De Provinciale audencia van Alicante Afdeling 9 van Elche geeft gelijk aan de advocaten van Buffet Baño León (Carlos Baño León) welke was ingegaan alhier in deze Rechtbank tegen de uitspraak gedaan in de Rechtbank van Eerste Instantie nº 1 van Elche.

De klanten van het advocatenkantoor Baño León zijn eigenaar van een BAR welke gekend is in Santa Pola, Alicante en hadden van een belangrijke verhuurfirma van kansspeelautomaten gehuurd en hadden in hun lokaal verschillende gokapparaten, als tegenprestatie dienden ze de opbrengst te delen.

Op een bepaald moment waren er geschillen ontstaan tussen beiden en zodat kort voor het vervallen van het contract, onze klant een schrijven stuurde om weer te geven dat hij het contact niet verlengde.

Later in de tijd bleek dat men de apparaten niet kwam ophalen, onze klant gaf er de voorkeur aan om de apparaten te verplaatsen van de plaats waar ze stonden en waar ze in gebruik waren, naar de toiletten waar de bezoekers als ze dit wilden ze konden gebruiken.

De uitbatende firma kwam een tijd niet meer langs en soms kwam deze langs en nam nota van de opbrengt en vele keren gebuerde het dat er geen opbrengst was daar de apparaten afstonden.

Na drie jaar zich in deze situatie bevindend, vroeg onze klant of ze de apparaten konden ophalen en hierop werd ingegaan, maar men ontving wel een juridische aanklacht waar men ondermeer een vergoeding vroeg voor de inkomsten die ze niet hadden bekomen volgens berekeningen van een gemiddelde per dag welke ze voordien ontvangen, voor de conflicten.

Dit dagbedrag vermenigvuldigden ze met het aantal jaren dat volgens hen niet op de correct wijze hebben kunnen innen en natuurlijk duidelijk zijnde, door het opzijzetten, of het afstaan en het verschil welk men in werkelijkheid kon innen was een reden tot aanklacht; komend tot een belangrijk bedrag tot aanklagen.

Gedurende het proces begrijpen we dat het aangetoond was dat onze klant weldegelijk voorafgaandelijk had weergegeven dat ze het contract niet wilden verlengen waardoor als het bedrijf deze apparaten niet had opgehaald, zij de enigen verantwoordelijken zijn en men onze klanten niet kon aanklagen.

Uitbatingscontract

We verdedigden ons en probeerden aan te tonen dat de verplaatsing naar een toilet van een apparaat vanwege onze klanten een gerechtvaardigd middel was en dit geen wraak betrof door proberen aan te tonen dat alhoewel er minder opbrengst was, er deze was.

De Rechtbank van Eerste aanleg gaf ons geen gelijk en veroordeelde onze klant wat ons verplichte om hier tegenin te gaan voor de Audencia Provincial van Elche welke nu heeft gestemd ten voordele van onze advocaten en hebben de beschikking herroepen door onze klant vrij te spreken van de aanklacht van schades en de veroordeling tot betalen van een belangrijk bedrag aan gelden in de vorm van schadevergoeding.

We zijn verheugd dat we uiteindelijk een positieve beslissing hebben waar we gelijk krijgen en zodoende ook ons punt van verdediging die onze advocaten hadden uitgewerkt.

We staan ter uwer beschikking voor enig welk consult die U wil doen en hopen dat dit artikel U tot nut is geweest.

laat een reactie achter

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven