Home

Advocaat

PROFESSIONELE JURIDISCHE DIENSTVERLENING DANKZIJ JARENLANGE ERVARING

Contacteer ons nu

Welkom

D Heer CARLOS BAÑO LEON heeft dit advocatenkantoor te Alicante opgericht in het jaar 1984, welke na jaren een multidiciplinair kantoor is geworden en werkzaam is in heel het spaanse grondgebied.

CARLOS BAÑO LEON advocatenkantoor te Alicante heeft ruime ervaring in de diverse specialiteiten van het Recht, vooral met betrekking tot het Vastgoedrecht, Bouw en Hypotheken; Invordering Handelsschulden; Schaderecht; Verplichtingen en Contracten; Internationale Handel; Burgerrecht; Verkoopsrecht en Strafrecht, ondermeer.

Vanaf het begin van de activiteit, waren er contacten met buitenlandse klanten welke telkens meer talrijk werden zodanig dat dit advocatenkantoor van Alicante, die heel vertrouwd is met alle aspecten en legale problemen die de buitenlanders in Spanje aanbelangen.

01

Of het nu is voor de volledige begeleiding, bij de aankoop van vastgoed in Spanje; begeleiding van alle soorten van investeringen in Spanje en vooral ter bekoming van de speciale residentie in Spanje genaamd GOLD CARD voor investeringen; of voor het uitvoeren van uitspraken van uw land in Spanje. Het bekomen van een verdeling van een gemeenschappelijk goed in Spanje; verhuurcontracten en horizontale eigendom; of het nu verwerking van een erfenis is; behandeling van een echtscheiding.  Ook staan de advocaten van Alicante van Carlos Baño León u bij met betrekking tot het aanklagen in de Rechtbanken en Hooggerechtshoven bij het aanklagen van openstaande schulden en vele andere aanklachten qua economisch caracter voortkomend uit contracten.

Verder ook aanklachten tegen bankinstellingen wegens buitensporige clausules in aktes van hypotheekleningen; we helpen en staan u bij met de nieuwe regelingen van de normen van hypotheekcontracten; over de normen en rechten van de consumenten welke zo belangrijk zijn bij het aangaan van bankpolissen en voor de koper van eender welk goed of dienst op de markt.  Verder ook verdedigen in Spanje van de rechten van industriële of intellectuele rechten van eigendom; oprichten van vennootschappen en het wettelijk begeleiden van dezen evenals het uitvoeren van verantwoordelijkheidacties tegen de verantwoordelijken; het begeleiden bij opstelling van allerhande burgelijke en zakelijke contracten; het aanklagen tegen Promotors en Bouwheren voor bouwschades en verborgen bouwschades; voor het aanklagen tegen Publieke instellingen en Gemeentehuizen ter verdediging van ruimtelijk gebied.

Het  bekomen van in beslag genomen gelden van onze klanten aan de grenzen en douanes is ook ons vakgebied.De advocaten van Alicante helpen u bij de verdediging van uw rechten of dit nu is bij een strafrechtproces bij eender van welk strafaard maar ook. Ook als u verdediging nodig heeft bij uw eigendom welke schade heeft opgelopen door handelingen van oplichtende aard, onterechte eigenmaking of ontvreemding; oneerlijke administatie enzovoort. U kan namelijk een aandeelhouder zijn van een vennootschap en handelingen in de administatie kunnen u schade hebben berokkend, in dit rechtsgebied zijn onze neutrale advocaten van Alicante heel vruchtbaar daar of dit nu via civile weg is of via strafrechterlijke is, we handelen tegen oneerlijke administratie.

Verder begeleiding op het werkgebied; ondermeer bekoming van visas voor residenties of werkverunningen; evenals een lange lijst van temas die dit kantoor behandelt en waarvan we hierbij enkel een korte opsomming hebben gedaan opdat u een idee heeft, van wat men kan bekomen zowel via gerechterlijke weg als via vriendschappelijke weg, de advocaten van Alicante van Carlos Baño Leon.

Vele klanten, vooral deze van buitenlandse nationaliteit, zijnde bedrijven als particulieren, hebben vertrouwd in de diensten die dit kantoor aflevert, welke hoofzakelijk zijn geïnspireerd op de professionaliteit en ook het respect van de beroepsethiek. We hebben een team van spaanse advocaten welke professioneel voorbereidt zijn om de beste service te bieden, welke wordt aangetoond door de grote hoeveelheid van behartigde zaken en de grote hoeveelheid van successen behaald.

We zijn pioniers geweest in het gebruik van de nieuwe technologieëen en onze strategie via internetgegevens en dit sinds vele jaren.

Het is onze wens om de klant op eender welk moment te kunnen bijstaan zodat we recentelijk een gratis servicedienst hebben ingevoerd via een chatsysteem door middel  welk u onmiddelijk in contact kan treden met onze advocaten van Alicante ter bekoming van een eerste wettelijke bijstand en dit volledig gratis welke dient als richtsnoer, buiten de verdere gesprekken die er kunnen plaatsvinden naargelang de behoeften.

