ZAKELIJKE EN HANDELAARS ADVOCATEN

Formaliteiten Bij De Gemeente

Deze rubriek is in het bijzonder van belang voor veel eigenaren die de Spaanse nationaliteit niet hebben en in wettelijk complexe situaties kunnen terechtkomen wegens stedenbouwkundige overtredingen.

We krijgen elke dag meer vragen over problemen waarmee dergelijke eigenaren te maken krijgen. Veel van hen krijgen geldboetes opgelegd wegens werkzaamheden aan hun woning zonder de nodige vergunning.

Maar daar blijft het niet bij. De geldboete gaat vaak gepaard met een bevel tot herstel in de oorspronkelijke bouwstaat.

De situatie waarin personen verzeild raken wegens een gebrek aan kennis en zonder advies te hebben ingewonnen, baart veel zorgen aangezien de bouwwerken vaak moeten worden gesloopt en de boetes hoog kunnen oplopen.

Om dit te vermijden, verstrekt dit advocatenkantoor cliënten al jaren advies op dit gebied.

Voer nooit bouwwerken uit zonder gemeentelijke vergunning, hoe klein ook.

Luister niet naar bouwbedrijven die u aanzetten om bouwwerken te doen zonder vergunning, aangezien zij nadien doen alsof hun neus bloed en het probleem doorschuiven naar de eigenaar.

We raden u aan onmiddellijk contact op te nemen met een advocaat zodra u er kennis van neemt dat er een dossier werd geopend, aangezien de wet de Gemeente belangrijke bevoegdheden toekent, zoals leveranciers opdracht te geven om de toevoer van water en elektriciteit te onderbreken en zelfs zelf de afbraakwerken te laten uitvoeren voor rekening van de eigenaar.

Soms zijn de woningen ouder dan de stedenbouwkundige controles van de streek waar uw eigendom zich bevindt. In dat geval is het uitvoeren van bouwwerken nog moeilijker wat betreft het verkrijgen van de nodige vergunningen. Daarom is het nodig te weten of de uit te voeren werkzaamheden in overeenstemming zijn met de nieuwe voorschriften. Zo niet, mogen de bouwwerken niet worden uitgevoerd en kunt u zich in dat geval niet beroepen op verworven rechten.

In dergelijke gevallen worden uw verworven rechten wel geëerbiedigd aangezien uw huis wordt geëerbiedigd zoals het is gebouwd, ook al houdt dit een schending van latere stedenbouwkundige voorschriften in. Wat niet toegestaan is, is de uitvoering van nieuwe bouwwerken zonder de nodige vergunning.

Aarzel niet om ons al uw vragen en twijfels voor te leggen.

  • We handelen allerhande formaliteiten af bij de Gemeente.
  • We adviseren over bouwvergunningen, uitbatingsvergunningen, activiteitenvergunningen, enz.
  • We stellen pleidooien op in vertegenwoordiging van onze cliënten.
  • We stellen ons partij in strafdossiers ter verdediging van onze cliënten.
  • Als de zaak gerechtelijk wordt behandeld vertegenwoordigen we onze cliënten t.a.v. de Rechtbank in het Bestuursrecht.

Dit is slechts een overzicht van de vele formaliteiten die we op dit gebied vervullen.

We hebben al talrijke zaken behandeld, zoals u kunt zien op onze website. Hier vindt u heel wat artikelen die we hebben geschreven, samen met vonnissen die we hebben verkregen.

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven