Verzekeraars in het hele land bereiden zich voor op premieherstel na covid-19-pandemie

De verzekeringsmaatschappijen in Spanje bereiden zich voor op een herstel van de premies in de komende jaren. Voor deze sector is het herstel van de gevolgen van de pandemie een prioriteit.

Covid-19 dwong ons om veel van onze verantwoordelijkheden op een laag pitje te zetten, zoals verzekeringen en kredietbetalingen, maar maanden na deze wereldwijde gebeurtenis is het tijd om terug te keren naar het nieuwe normaal.

In die zin zijn vele ondernemingen zich aan het organiseren om beter het hoofd te kunnen bieden aan de economische repercussies die het land de laatste maanden hebben getroffen.

De activiteit van de verzekeraars in Spanje is gericht op premieherstel

Volgens een studie van de Spaanse dienst voor verzekeringsstatistiek en -onderzoek (ICEA) en pfsGROUP int 95% van de verzekeraars de premies.

Terugvordering is de handeling waarbij een bedrag dat overeenkomt met een financiële verplichting wordt teruggevorderd; dit soort transactie helpt instellingen hun winstgevendheid te handhaven.

In de studie wordt er ook op gewezen dat meer dan de helft van de bedrijven voor de invordering van betalingen interne processen uitvoert die door henzelf worden georganiseerd, samen met de dienst van externe dienstverleners.

Bovendien maken bedrijven in de vriendelijke fase, die het eerste contact met de klant is en dus het meest winstgevend, gebruik van geautomatiseerde processen en besteden zij 95% van hun personeelstijd aan deze actie.

Zesenveertig entiteiten of groepen van entiteiten hebben aan de analyse deelgenomen en vertegenwoordigen in totaal 51,1% van de premies van de schadeverzekeringssector. Zij hebben allen een enquête beantwoord over de in hun bedrijf toegepaste processen.

Deze informatie is bedoeld om een verbetering voor bedrijven en klanten te bewerkstelligen.

Commerciële biljetten

Eind 2020 is het aantal faillissementen van bedrijven en gezinnen gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren, wat een negatief effect had op verzekeringsmaatschappijen.

Bovendien rekent 57% van deze instellingen, volgens een studie van Credit Risk Management in Spanje, meer aan dan de wettelijke termijn van 60 dagen.

Deze situatie destabiliseert de rekeningen van verzekeringsmaatschappijen, vooral die met een krediet- en borgstellingsgerichte activiteit. De terugvordering van premies wordt dus nog belangrijker.

Dit ietwat moeilijke scenario motiveerde psfGROUP en ICEA om de bovenvermelde studie uit te voeren, teneinde een grondig inzicht te krijgen in de positie van de instellingen en hun klanten, om zo te zoeken naar een verbetering en mogelijke oplossing.

De pfsGROUP herinnert eraan dat het belangrijk is over voldoende technologie te beschikken om de logistiek uit te voeren.

De meeste bedrijven innen premies via interne processen, met de hulp van sommige technologieleveranciers die hun werk vergemakkelijken.

De directeur van de pfsGROUP herinnerde aan een van de conclusies van zijn studie, namelijk dat het belangrijk is over voldoende technologie te beschikken om betalingen automatisch te verwerken en informatie te beheren.

Omdat het een verzamelproces is en er veel klanten bij betrokken zijn, kunt u het beste hulpmiddelen gebruiken waarmee u een groot bereik hebt en eenvoudige taken efficiënter kunt uitvoeren, die anders meer tijd en investeringen zouden vergen.

Kortom, zowel bedrijven als klanten moeten zich voorbereiden op premieherstel in de komende jaren. Dit zal de economie helpen stabiliseren en toekomstige recessies helpen voorkomen.

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven