Overige Diensten

Andere diensten advocatenkantoor

Buiten de diensten die we hebben opgesomd in de specifieke gerechtsgebieden en in deze webside, lichten we een andere soort van activiteit toe die we behartigen en welke we niet hebben vermeld in andere afdelingen noch in de gerechtsgebieden van deze pagina.

We doen alle handelingen met betrekking tot notariskantoren en Eigendomsregisters, op deze manier dat op het moment dat de akte dient verwerkt en registreerd te worden, en bij eender welke handeling die de klant wil doen.

We staan de klant bij met juridische bijstand in alle soorten van jurische dossiers van het niet-contentieus rechtsstelsel zoals: verklaringen van werkonbekwaamheid, het toekennen van inkomsten, verschuldigde bedragen, dossiers van hoederecht, curateel toezicht, erfenissen enzovoort.

Op gebied van betalingsachterstand, het richten tot de rechtbank om een juridische aanklacht staan we in voor het innen van schulden, waarin inbegrepen zit het verzenden van schrijvens, faxen, burofax, enzovoort. In dit gebied doen we ook voorafgaandelijk natrekkingen met betrekking tot het solvent zijn van de schuldenaar.

De behandeling van succesierechten en erfenissen via minnelijke schikking is een activiteit die we regelmatig uitvoeren. Het vertegenwoordigen van de klanten ten opzichte van de notaris, het verzamelen van ale documentatie welke nodig zijn ter aantoning van het overlijden, het  aantonen van het zijn van erfgenaam van onze klanten, evenals de aantoning van het recht hebbend op een erfenis zijnde een testament of een legale verklaring van aantoning van erfgenaam.

Een ander gebied dat heel belangrijk is voor dit advocatenkantoor, is de vertegenwoordiging ten opzichte van de plaatselijke organismen, van de Provinciale Overheid evenals tegenover de Belastingen, voor deze klanten die een thema hebben op stedekundig vlak zowel op het moment van vertegenwoordiging bij dossiers van aanvragen van bouwkundige licenties, bij een sanctieprocedure, enzovoort.

Ook het vertegenwoordigen van de klanten bij het stedebouwkundig recht zoals deze bij onteigening van herverkaveling enzovoort, onze klanten bijstaand ter bekoming van erkenning van hun rechten die ze niet enkel zullen stedebouwkundig gecompenseerd zullen worden wanneer men benadeelt wordt door de stedbouwkundige plannen zoals deze via vergoedingen wanneer het gaat om een eigendom dat onteigend wordt om redenen van gemeenschappelijk nut of sociale interesse.

Bij gedwongen onteigening vertegenwoordigen we onze klanten zowel bij de beginfase  welke administratief is als in de juridische fase,  onze ervaring en kennis aanbrengend op het moment dat onze klanten de gevolgen ondervinden dat deze hen veroorzaken.

We stellen allerlei contracten op en ook schrijvens welke te maken hebben met de rechtsgebieden waarin we gespecialiseerd zijn.

We behartigen aanvragen van woon- en werkvergunningen voor buitenlanders van de niet- Europese Unie welke wensen te beleggen of werken in Spanje waarbij we hen bijstaan bij alle stappen die men moet doen dit vanaf hun eigen land waar hij zich bevindt met de mogelijkheid  ter bekoming van de toelatingen/visas in Spanje, die hem toelaat om op een legale manier te verblijven in ons land en dit gedurende vele jaren.

 

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

¿Necesita ayuda?¿Help?
Scroll naar boven