Schadevordering i.v.m. lichamelijke en morele schade

Het is goed mogelijk dat gedurende uw verblijf in Spanje dat u een voorval of ongeval heeft welke een schade veroorzaakt of deze nu fysiek, moreel of economisch is.

Het is goed mogelijk dat het betreft om een gevolg bij een verkeersongeval met een voertuig; ofwel als gevolg van een werkongeval; een val op de straat als gevolg van een sleche staat van eenw egdek; ofwel om een woning die bouwschades heeft, enzovoort.

Indien u zich in één van deze gevallen bevindt, dient u duidelijk te hebben welke uw rechten zijn en hoe deze uit te voeren in Spanje.

De advocaten van Alicante van Carlos Baño León zijn reeds vele jaren de intereses aan het verdedigen en personen aan het vertegenwoordigen die op een bepaald moment van hun leven te maken hebben gehad met een schadegeval van dit soort die schades hebben opgeleverd.

Dit kantoor van advocaten van Alicante is ldi van de Asociación DIA, de vereniging van slachtoffers van ongevallen, waardoor onze ervarinf op dit gebied heel ruim is.

Het aangaan van onze diensten kan u doen ook al heeft u een dekking met een verzekeringspolis voor de burgelijke verantwoordelijkheid met ook de benoeming van  een advocaat.

Met dit willen we zeggen dat de verzekeringsmaatschappij aan ons betaalt daar u niet verplicht bent om de advocaat te aanvaarden die is aangeduid door de verzekerignsmaatschappij.

In vele gevallen, de klanten die ons opbellen en zeggen dat ze onze diensten kunnen aangaan en op het moment van onmaak van de factuur, nemen wij contact op met de verzekeringsmaatschappij en het antwoord is steeds positief en wij nemen contact met hen ter indiening van onze factuur en dit alles opdat de klant op geen enkel moment zonder onze hulp komt te staan.

Zodoende is het heel belangrijk dat u zonder twijfel contact opneemt met de verzekeringsmaatschappij niet enkel voor het ongeval of schde maar ook uw wens om een particuliere advocaat ter hand te nemen zonder dat u verplicht bent om de advocaat te aanvaarden welke de verzekeringsmaatschappij voorstelt.

Bij het Schaderecht begrijpt men de normatieven die deze regelen met betrekking tot gevolgen van de schade welke een handeling van een persoon veroorzaakt aan een andere, of dit nu is ter nakoming van een contract of het nu gaat om een vergoeding of schadevergoeding; de verschillende wettelijke behandeling naargelang of het afkomstig is van het ene of het andere; evenals met het criterium van toerekening en zijn gevolgen en het verjaren van de acties, naast andere aspecten.

Het Schaderecht op zich bestaat niet en is ook niet wettelijk vastgelegd als zodanig maar wel heeft men het systematisch door de Wet en de wetteksten geprobeerd om de schuld en de schades regularizeren op een coherente en systematische manier welke men kan terugvinden in verschillende bepalingen en speciale wetten.

Ook is in het Burgelijke Wetboek kan men een substanciële regulatie terugvinden maar wel is het zo dat in andere wetteksten men de zogenaamde burgelijke verantwoordelijkheid opneemt; evenals bevoorbeeld in de Strafwet waarin men de verantwoordelijkheid afkomstig van een delict heeft genoteerd en vele andere gevallen welke we verderop meer in detail gaan weergeven wanneer het gevallen betreft van niet-contractuele verantwoordelijkheid.

De verantwoordelijkheid begrijpend zoals de toerekening van de gevolgen van een actie van schade of letsel waarover er veel dogmatische lectuur is maar het zijn de rechtbanken geweest die het elke dag meer geprofileerd hebben in hun toepassingsbetogingen en de gevolgen hiervan.

We dienen twee verschillende soorten van verantwoordelijkheid te onderscheiden met betrekking tot het gevolg zijn of niet van een voorafgaande wettelike relatie tussen de partijen, of het een toevallig feit is.

De contractuele verantwoordelijkheid wordt vastgelegd in de art.1.101 en volgende van het Burgelijk Wetboek en hieruit blijkt dat ter vervulling van de verplichtingen, verantwoordelijke is degene die deze heeft veroorzaakt.

