Alle berichten

Wat gebeurt er wanneer na verdeling van eigendommen bij een erflating, men niet meer wil verdergaan als mede-eigenaar van het goed?

Wat gebeurt er wanneer na verdeling van eigendommen bij een erflating, men niet meer wil verdergaan als mede-eigenaar van het goed?

Wat gebeurd er wanneer na de verdeling van goederen van een nalatenschap of erfenis, men niet wenst verder te gaan als mede-eigenaar van een goed en zodoende niet meer de onverdeelbaarheid wil. De aanvaarding van een nalatenschap betekent niet alleen de verklaring van aanvaarding van goederen maar ook dat deze worden toegekend krachtens de wil van de erflater. Nalatenschappen bestaan…

Lees verder

Hoe kan men te weten komen of er een testament is opgesteld?

Hoe kan men te weten komen of er een testament is opgesteld?

Velen malen vragen we ons af hoe we kunnen te weten komen of er een testament bestaat of niet en op een kortbondige wijze gaan we dit uitleggen. In Spanje de testamenten die bij een notaris worden opgesteld, zijn geregistreerd in van Directoraat-generaal van registers en notarissen, op deze manier dat eender welk testament van zo gauw dat deze is…

Lees verder

Bent u erfgenaam van nalatenschap, en de overigen begunstigden willen zich niet naar de notaris begeven ter aanvaarding van de erflating?

Bent u erfgenaam van nalatenschap, en de overigen begunstigden willen zich niet naar de notaris begeven ter aanvaarding van de erflating?

De problemen zijn beëindigd die er voorkwamen wanener de begunstigsten een erflating of erfenis niet wilden uitvoeren na het overlijden van de erflater. Tot aan de Wet 15/2015 van 2 juli, van Vrijwillige Jurisdictie, wanneer men zich in dat geval bevond, diende men onontkoombaar zich te richten tot de rechtbank om te vragen dat men de wil volbrengt van de…

Lees verder

ONGEVAL MET TOEGANGSDEUREN VAN GROOTWARENHUIS LICHAMELIJKE SCHADES

ONGEVAL MET TOEGANGSDEUREN VAN GROOTWARENHUIS LICHAMELIJKE SCHADES

Steeds wanener we binnengaan in een winkelcentrum, hebebn we de neiging om prudentie te hebben met de automatische toegangsdeuren, tot schrik dat deze misschien zouden fallen en een niet-correct sluiten van deze. Wel, dit is voorgevallen bij een klant van dit advocatenkantoor te Alicante en de gevolgen voor haar waren heel ongelukkig wegens de belangrijke lichamelijke schades of letsels welke…

Lees verder

ONGEVAL IN EEN SUPERMARKT MET ERNSTIGE PERSOONLIJKE LETSELSCHADES

ONGEVAL IN EEN SUPERMARKT MET ERNSTIGE PERSOONLIJKE LETSELSCHADES

ADVOCATEN ALICANTE GESPECIALISEERD IN SCHADES Alhoewel we een feit als deze ons kunnen indenken, is het moeilijker om de gevolgen ervan te assimileren, van de ernstigheid van de fisieke letsels die zijn voorgevallen, dit concreet geval. Een feit dat niet zo voorkomend is, maar hier in dit geval lichamelijke schades zijn voorgevallen welke moeilijk voor te stellen zijn en het…

Lees verder

Informatie voor de gebruikers

Informatie voor de gebruikers

Recentelijk was dit advocatenkantoor het onderwerp van aanvallen met offensieve comentaren en laster en van personen die zich bezighouden met afpersing en fraude. Deze valselijke comentaren, welke van mafiose oorsprong zijn en welke we denken  afkomstig zijn van oosterse landen, welke benadelen de waardering van onze pagina, hoeveel we dit ook maar aanklagen bij Google. We willen bij deze de…

Lees verder

ILLEGALE WONINGEN ANDALUCIA

ILLEGALE WONINGEN ANDALUCIA

Het autonome gewest van Andalucía heeft een Wet goedgekeurd zijnde Wetsbesluit 3/2019, van 24 september, van de Raad van Andalucía, waarbij ze herzien of wat gelijk staat aan het wettelijk erkennen van een groot gedeelte van de woningen die zich in een onregelmatige situatie bevinden of illegaal zijn en zich zonder nutsvoorzieningen noch netwerk bevinden daar men toendertijd niet de…

Lees verder

VERENIGINGEN VAN CANNABIS

VERENIGINGEN VAN CANNABIS

De oprichting van verenigingen voor het gebruik en eigen verbruik van cannabis hebben veel opgang in Spanje welke niet vreemd is, langs één kant, de behandeling van het gerecht is toleranter ten opzichte van het gebruik of eigen verbruik van cannabis en andere producten en langs de andere kant de toegangkelijkheid wegens de plaatselijke instellingen ter bekoming van toelatingen voor…

Lees verder

GEMEENSCHAP VAN EIGENAARS

GEMEENSCHAP VAN EIGENAARS

De Gemeenschap van Eigenaars van de Wet van Horizontale Eigendom zijn wettelijk toegekend in recente wijzigingen, bepaalde bevoegdheden zijn toegeschreven door de Wet welke invloed kunnen hebben op het eigendomsrecht op de integrale eigenaars van deze gemeenschap. De eigendom van woningen via appartementen is een modaliteit van eigendom waar het individueel recht van elk van de woningen zich vermeerderd met…

Lees verder

× ¿Ayuda?
Scroll naar boven