Een advocatenkantoor welke zich niet wil beperken enkel op het strict professioneel vlak om professionele bijstand te verlenen maar ook rekening houdt met de economische omstandigheden van de persoon die onze aandacht vraagt, en temeer wanneer het gaat om een handeling met economische onzekerheid of moeilijkheden. Het is daarvoor dat dit advocatenkantoor op het moment van aanrekenen van hun ereloon voor hun werk, men dit criteria volgt, het economische, rekeninghoudend met de persoonlijke omstandigheden, op deze manier dat we bij het aangaan van onze diensten we niet enkel realistische en economische tarieven handhaven maar ook de mogelijkheid verlenen om in gedeeltelijke stukken te betalen voor degenen die hieraan de noodzaak hebben.

Onze openingstijden van klantenservice zijn van 8 tot 19 uur, zonder onderbreking.

De advocaten van Alicante staan u persoonlijk bij op deze manier dat u tevreden gaat zijn van het begin af.

U kan ons de documentatie doorsturen welke we u gaan vragen waarbij er geen problemen met betrekking tot vertaling ervan daar we dit voor u doen zonder extra kost voor u; en ook zonder enige kost sturen we u een verslag door met betrekking tot uw zaak of uw consult op deze manier dat u de desbetreffende informatie bekomt.

Onze diensten houden ook de vertaling in van het Engels, spaans, nederlands en het duits, op deze wijze dat ons personeel met kennis van talen de documenten gaan vertalen die ons gaat versturen die ons ook van hulp gaan zijn in uw zaak.

We proberen en hierbij doen we een uiterste inspanning om vanaf uw eerste oproep of e-mail u goed op te vangen en we uw vertrouwen winnen.

Alhoewel we fisiek gezien ver van u zijn verwijderd en u niet in uw eigen land bent, zorgen we ervoor dat het is alsof we vlakbij zijn daar dit Advocatenkantoor in Alicante van Carlos Balo León normen en richtlijnen heeft om hun klanten persoonlijk te behandelen, welke heel veeleisend zijn en heel persoonlijk.

Bijna 37 jaar beroepservaring, welk een belangrijk cijfer is en welk u dient te overtuigen om ons te vertrouwen.

Beschouw trouwens dat de professionele handelingen van de advocaten van Spanje, evenals de overige professionelen van de andere sectoren, alhoewel onafhankelijk van hun handelingen, welke allen zijn vastgelegd via heel concrete normen en rekent op het toezicht van de desbetreffende professionele vakverenigingen.

In het concrete geval bij de uitoefening van het beroep van Advocaten, de Wet en ons beroepsvereniging regelen en controleren onze professionele handelingen, dit onafhankelijk en vrij bij het uitoefenen van ons werk, daar de advocaat verplicht zich aan zijn klant en zijn interesses zijn het enige welke dienen verdedigt te worden wat niet anders kan dan door rekening te houden met de Wet en het respecteren van de andere partij.

Uiteindelijk willen we u uitnodigen om een kijk te nemen naar onze pagina web en willen er op aan dringen om de vragen te stellen welke u heeft, of deze nu oriëntatief zijn of advies voor een tema dat op dit moment u verontrust. Vraag onze bijstand en zonder dat dit een obstakel is dat we advocaten zijn in Alicante, daar we reeds hebben vermeld, dat we werken in heel het grondgebied van Spanje en daarbuiten werken we met veel medewerkers, dit wegens de vele jaren ons beroep uitoefenend van advocaat, welke we denken te kunnen aan tonen via deze pagina.

Meer lezen

01

E

n specialiteit van uiterst belang, daar het onderwerp is van aanpassingen, eigendommen die in realiteit sociaal-economisch zijn en in de persoonlijke levenssfeer van personen van groot belang zijn, de onroerende goederen met hun ruime verscheidenheid (woning, familiele woning, rijwoning, flatgebouw, zakelijk lokaal, toeristischa appartement, enzovoort).

De vastgoedsector, constructie, Woningen, Stedebouw, steeds betreft het om dezelfde hoedanigheid zijnde het onroerend goed of gebouwen.

Onze groep van advocaten hebben een ruime ervaring in het Vastgoedrecht zowel op buitenrechterlijk als op rechterlijk vlak.

Lees meer
destacado-compraventa-inmuebles
destacado-raclamacion-banco2
02

A

ls u van een debiteur de betaling van schulden of wanbetalingen van facturen of andere handelsrelaties moet vorderen, kunt u de afhandeling van uw invordering toevertrouwen aan ons advocatenkantoor. Aanvankelijk trachten we een minnelijke schikking te treffen en als dit geen oplossing biedt, ondernemen we gerechtelijke stappen.

We staan al jarenlang in voor de internationale invorderingen voor ondernemingen met debiteuren in Spanje en we werken voor cliënten uit talrijke verschillende landen.

Het eerste wat we doen wanneer we een opdracht krijgen, is aantoonbaar te goeder trouw een minnelijke of buitengerechtelijke procedure opstarten zodat er indien nodig in een latere bij de Rechtbank doorslaggevend bewijs is van onwil van de debiteur om te betalen, wat een veroordeling tot betaling van de proceskosten ongetwijfeld in de hand werkt.

Lees meer
02

HEEFT U EEN CONSULTATIE NODIG?

CBL

Contacteer ons

Contacteer ons nu

Adres

C/ Pintor Lorenzo Casanova, 66, 1° A
03003 Alicante (España)

Contacteer ons

+34 965 92 18 53
mail@cbleon-abogados.com

abogado carlos mapa
Scroll naar boven