De niet-contractuele verantwoordelijkheid wordt hoofdzakelijk vastgelegd in de artikels 1.902 en de volgende van het Burgelijk Wetboek maar zoals we reeds voordien hebben aangegeven is dit genoteerd geworden in andere wetteksten, zoals bevoorbeeld de normen met betrekking tot het verkeer van motorvoertuigen; de verantwoordelijkheid van producten met gebreken; verantwoordelijkheid van vermogensbeheer; verantwoordelijkheid voor schades bij arbeidsongevallen; luchtverkeer; zeervaart; de jacht; enzovoort.

De verschillende maatregelingen die elk van deze verantwoordelijkheden hebben, hebben zijn fundament en verdediging, maar nu is niet het moment om elkeen te behandelen maar wel om de verschillen aan te duiden.

Ten eerste voor de schending van de contractuele verantwoordelijkheid eist men bewijs van schuld of opzet; terwijl bij buiten-contractuele is het meestal voldoende de eenvoudig nalatigheid aan te tonen en in vele gevallen, gaat het dikwijls om de verantwoordelijkeheid voortkomend uit een activiteit met risico, genaamde objective schuld waarop we later nog terugkomen.

Ten tweede is er de bewijslast dat bij een contractsverantwoordelijkeheid bestaat waarbij men enkel een bewijs eist die verband houdt met het contract en het bestaan van een schade evenals het bestaan van oorzakelijk verband tussen de handeling of nalatigheid en de opgelopen schade.

Ten derde is er een verschilldende handelwijze met betrekking tot de verjaring met betrekking tot de contractuele verantwoordelijkheid welke verjaart op 5 jaar met de nieuwe bepalingen, de buiten-contractuele verjaart op een jaar.

Met betrekking tot het bestaan tot recht hebbend op schadevergoeding spreekt men steeds over werkelijke geleden schade; de inkomsten die men niet heeft bekomen en morele schades, deze morele schades dienen aan getoond te worden en gerechterlijk geoordeeld te worden.

Hierna lichten we u in over de actiegebieden van dit advocatenkantoor waarbij dit gebied van het Recht heel belangrijk is.

Professionele verantwoordelijkheid.

 • Professionele verantwoordelijkheid in het algemeen
 • Verantwoordelijkheid van de gezondheidszorg
 •  Verantwoordelijkheid van advocaten

 • Verantwoordelijkheid van fiscale raadgevers
 • Verantwoordelijkheid van bestuurders
 • Burgelijke verantwoordelijkheidsverzekering van professionelen

 

Burgelijke verantwoordelijkheid voortkomend uit het verkeer van motorrijtuigen:

 • De burgelijke verantwoordelijkheid voortkomend uit verkeersongevallen.
 • De burgelijke verantwoordelijkverzekering van autovoertuigen
 • Waardebepaling van lichamelijke schade: de baremas en vergoedingen volgens de Wet 35/2015, van 22 september.
 • Juridische aanklachten en buitengerechtelijke aanklachten voor de oplossing bij niet-akkoorden in verkeersongvallen.

 

Burgelijke verantwoordelijkheid voortkomend uit de zakenpraktijken.

 • Verantwoordelijkehid van de ondernemer voor schades veroorzaakt door werknemers.
 • Verantwoordelijkheid voor gebrekkige producten
 • Verantwoordelijkheid van de ondernemer voor werkongevallen
 • Burgelijke verantwoordelijkheid bij bouwwerken.

Ons kantoor heeft ervaring in dit soort van aanklachten welke alhoewel afkomstig van dezelfde wettelijke bron, de Burgelijke wet, er andere heel verschillend  legale ontwikkelingen en processen zijn bekomen, vanuit deze startend eender welke jurische aanklacht welke een belangrijke kennis op process –en materiegebied vereist  waarvoor de keuze van een profesioneel persoon die voor dit soort van aanklachten instaat, heel belangrijk is.

Twijfel niet om de advocaten van Alicante van Carlos Baño León te raadplegen daar ze exporten zijn op dit gebied welk zo belangrijk is, zijnde schades en schadevergoeding.

 

WENST U ONLINE EEN VRAAG TE STELLEN?

De eerste raadpleging is steeds gratis


Gratis vraag stellen

Scroll naar boven