De Tribunal Supremo heeft een uitspraak gedaan met betrekking tot een aanklacht waarbij men de bedoeling had tot vraag van nietigheidsverklaring van een bodemclausule. Voor de Tribunal Supremo is het bepalend om een transparente controle vast te stellen op het moment van de oorsprong van misbruik en niet van een clausule zoals in dit concreet geval waar men het niet oordeelt.

In de huidige zaak, de Audencia had rekening gehouden met de vermelde jurische doctrine en had alles duidelijk wat de transparentie betreft in de zitting met betrekking van het voorgelegde bewijs.

De aangebrachte redenen in het bestreden arrest bevestigen de controle op doorzichtigheid met betrekking tot vaste rechtsspraak.

De feiten aangetoond in de rechtbank tonen duidelijk aan dat de clausule op deze manier is vermeld in het contract dat het niet verdoken lijkt noch het zicht verminderd de attentie van degene die het contract heeft aangegaan tussen andere clausules, “maar dat het aantoont dat het een hoofdcluasule is van het contract welke heel duidelijk weergeeft de inhoudt van deze welke niet meer is dan de limiet van rentevoet, aanduidend met laagste limiet zijnde 3% nominaal op jaarbasis, welke is aangeduidt in het vet”.

Bodemclausule

Men voegt toe, in het vervolg, dat het aangebrachte bewijs aantoont dat de clausule persoonlijk werd onderhandeld tussen de aanklagers en Caja Rural, zoals men kan zien is er een lagere tipe toegepast dan welke gebruikelijk is in de bankinstelling, en de notaris die de akte heet goedgekeurd duidelijk waarschuwde aan de ondertekende partij de variatie in de rentevoet.

Gezien het vorige, de uitspraak welek tegeningegaan was besluit dat de aanklagers “correct de hoogte en gevolgen wisten van het toepassen van de vermelde “bodemclusule”, welke persoonlijk was onderhandeld geworden en eindigden met het aanvaarden van het gebruik van hun onderhandelingsautonomie.”

Met deze beslissing blijkt duidelijk dat op het moment van aanklagen van onrechtmatige gebruik van de bodemclausule voor elk dossier apart dient bekeken te worden en zodoende dient dit onderzocht te worden en nagekeken via een advocaat met betrekking tot de voorwaarden die werden aangegaan en de opstelling van acte van de hypotheeklening.

laat een reactie achter

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven