Het Hogergerechtshof van Madrid heeft een een zitting gehad op datum van 17/11/2015  waarbij de advocaten van het kantoor van Carlos Baño Léon ten opzichte van dit Hooggerechtshof verdedigt hebben, de herkenning en uitvoering van een Laudo Arbitral die toendertijd was genoteert in het Internationaal Arbitrage Hof ten gunste van een klant van US, te California.

De klacht neergelegd in Spanje was gebeurt opdat het Hoogste Gerechtshof  geldigheid geeft aan dit  arbitrage overeenkomst daar de Spaanse firma die de benadeeld was, de resolutie arbitreel gedicteerd in Los Angeles, California, niet wilde nakomen.

Ten opzichte van onze vraag ter herkenning, stelde de Spaanse firma in Madrid dat dit Hooggerechtshof niet gemachtigd was voor de Spaanse Rechtbanken, maar wel dat deze moest uitgevoerd worden aldaar, in de Verenigde Staten.  Ten opzichte hiervan hebben onze advocaten zich verdedigd dat volgens de akkkoorden met New York van datum 11 juli 1977 er wel herkenning en uitvoerbaarheid is in Spanje.

Buiten het argument van het Spaanse bedrijf dat er vele overeengekomen handelingen die genoteerd stonden in de Scheidsrechterlijke Beslissing (Laude), tegensprekend waren aan de Spaanse interne grondwet, waarbij de advocaten van Baño León hier tegenin brachten dat  dit niet zo was, trouwens dat het Spaanse bedrijf enkel probeerde deze Beslissing (Laude) te bekritiseren of aan te passen met zijn essentiële inhoud en dit is niet mogelijk daar reeds de Rechter die de uitvoering vraagt de inhoud dient te aanvaarden want als dit niet zo zou zijn, zou dit de Spaanse Rechter veranderen in, een Tweede Rechtzitting, tegeningaan en dat is niet wat de Wet voorziet.

Gerechterlijke Laude

We hopen dat in de komende dagen ere en positieve uitspraak komt door het HogerHof van Justitie van de Communidad Valenciano dat toelaat dat de Advocaten van Carlos Baño León de beslissing ten gunste van onze Californiaanse klant van de Verenigde Saten kunnen uitvoeren.

Scroll naar boven