EEN PLEITING MEER, TEN GUNSTE VAN EEN NEDERLANDSE KLANT.  Op de dag van vandaag is de pleiting doorgegaan in de Penale rechtbank Nº2 van Benidorm, in de rechtzaak met letradenummer 32/2013, tegen de eigenaar van de Promoter, en zijn kinderen, op basis van een criminele aanklacht ingediend door penale advocaten van CBL Carlos Baño León, in verdediging van een klant met Nederlandse nationaliteit, die probeerde een juridisch beslag van eigendom te laten uitvoeren van vermelde Promotor maar kwam voor het feit te staan dat de vermelde Promotor de eigendommen van de eigenaar had veranderd naar derden en eigen kinderen.

Begrijpende dat deze handeling frauduleus is gebeurt om zo te vermijden dat onze klant deze kon aanslagen , is deze acte via penale weg aangeklaagd, voor een misdrijf van vrijgeven van eigendommen, wordt langs één kant strafcel gevraagd en langs de andere kant, via burgelijke weg, annulering van deze vermelde verkopen.

Het is te zeggen, om te vermijden dat gedurende de bewijsvoering van de gerechtelijke handelingen de aangeklaagden konden hun eigendommen verkopen, is er gevraagd en hebben we bekomen, dat er preventieve maatregelingen werden genomen door in het register te laten opnemen, het verbod tot verkoop van dezen.

Promotor En Socios Schuldig

Uiteindelijk is op de dag van vandaag het proces voltrokken waarin een vertegenwoordiger van de Promoter en hun kinderen hebben onderhandeld over deze feiten en hebben verklaard dat ze schuldig zijn en bereid zijn om de schuld die ze hadden met mijn Nederlands klant, te betalen, dit opdat hun straf zou verminderd worden en die ze zouden hebben gehad indien ze veroordeeld werden bevonden.

De advocaten van CBL Carlos Baño Leon zijn akkoord gegaan met dit voorstel daar de klant zijn geld heeft teruggewonnen en langs de andere kant de fraudulente handeling van de beschuldigden is beboet geworden met een straftijd voor de aangeklaagden en daardoor is de klant dubbel tevreden gesteld, langs één kant op economisch vlak en langs de andere kant op moreel vlak, daar ze zijn veroordeeld geworden met straf, zijnde een belemmering op hun vrijheid.

Een nieuw succes voor de advocaten Carlos Baño Leon.

Scroll naar boven