Waarmee moet men rekening houden bij het kopen en verkopen op stadsgrond?

Aan- en verkopen op stadsgrond

Het proces van het kopen en verkopen van stadsgrond kan ingewikkeld zijn. Vooral voor degenen die geen concreet idee hebben van de juridische formaliteiten bij het kopen van een stuk grond. Daartoe moet u zich bewust zijn van een aantal belangrijke zaken die het proces van verwerving van stadsgrond vergemakkelijken.

Door aandacht te besteden aan kadastrale, stedenbouwkundige en kadastrale aspecten kunt u een perceel kiezen met alle zekerheid en rechtszekerheid die de zaak verdient. Dus, als u erover denkt grond te kopen om uw droomhuis of bedrijf te bouwen, is hier alles wat u erover moet weten.

6 dingen om te overwegen voordat u op stedelijke grond koopt en verkoopt

Alvorens het koopcontract voor stadsgrond af te ronden, moet de kandidaat-koper rekening houden met een aantal technische en juridische aspecten. Allereerst moet worden nagegaan of het inderdaad om een bouwterrein gaat.

De kadastrale en geregistreerde status van de grond moet worden geïnspecteerd en geanalyseerd. Evenals de infrastructuur, budgetten, administratieve kosten en regelgevende documentatie van de overeenkomstsluitende partijen.

kadaster

1. Registratieaspect

Voordat een verkoop of aankoop wordt geregeld, moet de status van het onroerend goed of de grond worden gecontroleerd. Dit is mogelijk door middel van een eenvoudig afschrift dat bij uw plaatselijke kadaster wordt aangevraagd.

  • Zorg ervoor dat u de naam van de houder of eigenaar van de grond kent.
  • Controleer of het terrein vrij is van twijfels. Het is belangrijk dat er geen hypothecaire garanties op het land of pandrechten zijn.
  • Hij bevestigt dat er geen bouwbeperkingen op het perceel zijn.

Zo wordt gecontroleerd of het onroerend goed vrij is van lasten en geschikt is voor woningbouw.

2. Kadastraal aspect

Bezoek de pagina van het kadaster om de locatie of de oppervlakte van het land te controleren. Voordat enige vorm van verkoop of aankoop op stedelijke grond kan plaatsvinden, moet ook de desbetreffende kadastrale certificering worden aangevraagd. Daar controleert u aspecten als:

  • Grafische beschrijving van het terrein.
  • Grondgebied en ligging.
  • Eigenaar van de aangrenzende buren.

Zo controleert u of de gegevens waarover u beschikt juist zijn en of ze overeenstemmen met de akten van het onroerend goed.

3. Stedenbouwkundige aspecten

Het bezoek aan de stadhuis is doorslaggevend om de stedelijke regelgeving rond het te verwerven goed te controleren. Hier vindt u informatie over het soort grond dat u wilt kopen en of het geschikt is voor het bouwen van huizen of bedrijven.

Volgens de Spaanse wetgeving hebben bodems verschillende toegestane toepassingen. U weet dan of de grond stedelijk, bebouwbaar of onbebouwbaar is. U moet ook de staat van betaling van gemeentelijke belastingen voor het perceel controleren.

4. Planning en uitvoerbaarheid

Er zijn regels die gevolgd moeten worden om op stedelijke grond te mogen bouwen. In de verordeningen wordt de maximale bezettingsgraad van de te bebouwen grond vastgesteld. Op die manier zorgt de gemeente er via bepaalde normen voor dat het ontwerp van het gebouw niet interfereert met aspecten van de gemeenschap. Ervoor zorgen dat de planningsinstrumenten voldoen aan de huidige regelgeving.

5. Administratieve uitgaven – Aankopen op stadsgrond

administratieve kosten - Aankopen op stadsgrond

De aankoop van een stuk grond brengt ook andere soorten kosten met zich mee. Naast de kosten die voortvloeien uit de verkoop en aankoop, zult u de administratieve kosten moeten toevoegen. Naast de notariskosten voor de koopakte, kadasterkosten en andere belastingen.

6. Aspecten van werking en vertegenwoordiging als onderdeel van het proces

Voor de aan- en verkooptransactie moeten beide partijen (koper en verkoper) het identificatienummer NIE van de buitenlander hebben. Dit is nodig voor de inschrijving van de akte in het kadaster. Als de aankoop als rechtspersoon wordt opgericht, moet het huwelijksvermogensstelsel van toepassing zijn.

Het is ook belangrijk om vast te stellen of de partijen in eigen naam handelen of namens een gevolmachtigde. Het is ook noodzakelijk de fiscale woonplaats van de verkopers en de militaire vergunning bij de hand te hebben indien de koper geen Spaanse onderdaan is.

Om al deze redenen is het van het grootste belang om voor de aan- en verkoop van stadsgrond een beroep te doen op gekwalificeerde en geschikte professionals. Op deze manier krijgt u ondersteuning in uw proces en bent u verzekerd van volledig succes bij uw aankoop.

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven