUFIN
) heeft een waarschuwing afgegeven. Dit komt omdat het wanpraktijken in de banksector heeft ontdekt.

De instelling heeft enkele vermoedens geuit over de niet-naleving van bindende aanbiedingen door banken. Deze zouden enkele strategieën toepassen om de Wet Subrogatie Hypotheken te omzeilen.

Kortom, ASUFIN verwijt dat de termijnen van de bindende aanbiedingen in deze processen niet worden gerespecteerd. Op die manier zouden de banken de rente voor hun klanten verhogen.
Deze misstand wekt bij de betrokkenen meer bezorgdheid dan de stijging van de Euribor. Deze situatie leidt tot weerloosheid en onzekerheid bij de hypotheeknemers.

ASUFIN voorzitter spreekt zich krachtig uit over de kwestie

Wijzigingen in vastrentende hypotheken

Deze gevallen van onregelmatige wijzigingen in hypotheken met een vaste rente, aldus Patricia Suárez, voorzitter van ASUFIN. Het aantal klachten hierover is toegenomen.

“Er zijn steeds meer klachten van mensen die een aanbod van de instelling hebben dat 30 tot 60 dagen geldig is, en het aanbod wordt plotseling ingetrokken voor het einde van de periode”.

ASUFIN noemt als een van de redenen dat banken meer klanten aannemen dan ze kunnen dekken. Wanneer de quota zijn uitgeput, maken ze het aanbod dus slechter voor toekomstige klanten.
Klanten krijgen een vaste rente van 1,95% aangeboden, waarna ze voor het einde van de looptijd kunnen overstappen op 2,55%. Een wijziging die is aangebracht voordat de minimumtermijn is verstreken.

Subrogaties en belangrijke obstakels

In de ASUFIN-waarschuwing wordt ook gewezen op de opsporing van “verborgen” subrogaties en de “belemmering” van novaties. In het bijzonder wordt gemeld dat:
Banken vermijden subrogaties, die voor de consument het voordeligst zijn in termen van kostenbesparingen, ten gunste van het consolideren van nieuwe marktveroveringen.

Het ontstaan van belemmeringen bij de novatie (wijzigingen die door de eigen entiteit van de cliënt worden gegeven) met entiteiten die geen voorwaarden bieden en de procedure benijden.

Geconfronteerd met dergelijke oneerlijke praktijken stelt de vereniging een wijziging van de wetgeving inzake subrogaties en novaties voor. Hij spitst zijn voorstel toe op de vaststelling van een tijdslimiet die het tegenbod bemoeilijkt.

Concluderend is ASUFIN van mening dat de huidige termijn een voordeel is voor banken dat de werking van de hypotheekmarkt belemmert.

Het voorstel van ASUFIN aan de Europese Bankautoriteit (EBA)

Het voorstel om de sector “financieel te ontlasten” dat ASUFIN aan de EBA heeft gedaan, komt precies op tijd. Het richt zich op:
Stijging van de gezinsrente.
Vergemakkelijking van de overstap van variabele naar vaste hypotheken of van uitstel van betaling.

Zo geeft de vereniging aan dat banken het heronderhandelen van hypotheken moeten vergemakkelijken. Voorts meent hij dat hiervoor een strikte gids voor goede praktijken moet worden opgesteld.

ASUFIN heeft erop aangedrongen dat veranderingen in vastrentende hypotheken niet gepaard gaan met processen die leningen duurder maken. Dit heeft betrekking op producten met een jaarlijks kostenpercentage (APR).
Dit voorstel is gebaseerd op samenwerking tussen de economie en het bankwezen. Deze richt zich op schuldverlichting en de verkenning van moratoria.

De invloed van ASUFIN in de hypotheeksector

Het feit dat ASUFIN zich uitspreekt voor hypotheken met een vaste rente is voldoende. Het is een zeer gerespecteerde belangenbehartiger voor consumenten van financiële producten.

Haar beheer is onlangs erkend door de Bank van Spanje en de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Met name voor zijn inzet voor de bescherming van de financiële consument.

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven