INTERNATIONALE HANDEL ADVOCATEN

Dit advocatenkantoor staat U bij door middel van begeleiding en dit via juridische weg in dit ambitie van het recht welke van zulke belangrijk economisch belang is.

De kennis en ervaring bekomen door de vele jaren die we hebben in deze sector gaat U helpen bij het oplossen van deze twijfels of problemen welke men kan hebben bij internationale operaties:

 • INTERNATIONALE AAN-VERKOOPSCONTRACTEN
 • ZAKELIJKE NIET-BETALINGEN
 • INTERNATIONALE BANKWAARBORGEN
 • DOCUMENTATIE VOOR KREDIETEN
 • REGLEMENTEN EN GEBRUIKSNORMEN VOOR UCP 600
 • CONTRACTEN VOOR INTERNATIONALE AGENTSCHAPPEN
 • COMISSIECONTRACTEN EN INTERNATIONALE CONCESIONEN
 • DISTRIBUTIECONTRACTEN
 • JOINT VENTURE
 • INTERNATIONAL TRANSPORT

Deze jurische figuren en vele andere die ze worden gebruikt in internationale relaties en welke een zakelijk karakter hebben, zijn een specialiteit van dit advocatenkantoor.

U kan zich rechten tot dit kantoor voor eender welke vraag die zich bevindt in deze specialiteit van het Recht, welke niet enkel zijn gereguleerd door staatswetten welke worden genoemd lex mercatoria:

 • Uniforme wetgeving over de inningen, in publicatie 522.
 • Uniforme wetgeving met betrekking tot de waarborgen bij de eerste aanklacht, in publicatie nº 458
 • Reglementen en uniforme gebruiken met betrekking tot de documentatie voor kredieten, gepubliceerd in nº 600.
 • Uniforme reglementen voor contractuele financiering, gepubliceerd in 524.
 • Uniforme reglementen voor de intrepretatie van commerciële voorwaarden (Incoterms), gepubliceerd in nº 560.
 • Uniforme reglementen ter teruggave van interbancaires met betrekking tot de documentatie van kredieten nº 525.
 • Reglementen van de UNCIAD en de CCI met betrekking tot de vervoersdocumenten multimondaal. Gepublicceerd in nº 481.
 • Internationaal gebruik van de CCI, met betrekking tot de voorwaardelijke kredieten, ISP 98, International Stanby Practices, gepubliceerd in nº 590.

Zoals U kan zien in onze pagina web, hebben we veel ervaring in deze specialiteit.

De kennis van deze gebruiken evenals zoals deze van de internationale conventies ter toepassing; bij wijze van voorbeeld:

 • Deze van Wenen van 11 april van 1980 met betrekking tot internationele aan-verkoop van goederen. Instrument van ratificatie is van 17 juli 1990 (BOE nº26 van 30 januari 1997, van gecorrigeerde BOE nº282, van 22 november van 1996).
 • Overeenkomst van 1974 van New York met betrekking tot de verjaring van de zaken op internationaal handelsvlak van goederen, rechtgezet op 11 april 1980.
 • Deze van Ginebra van 16 februari 1983 met betrekking tot de vertegenwoordiging inzake de materie van international verkoop van goederen.
 • Deze van La Haya van 22 december 1986 met betrekking tot de Wet toepasbaar op de verplichtingen voortvloeiend uit de aan-verkoop.
 • Twee van Otawa van 28 mei van 1988 met betrekking tot Leasing en Factoring International.
 • Van 11 december van 1995, met betrekking tot de Onafhankelijke Garanties en eventuele Kredietkaarten.
 • Deze van 19 december 1988 van New York, met betrekking tot de wissels en internationale Betaalbelofte.
 • Overeenkomst met betrekking tot het scheepvaartstransport van goederen (Reglement van Hamburg) van 31 maart 1978.
 • Overeenkomst van Montreal van 28 mei 1999 voor het gebied van internationale vervoerscontracten, van Wenen 19 april 1991.
 • Deze van New York van 10 juni 1958 met betrekking tot erkenning en uitvoering van Arbitrale Beslissingen van het buitenland, een instrument ter ratificering van 12 mei 1977.
 • De Europese overeenkomst met betrekking tot het Internationaal Commerciële Arbitrage, een instrument van Ractificering van 12 mei 1977.
 • Het reglement CE 593/2008 van 17 junio van 2008 met betrekking van contractuele verplichtingen.
 • Het reglement CE 864/2007 met betrekking de extracontractuele verplichtingen.

Wil u meer informatie verkrijgeb? Internationale Handel.

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

Gerelateerd bericht

Internationale Handel- Verkoop- Uitspraak Betaling Spaanse Bedrijf

De advocaten van het advocatenkantoor van Carlos Baño León hebben een positieve uitspraak bekomen in de kamer de Provinciale Rechtbank van Valencia en dit ten voordele van een Finse burger welke lederen vellen verkocht aan een Spaanse firma welke zijn filiaal had in Valencia. Hij leverde de goederen af en ontving enkel een gedeeltelijke betaling van de prijs en het…

Internationale Uitspraak Spaanse Handelsschuld

De Rechtbank van Eerste Instantie nº1 van Burgos heeft een beslissing genomen ten voordele van een klant met belgische nacionaliteit welke zich had gericht tot de Advocten van Carlos Baño León om de betaling van een openstaand bedrag aan te klagen welke dit Belgisch bedrijf had met een Spaans welke zich toewijdde aan de verdeling van dranken in Spanje. Onze…

Uitvoering In Spanje Van Een Laudo Arbitral Bekomen Van Eeuu Grondgebied

De Rechtbank van Eerste Aanleg 1011 van Madrid heeft een uitvoering van een arbitraal vonnis aanvaard die was bekomen geworden indertijd door het internationaal centrum voor disputes bij Resoluties met een zetel in Nuevo York, en welke een conflict beslechtte tussen een firma van de EEUU en een Spaanse ten gunste van de EEUU. Het vermelde arbitrale vonnis werd indertijd…

Internationale Verkoop Van Goederen. Annulatie Van Het Contract. Het Terughalen Van Schuld.

Zich verzettend met de reden om zo het ontwijken van een annulatie van een verkoop van goederen, welke ondanks dat deze was erkend geworden dat deze was afgeleverd, echter een akkoord had bekomen tot het betalen van de schuld op basis van een nieuwe levering, is niet voldoende reden om het recht te ontkennen van de koper tot het annuleren…

Laude Rechtzitting.internationale Rechtsuitspraak Van San Francisco, Eeuu. Juridisch Herkent In Spanje

Het Hooggerechtshof van Justitie van Madrid heeft een jurische resolutie opgetekend ten gunste van een klant van de Verenigde Staten van CBL Spanish Lawyers en vroeg erkenning van een juridisch proces van Exequatur (van een andere lidstaat) van een Laude arbitral gedicteerd door het Internationale Arbitragerechtbank van de staat San Diego van Californië tegen een Spaans bedrijf die tegen deze…

Uitvoering In Spanje Van Gerechterlijke Laude Van Californië Verenigde Staten – Herkenning Van Buitenlandse Beslissing

Het Hogergerechtshof van Madrid heeft een een zitting gehad op datum van 17/11/2015  waarbij de advocaten van het kantoor van Carlos Baño Léon ten opzichte van dit Hooggerechtshof verdedigt hebben, de herkenning en uitvoering van een Laudo Arbitral die toendertijd was genoteert in het Internationaal Arbitrage Hof ten gunste van een klant van US, te California. De klacht neergelegd in…

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven