INTERNATIONALE HANDEL ADVOCATEN

Internationale Handel

Dit advocatenkantoor staat U bij door middel van begeleiding en dit via juridische weg in dit ambitie van het recht welke van zulke belangrijk economisch belang is.

De kennis en ervaring bekomen door de vele jaren die we hebben in deze sector gaat U helpen bij het oplossen van deze twijfels of problemen welke men kan hebben bij internationale operaties:

 • INTERNATIONALE AAN-VERKOOPSCONTRACTEN
 • ZAKELIJKE NIET-BETALINGEN
 • INTERNATIONALE BANKWAARBORGEN
 • DOCUMENTATIE VOOR KREDIETEN
 • REGLEMENTEN EN GEBRUIKSNORMEN VOOR UCP 600
 • CONTRACTEN VOOR INTERNATIONALE AGENTSCHAPPEN
 • COMISSIECONTRACTEN EN INTERNATIONALE CONCESIONEN
 • DISTRIBUTIECONTRACTEN
 • JOINT VENTURE
 • INTERNATIONAL TRANSPORT

Deze jurische figuren en vele andere die ze worden gebruikt in internationale relaties en welke een zakelijk karakter hebben, zijn een specialiteit van dit advocatenkantoor.

U kan zich rechten tot dit kantoor voor eender welke vraag die zich bevindt in deze specialiteit van het Recht, welke niet enkel zijn gereguleerd door staatswetten welke worden genoemd lex mercatoria:

 • Uniforme wetgeving over de inningen, in publicatie 522.
 • Uniforme wetgeving met betrekking tot de waarborgen bij de eerste aanklacht, in publicatie nº 458
 • Reglementen en uniforme gebruiken met betrekking tot de documentatie voor kredieten, gepubliceerd in nº 600.
 • Uniforme reglementen voor contractuele financiering, gepubliceerd in 524.
 • Uniforme reglementen voor de intrepretatie van commerciële voorwaarden (Incoterms), gepubliceerd in nº 560.
 • Uniforme reglementen ter teruggave van interbancaires met betrekking tot de documentatie van kredieten nº 525.
 • Reglementen van de UNCIAD en de CCI met betrekking tot de vervoersdocumenten multimondaal. Gepublicceerd in nº 481.
 • Internationaal gebruik van de CCI, met betrekking tot de voorwaardelijke kredieten, ISP 98, International Stanby Practices, gepubliceerd in nº 590.

Zoals U kan zien in onze pagina web, hebben we veel ervaring in deze specialiteit.

De kennis van deze gebruiken evenals zoals deze van de internationale conventies ter toepassing; bij wijze van voorbeeld:

 • Deze van Wenen van 11 april van 1980 met betrekking tot internationele aan-verkoop van goederen. Instrument van ratificatie is van 17 juli 1990 (BOE nº26 van 30 januari 1997, van gecorrigeerde BOE nº282, van 22 november van 1996).
 • Overeenkomst van 1974 van New York met betrekking tot de verjaring van de zaken op internationaal handelsvlak van goederen, rechtgezet op 11 april 1980.
 • Deze van Ginebra van 16 februari 1983 met betrekking tot de vertegenwoordiging inzake de materie van international verkoop van goederen.
 • Deze van La Haya van 22 december 1986 met betrekking tot de Wet toepasbaar op de verplichtingen voortvloeiend uit de aan-verkoop.
 • Twee van Otawa van 28 mei van 1988 met betrekking tot Leasing en Factoring International.
 • Van 11 december van 1995, met betrekking tot de Onafhankelijke Garanties en eventuele Kredietkaarten.
 • Deze van 19 december 1988 van New York, met betrekking tot de wissels en internationale Betaalbelofte.
 • Overeenkomst met betrekking tot het scheepvaartstransport van goederen (Reglement van Hamburg) van 31 maart 1978.
 • Overeenkomst van Montreal van 28 mei 1999 voor het gebied van internationale vervoerscontracten, van Wenen 19 april 1991.
 • Deze van New York van 10 juni 1958 met betrekking tot erkenning en uitvoering van Arbitrale Beslissingen van het buitenland, een instrument ter ratificering van 12 mei 1977.
 • De Europese overeenkomst met betrekking tot het Internationaal Commerciële Arbitrage, een instrument van Ractificering van 12 mei 1977.
 • Het reglement CE 593/2008 van 17 junio van 2008 met betrekking van contractuele verplichtingen.
 • Het reglement CE 864/2007 met betrekking de extracontractuele verplichtingen.

Wil u meer informatie verkrijgeb? Internationale Handel.

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

Gerelateerd bericht

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven