De Spaanse advocaten van het advocatenkantoor Baño León zijn begonnen met het indienen van de eerste aanklachten tegen de verantwoordelijken van bedrijven

Promotors, welke niet hun verplichting nakomen als bedrijf om te waarborgen de bedragen die werden aanbetaald als reserve voor aankopen van woningen in Spanje.
We hebben reeds ingelicht over de terugvordering die erkent worden voor deze aanklachten, steeds wanneer aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Vele kopers klaagden toendertijd de teruggave aan, aan promoters van het geld afgegeven als borg ten gevolge van het niet-nakomen van het contract.

Aanklacht Aan Verantwoordelijken Van Promoters
Het grote probleem waarmee vele kopers geconfronteerd werden is dat alhoewel ze juridisch de aanklacht gewonnen hadden, ze nadien tot het feit kwamen dat de bedrijven insolvent waren of in een proces van insolventie of faillissement bevonden.

Dit alles gebeurde daar vele verkopen werden gedaan zonder desbetreffende borg en daar deze er niet was, hierbij de mogelijk verdween tot het kunnen recuperen van het geld van de kopers, wanneer de verkopers hun belofte niet nakwamen.

Nu na vele juridische aanklachten in het Tribunal Supremo van Spanje, heeft men reeds verschillende positieve uitspraken laten noteren tot veroordeling van de verantwoordelijken van deze firma’s die toendertijd aan de kopers hadden verkocht en hiervoor een aanbetaling hadden gekregen voor welke ze geen aval hadden en hierdoor de Wet niet nakwamen die weergeeft dat en een borg eist.

Als U in dit geval bent en U geen teruggave heeft bekomen van uw geld, kan U in contact treden met dit advocatenkantoor om hierbij begeleid te worden.

Scroll naar boven