Heel positief nieuws voor de kopers die jaren geleden van woningen te Spanje die hun geld hebben verloren wegens het niet hebben van een waarborg van de Bouwheer/promoter.

Vele engelse burgers waren hiervan de duppe. Lees daarom dit artikel en heb terug hoop.

Er is in de rechtbank Mercantil nº3 van Madrid een rechtszitting geweest om een beslissing te vellen over de jurische aanklacht die de spaanse advocaten van Carlos Baño León hadden ingediend tegen een gekende verantwoordelijke van één van de groepen van belangrijke inmobilieëen in de Comunidad Valenciana.

Toendertijd waren er vele bedrijven die aan de kopers hun geld niet waarborgden die ze aanbrachten als reserve.
In het huidige geval ging het er niet enkel om dat men niet de geïnde bedragen die waren aangebracht, hadden gegarantizeert maar ook was er vanwege de Promoter zelfs niet  een licentie voor de werken bekomen.

Verkoop Van Onroerend Goed

Na twee jaar, heeft onze klant van engelse nationaliteit samen vele anderen die hiervan de duppe waren, zich gericht tot de spaanse advocaten van Carlos Baño León om een aanklacht te doen en onze advocaten hebben een aanklacht gedaan, tegen het bedrijf dat op dat moment heel belangrijk was, tot opheving van het contract en tot het bekomen van teruggave van het aangebrachte geld.

Men bekwam een positieve uitspraak maar wanneer men overging tot het uitvoeren ervan, kwam het bedrijf in bankroet wat op dat moment heel inreëel was gezien de belangrijkheid van het bedrijf maar ook daar ze deel uitmaakten van een groep van bedrijven welke allen belangrijk waren.

In dit faillissement heeft onze klant de erkening van zijn krediet maar komt hij voor het feit van de onmogelijkheid tot het terug bekomen van zijn geld.
In deze omstandigheid ging hij zijn vertrouwen opnieuw stellen in de advocaten van Carlos Baño León om een jurische aanklacht op te maken, welke een specialiteit van dit advocatenkantoor is, tegen de verantwoordelijke van het promoterbedrijf.

Men erkent dit   in Madrid en de aanklacht van onze advocaten is gefundeerd op het niet nakomen vanwege de verantwoordelijke op een een wettelijk niet-vervullen van een verplichting welke is dat de bedrijven de aangebrachte bedragen hadden moeten waarborgen, welke de kopers hadden aangebracht.

Door dit niet te doen, vanwege zijn bedrijf, heeft de verantwoordelijke rechtsteekse verantwoordelijkheid en dient met zijn eigendommen garant te staan voor het niet-nakomen van zijn verplichting.

Dit kantoor heeft reeds aanklachten ingediend en goed juridische uitspraken bekomen en sinds jaren moedigt ze aan de kopers aan dat ze gerust konden zijn van hun investering in Spanje wanneer ze deze aanklachten deden.
Vooral zijn het de Engelse burgers welke toendertijd zovele woningen hadden gekocht, welke dienen te weten dat er deze mogelijkheid bestaat en dienen te vertrouwen in dit advocatenkantoor opdat deze aanklachten formuleren om hun geld terug te bekomen en hierbuiten ook de intresten voor het geld dat was aangebracht door de kopers.

Voor de uitvoering van deze juridiche aanklacht dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen en als U zich in deze situatie bevindt, moedigen we U aan om met ons advocatenkantoor in contact te treden opdat we U hierbij kunnen begeleiden.

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven