Wat is een vaste hypotheek?

De vaste hypotheek is een juridische figuur die de nakoming van bepaalde contractuele verplichtingen tussen twee of meer partijen garandeert. Het gaat onder meer om leningen voor onroerend goed, waarbij het aan te kopen goed, of een ander goed, voor rekening van de schuldenaar als onderpand dient voor de schuldeiser.

Bij deze financieringsvorm telt een vaste betaling, in vooraf overeengekomen termijnen, met een bepaalde renteopslag. Deze laatste blijft ongewijzigd tot volledige betaling. Als de schuldenaar niet voldoet, heeft de schuldeiser het recht om beslag te leggen op het onroerend goed.

De vaste hypotheek en zijn kenmerken

De stabiliteit die de vaste hypotheek biedt, is zeker wat velen verkiezen als het gaat om het budgetteren van hun geld met stabiliteit voor de toekomst. Het heeft echter enkele kenmerken die niet door iedereen worden toegejuicht, zoals:

  • Met de aflossingen is meestal een groter bedrag gemoeid dan bij een hypotheek met variabele rente.
  • De impliciete rente op de betaling van derivatentermijnen is ook hoger.

De toepassing van dit systeem houdt dus in dat hogere bedragen worden betaald in maandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse termijnen, afhankelijk van wat eerder is overeengekomen.

De schommelingen van het referentiepercentage, de Euribor, hebben hierop geen enkele invloed.

Rentetarieven op hypotheken

Rentetarieven op hypotheken

Als u ooit een hypothecaire lening hebt afgesloten, moet u al bekend zijn met de termen die verband houden met de inherente rente. Maar als dit niet het geval is, informeren wij u dat zij meestal worden vertegenwoordigd door de NIR en het JKP, vooral in verband met vaste hypotheken. Maar laten we eens kijken waar ze over gaan:

  • NIR: Dit acroniem staat voor Nominale Rentevoet. Kortom, een dergelijke rentemethode houdt een vaste betaling in die wordt toegepast op het door de uitlenende bank geleende geldbedrag. Dit hangt af van het concept van betaling voor de desbetreffende concessie.
  • APR: Verwijst naar het jaarlijks kostenpercentage, ook wel jaarlijks kostenpercentage genoemd. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de nominale kredietrente, transactiekosten, bepaalde exploitatiekosten en de frequentie van de betalingen. Het wordt gebruikt om aanbiedingen op de markt te vergelijken.
  • Gemengde rente: Een dergelijke rentemodus omvat een optionele combinatie van vaste en variabele rentevoeten. Een voorbeeld hiervan is de toepassing van vaste waarden gedurende de eerste jaren van de lening en vervolgens de toepassing van de variabele rente.

Deze elementen zijn zeer belangrijk bij de beoordeling van wat de markt u te bieden heeft, en u moet zich laten bijstaan door vastgoedspecialisten. Dus als u van plan bent begunstigde van een hypothecair krediet te worden, kunt u zich daar het beste in verdiepen.

Vereisten voor het verkrijgen van een hypotheek in Spanje

Of u nu van plan bent een hypotheek met vaste of variabele rente te kopen, er zijn enkele vereisten waaraan u in gelijke mate moet voldoen. Dit zijn bepaalde voorwaarden waarmee u kunt voldoen aan het minimumprofiel dat financiële instellingen eisen. En onder hen hebben we:

Ten minste 30% van de totale waarde van het aan te kopen onroerend goed aan spaargeld hebben (hoewel er uitzonderlijke gevallen zijn waarbij het om lagere bedragen gaat).

Verdien genoeg geld om de termijnen van de lening te kunnen betalen.

Het hebben van een stabiele bron van inkomsten, zoals een officiële baan.

Daarnaast telt ook een bevredigende kredietgeschiedenis. En tegelijkertijd de zekerheden of garanties bieden die de financiële instelling eist.

Algemene overwegingen betreffende de betaling van rechten

Zodra u uw vaste hypotheek verwerft, controleert u hoeveel van uw betaling wordt gebruikt om de afgeleide rente te voldoen. Zodra u dit hebt gedaan, weet u hoeveel u op het kapitaal afschrijft. Het gaat om het geld dat in eerste instantie wordt geleend, omdat u dan beter kunt controleren of u uw contractuele verplichtingen die uit de lening voortvloeien, nakomt.

Abrir chat
¿Necesita ayuda?¿Help?
Hola, ¿En que podemos ayudarle?
Hello, How can we help you?
Hallo. Hoe kunnen we u helpen?
Scroll naar boven