In de Rechtbank van Social van de Tribunal Supremo zijn er twee beslissingen genoteerd geworden betreffende de afhouding toepasbaar op de vakantieperiodes, welk probleem was behandeld geworden in het Hof van Justitie van de Europese Unie (TJUE) in hun uitspraak op 22 mei 2014 met betrekking tot C-139/12 “Lock” en van 12 juni 2014, betreffende de zaak c-118/13 “Bollacke”.

De rechtbank, rechtzettend de vorige uitspraak, beschouwde dat de gewone afhouding of gemiddelde dient te worden gestort aan de arbeiders gedurende hun jaarlijkse periode van rust en dat deze dient vastgelegd te worden in algemeen overleg in elk geval, dit volgens de normen vastgelegd in het artikel 7.1 van het Akkoord 132 OIT en het artikel 7 van de Normen 2003/88 en men hoe dan ook rekening dient te houden met de daadwerkelijke rustperiode voor welke men de bijdragen van vakantie heeft en men dit niet kan ontmoedigen of weerhouden van genieting van deze. Gedurende de periode dat de jaarlijkse vakantie duurt dient men de bezoldiging van de werknemer door te laten lopen, waarbij de gewone bijdrage moet worden verder betaald.

Het is daarom dat bij het geval van een bedrijven zoals callcenters, men beschouwde in de eerste van de twee uitspraken, welke gelijkaardige gevallen zijn, een onderdeel zoals commissie en/of extra’s bij variable verkoop en ontvangen met een bepaalde gewoonte door de werkenemers in deze sector, dienen deze te worden opgenomen in de normale bijdrage of wijze om te ontvangen gedurende hun vakanties.

In de tweede aanklacht, verwijzend naar het bedrijf Telefónica Móviles España SAU, de rechtbank beoordeelt dat,de drie probleempunten in het geval, de bonus jaarlijks verschuldigd in functie van de objectieven is een buitengewoon deel en neemt deel aan de jaarlijkse bijdrage voor het bedrag te ontvangen aan vakantiegeld.

Langs de andere kant, het extra van zakelijke loopbaan is een vast bedrag dat maandelijks wordt uitgekeerd en deze bijdrage van beschikbaarheid is verplicht voor het personeel dat diensten verleent in eenheden dat vereist een onderhoud of voortdurende handeling, voor welke beide extras dienen inbegrepen te worden in de bijdragen die moeten ontvangen worden gedurende de vakanties.  De laatste uitspraak heeft twee stemmen tegen maar de verschillen vallen weg daar de beslissing gebeurt bij meerderheid van stemmen.

Scroll naar boven