ADVOCAAT

STRAFRECHT

H

et strafrecht onderscheidt zich als een van de meest gevoelige gebieden binnen de advocatuur, aangezien het van invloed is op de essentiële rechten zoals het recht op vrijheid, met name het recht om noch de autonomie van de persoon, noch het recht van vrij verkeer te beperken.

Vanaf het moment dat een persoon door een strafrechtelijke procedure kan worden getroffen, loopt hij het risico van een straf als vrijheidsberoving, via de toegang tot een detentiecentrum, wat een buitengewone zorg zal worden voor de getroffene, evenals voor zijn advocaat die de verantwoordelijkheid op zich zal nemen voor zijn verdediging, wetende wat de gevolgen van een veroordeling voor zijn cliënt zijn.

Onze grondwet stelt het beginsel van het vermoeden van onschuld vast, wat betekent dat elke burger het recht heeft om niet schuldig te worden bevonden, tenzij deze burger door een eerlijk proces is veroordeeld.

Evenzo zijn het proportioneel beginsel, het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van het verbod om een zelfde handeling twee keer te bestraffen, beginselen die in het strafrecht gelden.

In ons rechtssysteem regelt het wetboek van strafrecht de verschillende soorten handelingen en gedragingen die als misdrijven worden beschouwd en het wetboek van strafvordering legt de procedurele behandeling van deze zaken vast.

Dit andere principe, dat in het strafrecht wordt geregeld, bekend als de classificatie van een misdrijf, houdt in dat een persoon alleen kan worden veroordeeld voor gedragingen die in het Wetboek van Strafrecht als een misdrijf worden getypeerd.

 

Strafrecht in Spanje

 

 

Jarenlang zorgen wij voor hen die op een bepaald moment in hun leven worden geconfronteerd met een dergelijke zaak, hetzij als benadeelde of als verdachte.

Ons vermogen om de rechten van onze cliënten te verdedigen en de hulp die wij bieden zodat zij zich begeleid en geadviseerd voelen in het licht van de moeilijkheidsgraad die verondersteld wordt actief of passief getroffen te worden door een strafzaak, staat buiten kijf.

WILT U MEER INFORMATIE?

Visit our Criminal Law page for more information

BLOG

Gerelateerde berichten

Wat is het proces voor overtredingen?

Misschien wist je het nog niet, maar een van de belangrijkste veranderingen in de Spaanse wet is de invoering van de berechting van kleine overtredingen. Een procedure die in de plaats komt van wat voorheen bekend stond als misdrijven en het juridische landschap enigszins verandert. Ontdek wat de rechtszaak over overtredingen inhoudt Of je het nu eerder hebt gekend als…

VERENIGINGEN VAN CANNABIS

De oprichting van verenigingen voor het gebruik en eigen verbruik van cannabis hebben veel opgang in Spanje welke niet vreemd is, langs één kant, de behandeling van het gerecht is toleranter ten opzichte van het gebruik of eigen verbruik van cannabis en andere producten en langs de andere kant de toegangkelijkheid wegens de plaatselijke instellingen ter bekoming van toelatingen voor…

SCHADEVERGOEDING GEVANGENIS

In verschillende artikelen hebben we in het verleden melding gemaakt van de verandering in criteria die het Hooggerechtshof aanneemt met betrekking tot het recht van dezen die een situatie van voorlopige hechtenis hebben moeten ondergaan, vergoedt te worden in gevalen men onschuldig is verklaard of deze gevallen van buitenvervolgingsstelling, zijnde bij niet voldoende bewijzen of andere redenen. We hebben reeds…

Onterecht eigen maken

De Rechtbank van Instructie Nº3 van Torrevieja, met Vooronderzoek nº1861/2018, hebben beslist ten voordele van de advocaten strafrecht van Carlos Baño León, die tussen beide kwam, bij het Vooronderzoek,  in een Strafrechterlijk proces dat we opvolgen, tegen een gekend vastgoedkantoor op multi-nationaal gebied en welk een sterke geografisch implantatie heeft werkend via franchise, wegens vermeend misdrijf van onterecht eigen maken…

DESLOYAAL BEHEER EN VERVALSING VAN DOCUMENTEN

Succes behaald door de strafrechterlijke advocaten van Carlos Baño Leon van Alicante ten voordele van een klant van Belgische nationaliteit tegen een andere belgische burger maar beiden met vaste woonplaats in Spanje, Calpe, Alicante, en aldaar wonend sinds vele jaren; waarvan de strafrechterlijke handelingen lopende zijn in de Rechtbank van Instructie nº 2 van Denia met Diligentienummer 1666/2018. De persoon…

Onterecht eigen maken, oplichting en strafbare insolventie

De Rechtbank van Instructie Nº 1 van Benidorm en met de Diligencias Previas nº 4391/2014 heeft de strafrechterlijke handelingen genegeerd die er sinds drie jaren lopende waren tegen twee klanten van duitse en oostenrijkse nationaliteit, van dit advocatenkantoor van criminalisten Alicante van Carlos Baño voor een vermoedelijk misdrijf van onterecht eigen maken, oplichting en strafbare insolventie. De handelingen waren gestart…

Misdrijf van sexuale agressie advocaten strafzaken Carlos Baño Leon

De advocaten specialisten in strafzaken van Carlos Baño León staan wettelijk een engelse jongere van ierse nationaliteit bij die het slachtoffer was van een daad van sexuele agressie, een jaar geleden in Benidorm. Advocaten in strafzaken hebben zich verpersoonlijkt in het strafrechterlijk procedure en gevraagd ter uitvoering van een deskundigenonderzoek van de bewijzen ter bevestiging van verkrachting. Het uitvoeren van…

Onterecht eigen maken, vergoeding voor schades

De handelingen van de advocaten in strafzaken van Alicante van Carlos Baño León in de Strafrechterlijke rechtbank nº1 van Lleida en met Diligencias Previas nº 1708/2015-M hadden als resultaat dat een belangrijk engels bedrijf welke klant is van dit advocatenkantoor te Alicante, in zijn voordeel een belangrijke vergoeding had gekregen voor burgelijke verantwoordelijkheid, betaald door de beschuldigde om een veroordeling…

Schadevergoeding voor preventieve gevangenis na vrijspraak Constitutioneel Hof

Tot op de dag van vandaag is het niet gebruikelijk in Spanje om een schadevergoeding te bekomen wegens het feit dat men voorlopige hechtenis heeft uitgezeten wanneer men nadien met een rechtszaak is vrijgesproken. In deze gevallen, de Wet erkent enkel dit recht van rechtzetting in het geval dat men is vrijgesproken in een rechtspraak wegens het aantonen van onschuld…

WENST U EEN ONLINE CONSULTATIE TE MAKEN?

Eerste aanvraag is altijd gratis

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven